Nemija 13:1-31

13  Tog dana, pred narodom se čitala+ Mojsijeva knjiga,+ i u njoj se našlo zapisano da Amonac+ i Moavac+ doveka+ ne mogu postati deo zbora istinitog Boga,  jer nisu dočekali sinove Izraelove s hlebom+ i vodom,+ nego su protiv njih unajmili Valama+ da ih prokune.+ Ali naš Bog je obratio prokletstvo u blagoslov.+  Kad su čuli taj zakon,+ počeli su da odvajaju+ od Izraela sve tuđince.*  Pre toga je Elijasiv,+ sveštenik postavljen nad trpezarijama+ doma našeg Boga, koji je bio Tovijin+ rođak,  uredio za ovoga veliku trpezariju+ gde su se ranije ostavljali prinosi od žita,+ tamjan, pribor, desetak od žita, mladog vina+ i ulja+ određen za Levite,+ pevače i vratare, kao i prilozi za sveštenike.  Dok se sve to zbivalo, ja nisam bio u Jerusalimu, jer sam trideset i druge+ godine Artakserksa,+ vavilonskog kralja, otišao kod kralja, a posle nekog vremena zamolio sam kralja da dobijem odsustvo.+  Kada sam se vratio u Jerusalim saznao sam za zlo koje je Elijasiv+ učinio radi Tovije+ uredivši mu trpezariju u dvorištu doma+ istinitog Boga.  To mi je bilo vrlo mrsko.+ Zato sam izbacio+ iz trpezarije sav Tovijin nameštaj.  Zatim sam naredio da se očiste+ trpezarije,+ i vratio sam u njih pribor+ iz doma istinitog Boga, kao i prinos od žita i tamjan.+ 10  Saznao sam i to da Leviti nisu dobijali svoj deo,+ tako da su se Leviti i pevači koji su tu radili razbežali svaki na svoju njivu.+ 11  Tada sam prekorio+ upravitelje:+ „Zašto je dom istinitog Boga zanemaren?“+ Zatim sam ih sakupio i postavio ih na njihovo mesto. 12  Sav Judin narod donosio je u skladišta+ desetke+ od žita,+ mladog vina+ i ulja.+ 13  Nad skladištima sam postavio sveštenika Selemiju, prepisivača Sadoka i od Levita Fedaju, a pod njihovim nadzorom bio je Anan, sin Zahura, Matanijinog sina,+ jer se smatralo da su oni verni,+ a dužnost im je bila da dele+ svojoj braći. 14  Seti me se,+ Bože moj, zbog toga i nemoj izbrisati+ dela moja koja sam odano* činio za tvoj dom+ i brinuo se za njega. 15  U to vreme video sam u Judi ljude kako gaze grožđe u vinskoj presi na sabat,+ kako donose snopove žita i tovare+ ga na magarce,+ a isto tako i vino, grožđe, smokve+ i razne druge stvari i donose ih u Jerusalim na sabatni dan.+ Opominjao sam ih što su u taj dan prodavali hranu. 16  U gradu su živeli i Tirci+ koji su donosili ribu i raznovrsnu robu+ i prodavali je na sabat sinovima Judinim u Jerusalimu. 17  Zato sam prekoravao Judine velikaše:+ „Kakvo to zlo delo činite i skrnavite sabatni dan? 18  Zar nisu tako činili vaši praočevi,+ pa je naš Bog doveo svu ovu nevolju+ na nas i na ovaj grad? A vi još više raspirujete žestoki gnev na Izrael skrnaveći sabat.“+ 19  Čim je uoči sabata na jerusalimska vrata pala senka, naredio sam da se vrata zatvore.+ I još sam im rekao da ih ne otvaraju dok ne prođe sabat. Na vrata sam postavio nekoliko svojih slugu da se nikakav teret ne unosi na sabatni dan.+ 20  Trgovci i prodavci raznovrsne robe prenoćili su izvan Jerusalima dvaput. 21  Tada sam ih upozorio:+ „Zašto noćite pred zidinama? Ako to još jednom učinite, dići ću ruku na vas.“+ Od tada više nisu dolazili na sabat. 22  Zatim sam rekao Levitima+ da treba redovno da se čiste+ i da dolaze i čuvaju vrata+ kako bi se sabatni dan držao svetim.+ I za ovo me se seti,+ Bože moj, i smiluj mi se zbog velike milosti* svoje.+ 23  U to vreme video sam i Judejce koji su uzeli sebi+ za žene Azoćanke,+ Amonke i Moavke.+ 24  Polovina njihovih sinova je govorila azotskim jezikom i nisu znali judejski,+ nego su govorili jezikom drugih naroda. 25  Zato sam ih prekoravao i proklinjao,+ a neke od njih sam tukao,+ čupao im kosu i zaklinjao ih Bogom:+ „Nemojte davati svoje kćeri njihovim sinovima i nemojte uzimati njihove kćeri za svoje sinove ni za sebe.+ 26  Zar nije zbog njih zgrešio i Solomon, kralj Izraelov?+ A među mnogim narodima nije bilo kralja njemu ravna.+ Bog ga je njegov voleo,+ tako da ga je postavio za kralja nad celim Izraelom. Ali i njega su tuđinke navele na greh.+ 27  Zar nije nečuveno sve to veliko zlo, ta nevernost koju pokazujete prema našem Bogu time što uzimate sebi tuđinke za žene?“+ 28  Jedan od sinova Jojade,+ sina prvosveštenika Elijasiva,+ bio je zet Sanavalata+ Oronjanina.+ Zato sam ga oterao od sebe.+ 29  Seti ih se, Bože moj, jer su okaljali+ sveštenstvo i savez+ sveštenika i Levita.+ 30  Ja sam ih očistio+ od svega što je tuđe i odredio sam dužnosti sveštenicima i Levitima, svakome njegov posao,+ 31  i da se u određeno vreme nabavljaju drva+ i da se donose prvine. Seti me se,+ Bože moj, po dobru.+

Fusnote

 Doslovno: „sve mešovito mnoštvo“.
 Ili: „iz verne ljubavi“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Ili: „verne ljubavi“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.