Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Nemija 8:1-18

8  Ceo narod se sakupio složno kao jedan+ na trgu+ koji je pred Vodenim vratima.+ Rekli su prepisivaču Jezdri+ da donese knjigu+ Mojsijevog zakona+ koji je Jehova dao Izraelu.+  Sveštenik+ Jezdra je prvog dana sedmog meseca+ doneo zakon pred zbor,+ pred muškarce, žene i sve koji su mogli da razumeju+ ono što su čuli.  Čitao+ je naglas iz njega na trgu koji je pred Vodenim vratima od svanuća+ do podneva, pred muškarcima, ženama i drugima koji su mogli da razumeju. Ceo narod je pažljivo slušao+ čitanje knjige zakona.  Prepisivač Jezdra je stajao na drvenom postolju,+ koje su napravili za tu priliku. Do njega su s desne strane stajali Matatija, Sema, Anaja, Urija, Helkija i Masija, a s leve strane Fedaja, Misailo, Malhija,+ Asum,+ Asvadana, Zaharija i Mesulam.  Jezdra je otvorio+ knjigu naočigled celog naroda, jer je stajao iznad celog naroda, a kad ju je otvorio, ceo narod je ustao.+  Tada je Jezdra blagoslovio Jehovu,+ Boga istinitog i velikog, a ceo narod je podigao ruke+ i odgovorio: „Amin! Amin!“*+ Zatim su se poklonili+ i pali ničice pred Jehovom, licem do zemlje.+  A Leviti Isus, Vanije, Serevija,+ Jamin, Akuv, Savetaj, Odija, Masija, Kelita, Azarija, Jozavad,+ Anan i Felaja+ objašnjavali su zakon narodu,+ a narod je stajao.+  Oni su čitali+ naglas iz knjige, iz zakona istinitog Boga, tumačeći ga i razlažući njegov smisao. Tako su objašnjavali pročitano.+  Zatim su Nemija,+ to jest tirsata,*+ i sveštenik Jezdra,+ prepisivač, i Leviti koji su poučavali narod rekli celom narodu: „Ovaj dan je svet Jehovi, vašem Bogu.+ Ne tugujte i ne plačite.“+ Jer je ceo narod plakao slušajući reči zakona.+ 10  On im je još rekao: „Idite, jedite sočna jela i pijte slatko piće i šaljite hranu+ onima za koje ništa nije pripremljeno, jer je ovaj dan svet našem Gospodu. Ne budite žalosni, jer je radost Jehovina vaša tvrđava.“ 11  Leviti su utišavali ceo narod, govoreći: „Umirite se, jer je ovaj dan svet. Ne budite žalosni.“ 12  Ceo narod je otišao da jede i pije i da šalje hranu+ i da se veoma raduje,+ jer su razumeli reči koje su im bile objavljene.+ 13  Drugog dana su se poglavari otačkih domova sveg naroda, sveštenici i Leviti sakupili oko prepisivača Jezdre da bi proučili* reči zakona.+ 14  I našli su da je u zakonu zapisano da je Jehova preko Mojsija+ zapovedio da sinovi Izraelovi žive u senicama+ za vreme praznika sedmog meseca,+ 15  i da objave+ i oglase po svim gradovima svojim i po Jerusalimu:+ „Idite u brda+ i donesite maslinove grane,+ grane uljanog drveća, mirtine grane, palmine grane i grane lisnatog drveća da napravite senice, kao što je zapisano.“ 16  Narod je otišao i doneo granje i napravio sebi senice, svaki na svome krovu+ i u svom dvorištu i u dvorištima+ doma istinitog Boga i na trgu+ kod Vodenih vrata+ i na trgu kod Jefremovih vrata.+ 17  Tako je ceo zbor onih koji su se vratili iz zarobljeništva napravio senice i živeli su u senicama. Sinovi Izraelovi nisu tako radili još od vremena Isusa, Navinovog sina,+ sve do tog dana, i veselje je bilo veoma veliko.+ 18  Svaki dan se naglas čitala knjiga zakona istinitog Boga, od prvog do poslednjeg dana.+ Sedam dana su slavili praznik, a osmog dana je bio svečani zbor, kao što je bilo propisano.+

Fusnote

 Hebrejska reč „amin“ znači „tako je“, „neka bude tako“.
 Vidi fusnotu za Jzd 2:63.
 Ili: „da bi razumeli“. Vidi fusnotu za izraz „razboritost“ u Psl 1:3.