Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Nemija 10:1-39

10  Oni koji su stavili pečate+ bili su: Nemija,+ tirsata,*+ Ahalijin sin,+ zatim Sedekija,  Seraja,+ Azarija, Jeremija,  Pashor, Amarija, Malhija,  Hatus, Sevanija, Maluh,  Harim,+ Merimot, Avdija,  Danilo,+ Gineton, Varuh,  Mesulam, Avija, Mijamin,  Mazija, Vilgaj i Semaja. To su bili sveštenici.  Zatim Leviti: Isus,+ Azanijin sin, Vinuj od Inadadovih sinova,+ Kadmilo 10  i njihova braća Sevanija,+ Odija, Kelita, Felaja, Anan, 11  Miha, Reov, Asavija, 12  Zahur, Serevija,+ Sevanija, 13  Odija, Vanije i Veninuj. 14  Poglavari naroda: Faros, Fat-Moav,+ Elam, Zatuj, Vanije, 15  Vunije, Azgad, Vivaj, 16  Adonija, Vigvaj, Adin, 17  Atir, Jezekija, Azur, 18  Odija, Asum, Visaj, 19  Arif, Anatot, Nevaj, 20  Magfija, Mesulam, Ezir, 21  Mesizaveilo, Sadok, Jadva, 22  Felatija, Anan, Anaja, 23  Osija, Ananija, Asuv, 24  Lois, Fileja, Sovik, 25  Reum, Asavna, Masija, 26  Ahija, Anan, Hanan, 27  Maluh, Harim i Vana. 28  Ostali narod, sveštenici,+ Leviti,+ vratari,+ pevači,+ Netineji+ i svi koji su se odvojili od drugih naroda*+ da bi se držali zakona+ istinitog Boga, zajedno sa svojim ženama, sinovima i kćerima, svi koji su mogli da razumeju zakletvu,+ 29  pridružili su se svojoj braći,+ uglednim ljudima,+ zakleli+ se i kletvom+ obavezali da će živeti* po zakonu istinitog Boga, koji je dat rukom Mojsija, sluge istinitog Boga,+ i da će se držati+ svih zapovesti Jehove, našeg Gospoda,+ njegovih zakona i propisa i izvršavati ih.+ 30  Zato nećemo davati svoje kćeri drugim narodima,* niti ćemo kćeri njihove uzimati za svoje sinove.+ 31  Od drugih naroda+ koji na sabatni dan donose na prodaju robu i razne vrste žita, ništa nećemo kupovati na sabat+ ili na neki drugi sveti dan,+ i sedme godine+ nećemo obrađivati zemlju i nećemo naplaćivati nikakve dugove.+ 32  Osim toga, obavezali smo se da ćemo svi godišnje davati trećinu sikla* za službu u domu našeg Boga,+ 33  za naslagane hlebove,+ za redovan prinos od žita+ i za redovnu žrtvu paljenicu što se prinose na sabate+ i na mladine,+ za propisane praznike,+ za svete+ stvari, za žrtve za greh+ da se vrši obred očišćenja za Izrael, i za sav posao u domu našeg Boga.+ 34  Bacali smo i žreb+ za nabavljanje drva,+ da ih sveštenici, Leviti i narod donose u dom našeg Boga, po domovima naših praočeva, u vreme određeno za to, iz godine u godinu, da gore na oltaru Jehove, našeg Boga,+ kao što je napisano u zakonu;+ 35  i da iz godine u godinu donosimo u Jehovin dom prvine od svoje zemlje+ i prvine od roda sa svakog drveta;+ 36  i da prvence+ od svojih sinova i od svoje stoke,+ kao što je napisano u zakonu,+ i prvence od krupne i od sitne stoke+ donosimo u dom našeg Boga sveštenicima koji služe u domu našeg Boga.+ 37  Osim toga, prvine od krupnog brašna,+ svoje priloge,+ plodove sa svakog drveta,+ mlado vino+ i ulje+ donosićemo sveštenicima u trpezarije+ doma našeg Boga, a i desetak od svoje zemlje donosićemo Levitima,+ jer Leviti dobijaju desetinu u svim gradovima u kojima obrađujemo zemlju. 38  Sveštenik, Aronov sin, neka bude s Levitima kad Leviti primaju desetak. Leviti neka zatim donose desetak od desetka u dom našeg Boga,+ u trpezarije+ i skladišta. 39  Jer u te trpezarije Izraelovi sinovi i Levijevi sinovi treba da donose priloge+ od žita, mladog vina+ i ulja. Tamo je i pribor koji pripada svetilištu, a i sveštenici koji obavljaju službu,+ vratari+ i pevači.+ I više nećemo zanemarivati dom svoga Boga.+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Jzd 2:63.
 „Drugih naroda“ — doslovno: „narodâ zemalja“ (množina od hebrejskog izraza am haarec).
 Doslovno: „hoditi“.
 „Drugim narodima“ — doslovno: „narodima zemlje“ (množina od hebrejskog izraza am haarec).
 Sikal je težio 11,4 grama. Vidi dodatak 13.