Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Nemija 11:1-36

11  Tako su se narodni knezovi+ nastanili u Jerusalimu,+ a ostali narod je bacao žreb+ da po jedan od desetorice dođe da živi u svetom gradu Jerusalimu,+ a preostalih devet u drugim gradovima.  Narod je blagoslovio+ sve ljude koji su se dobrovoljno+ nastanili u Jerusalimu.  Ovo su poglavari pokrajina+ koji su se nastanili u Jerusalimu.+ U drugim gradovima Jude nastanili su se, svaki na svom nasledstvu, u svojim gradovima:+ Izraelci,+ sveštenici+ i Leviti,+ Netineji+ i sinovi Solomonovih slugu.+  U Jerusalimu su se nastanili neki od Judinih sinova i neki od Venijaminovih sinova.+ Od Judinih sinova Ataja, sin Ozije, sina Zaharije, sina Amarije, sina Sefatije, Maleleilovog sina, od Faresovih sinova;+  i Masija, sin Varuha, sina Holoze, sina Azaje, sina Adaje, sina Jojariva, sina Zaharije, Salinog sina.  Svih Faresovih sinova koji su se nastanili u Jerusalimu bilo je četiristo šezdeset i osam sposobnih ljudi.  Ovo su Venijaminovi sinovi:+ Saluj, sin Mesulama,+ sina Joada, sina Fedaje, sina Kolaje, sina Masije, sina Itila, Jesajinog sina;  zatim dom Gavajev i Salajev, ukupno devetsto dvadeset i osam ljudi;  Joilo, Zihrijev sin, nadglednik nad njima, i Juda, Asenujin sin, drugi nad gradom. 10  Od sveštenika: Jedaja, Jojarivov sin,+ Jahin,+ 11  Seraja, sin Helkije, sina Mesulama,+ sina Sadoka,+ sina Merajota, Ahitovovog sina,+ poglavar u domu istinitog Boga; 12  zatim njihova braća koja obavljaju posao u domu,+ njih osamsto dvadeset i dva; i Adaja, sin Jeroama,+ sina Felalije, sina Amsija, sina Zaharije, sina Pashora,+ Malhijinog sina,+ 13  i njegova braća, poglavari otačkih domova,+ njih dvesta četrdeset i dva, i Amasaj, sin Azareila, sina Azaja, sina Mesilemota, Imirovog sina, 14  i njihova braća, silni i odvažni ljudi,+ njih sto dvadeset i osam, a nadglednik+ nad njima bio je Zavdilo, sin velikih ljudi. 15  Od Levita:+ Semaja, sin Asuva, sina Azrikama, sina Asavije,+ Vunijevog sina, 16  i Savetaj+ i Jozavad,+ poglavari levitski, koji su nadgledali spoljne poslove za dom istinitog Boga; 17  zatim Matanija,+ sin Mihe, sina Zavdije, Asafovog sina,+ koji je nadgledao pevanje hvala+ i u molitvi upućivao hvale,+ i Vakvukija, drugi među svojom braćom, i Avda, sin Samuje, sina Galala,+ Jedutunovog sina.+ 18  Svih Levita u svetom gradu+ bilo je dvesta osamdeset i četiri. 19  Vratari+ su bili Akuv, Talmon+ i njihova braća koja su čuvala stražu na vratima,+ njih sto sedamdeset i dva. 20  Ostali Izraelci, sveštenici i Leviti, nastanili su se po svim drugim Judinim gradovima, svaki na svom nasledstvu.+ 21  Netineji+ su živeli na Ofelu,+ a Siša i Gispa bili su nad Netinejima. 22  Nadglednik+ Levita u Jerusalimu bio je Ozije, sin Vanija, sina Asavije, sina Matanije,+ Mihinog sina,+ od Asafovih sinova,+ pevača.+ On je nadgledao posao u domu istinitog Boga. 23  Jer je za njih bila izdata kraljeva zapovest,+ i za pevače je bilo određeno da svakodnevno budu podmirene njihove potrebe.+ 24  A Petaja, sin Mesizaveila, sina Zare, Judinog sina, bio je kraljev poverenik za sve poslove s narodom. 25  Po mestima+ s njihovim okolnim poljima nastanili su se neki od sinova Judinih: u Kirijat-Arvi+ i okolnim gradovima, u Devonu* i okolnim gradovima, u Jekavseilu+ i okolnim mestima, 26  u Jesui, Moladi,+ Vet-Feletu,+ 27  Asar-Sualu,+ u Virsaveji+ i njenim okolnim gradovima, 28  u Siklagu,+ u Mekoni i njenim okolnim gradovima, 29  u En-Rimonu,+ u Saraji,+ u Jarmutu,+ 30  Zanoji,+ Odolamu+ i mestima oko njih, Lahisu+ i okolnim poljima, Aziki+ i njenim okolnim gradovima. Ulogorili su se od Virsaveje sve do doline Enom.+ 31  Venijaminovi sinovi naselili su se u Gavi,+ Mihmasu,+ Aji,+ Vetilju+ i njegovim okolnim gradovima, 32  Anatotu,+ Novu,+ Ananiji, 33  Asoru, Rami,+ Gitajimu,+ 34  Adidu, Sevojimu, Nevalatu, 35  Lodu+ i Ononu,+ u dolini zanatlija. 36  Neki redovi Levita iz Jude naselili su se u Venijaminu.

Fusnote

 Verovatno isto što i Dimon u IN 15:22.