Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Nemija 7:1-73

7  Kada su zidine bile obnovljene,+ odmah sam namestio vrata.+ Zatim su bili postavljeni vratari,+ pevači+ i Leviti.+  Zapovedništvo nad Jerusalimom poverio sam Ananiju,+ mom bratu, i Ananiji, knezu Tvrđave,+ jer je on bio pouzdan+ čovek i bojao+ se istinitog Boga više od mnogih drugih.  Rekao sam im: „Jerusalimska vrata+ ne smeju da se otvaraju dok sunce ne ogreje. I dok vratari tamo stoje, neka zatvore vrata i zaključaju ih.+ Neka stanovnici Jerusalima stražare, svaki na svom mestu i svaki pred svojom kućom.“+  Grad je bio prostran i velik, ali u njemu je živelo malo ljudi+ i kuće još nisu bile sagrađene.  Moj Bog dao mi je u srce+ da sakupim velikaše, upravitelje i narod da se upišu u rodoslovne knjige.+ Tada sam našao rodoslovnu knjigu+ onih koji su se ranije vratili, i našao sam da u njoj piše:  Ovo su sinovi one pokrajine,+ izgnanici koji su se vratili iz zarobljeništva,+ a koje je Navuhodonosor,+ kralj vavilonski, odveo u izgnanstvo,+ i koji su se kasnije vratili u Jerusalim i Judu, svaki u svoj grad,+  oni koji su došli sa Zorovaveljom,+ Isusom,+ Nemijom, Azarijom, Ramijom, Namanijem, Mardohejem,+ Vilsanom, Misperetom, Vigvajem, Neumom i Vanom. Ovo je broj ljudi iz izraelskog naroda:  Farosovih sinova+ dve hiljade sto sedamdeset i dva;  Sefatijinih sinova+ trista sedamdeset i dva; 10  Arahovih sinova+ šeststo pedeset i dva; 11  Fat-Moavovih sinova,+ od Isusovih i Joavovih sinova,+ dve hiljade osamsto osamnaest; 12  Elamovih sinova+ hiljadu dvesta pedeset i četiri; 13  Zatujevih sinova+ osamsto četrdeset i pet; 14  Zahajevih sinova+ sedamsto šezdeset; 15  Vinujevih sinova+ šeststo četrdeset i osam; 16  Vivajevih sinova+ šeststo dvadeset i osam; 17  Azgadovih sinova+ dve hiljade trista dvadeset i dva; 18  Adonikamovih sinova+ šeststo šezdeset i sedam; 19  Vigvajevih sinova+ dve hiljade šezdeset i sedam; 20  Adinovih sinova+ šeststo pedeset i pet; 21  Atirovih sinova,+ od Jezekije, devedeset i osam; 22  Asumovih sinova+ trista dvadeset i osam; 23  Visajevih sinova+ trista dvadeset i četiri; 24  Arifovih sinova+ sto dvanaest; 25  Gavaonovih sinova+ devedeset i pet; 26  ljudi iz Vitlejema+ i Netofata+ sto osamdeset i osam; 27  ljudi iz Anatota+ sto dvadeset i osam; 28  ljudi iz Vet-Azmaveta+ četrdeset i dva; 29  ljudi iz Kirijat-Jarima,+ Hefire+ i Virota+ sedamsto četrdeset i tri; 30  ljudi iz Rame+ i Gave+ šeststo dvadeset i jedan; 31  ljudi iz Mihmasa+ sto dvadeset i dva; 32  ljudi iz Vetilja+ i Gaja+ sto dvadeset i tri; 33  ljudi iz drugog Nevona+ pedeset i dva; 34  sinova drugog Elama+ hiljadu dvesta pedeset i četiri; 35  Harimovih sinova+ trista dvadeset; 36  ljudi iz Jerihona+ trista četrdeset i pet; 37  ljudi iz Loda,+ Adida+ i Onona+ sedamsto dvadeset i jedan; 38  Senajinih sinova+ tri hiljade devetsto trideset. 39  Sveštenika: Jedajinih sinova+ iz Isusovog doma devetsto sedamdeset i tri; 40  Imirovih sinova+ hiljadu pedeset i dva; 41  Pashorovih sinova+ hiljadu dvesta četrdeset i sedam; 42  Harimovih sinova+ hiljadu sedamnaest. 43  Levita: Isusovih i Kadmilovih sinova,+ od Odavijinih sinova,+ sedamdeset i četiri. 44  Pevača:+ Asafovih sinova+ sto četrdeset i osam. 45  Vratara:+ Salumovih sinova,+ Atirovih sinova, Talmonovih sinova,+ Akuvovih sinova,+ Atitinih sinova i Sovajevih sinova+ sto trideset i osam. 46  Netineja:+ Sišinih sinova, Asufinih sinova, Tavaotovih sinova,+ 47  Kirosovih sinova, Sijinih sinova, Fadonovih sinova,+ 48  Levaninih sinova, Agavinih sinova,+ Salmajevih sinova, 49  Ananovih sinova,+ Gidilovih sinova, Garovih sinova, 50  Reajinih sinova,+ Resinovih sinova,+ Nekodinih sinova, 51  Gazamovih sinova, Uzinih sinova, Fasejinih sinova, 52  Visajevih sinova,+ Meunimovih sinova, Nefusesimovih sinova,+ 53  Vakvukovih sinova, Akufinih sinova, Arurovih sinova,+ 54  Vaslitovih sinova, Meidinih sinova, Arsinih sinova,+ 55  Varkosovih sinova, Sisarinih sinova, Taminih sinova,+ 56  Nesijinih sinova, Atifinih sinova.+ 57  Sinova Solomonovih slugu:+ Sotajevih sinova, Soferetovih sinova, Feridinih sinova,+ 58  Jalinih sinova, Darkonovih sinova, Gidilovih sinova,+ 59  Sefatijinih sinova, Atilovih sinova, Foheret-Sevajimovih sinova, Amonovih sinova.+ 60  Svih Netineja+ i sinova Solomonovih slugu bilo je trista devedeset i dva. 61  Ovo su oni koji su pošli iz Tel-Melaha, Tel-Arise, Heruva, Adona i Imira,+ a nisu mogli da kažu iz kog su otačkog doma i koje je njihovo poreklo, da li su od Izraela: 62  Delajini sinovi, Tovijini sinovi, Nekodini sinovi,+ njih šeststo četrdeset i dva. 63  Od sveštenika:+ Avajini sinovi, Akosovi sinovi+ i sinovi Varzelaja+ koji je uzeo za ženu jednu od kćeri Varzelaja+ iz Galada, pa je bio prozvan njihovim imenom. 64  Oni su tražili svoj rodoslovni popis da bi dokazali svoje poreklo, ali ga nisu našli+ i zato su bili isključeni iz svešteničke službe kao da su onečišćeni.+ 65  Tirsata*+ im je rekao da ne jedu+ od najsvetijih stvari sve dok ne stupi u službu sveštenik s Urimom+ i Tumimom.*+ 66  U celom zboru ukupno je bilo četrdeset dve hiljade trista i šezdeset osoba,+ 67  ne računajući njihove robove+ i robinje, kojih je bilo sedam hiljada trista trideset i sedam.+ Bilo je i dvesta četrdeset i pet pevača+ i pevačica.+ 68  Imali su sedamsto trideset i šest konja, dvesta četrdeset i pet mazgi,+ 69  četiristo trideset i pet kamila i šest hiljada sedamsto i dvadeset+ magaraca.+ 70  Neki od poglavara+ otačkih+ domova priložili su za posao.+ I sâm tirsata+ je dao u riznicu hiljadu drahmi zlata, pedeset činija i petsto trideset svešteničkih haljina.+ 71  Neki od poglavara otačkih domova dali su u riznicu za radove dvadeset hiljada drahmi* zlata i dve hiljade i dvesta mina* srebra.+ 72  Ostali narod dao je dvadeset hiljada drahmi zlata, dve hiljade mina srebra i šezdeset i sedam svešteničkih haljina. 73  Sveštenici,+ Leviti, vratari, pevači,+ neki iz naroda, Netineji+ i svi Izraelci nastanili su se u svojim gradovima.+ Kad je došao sedmi mesec,+ sinovi Izraelovi bili su u svojim gradovima.+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Jzd 2:63.
 Vidi fusnotu za Iz 28:30.
 Vidi fusnotu za Jzd 2:69.
 Vidi fusnotu za Jzd 2:69.