Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Mihej 4:1-13

4  U poslednjim danima+ gora+ Jehovinog doma+ biće utvrđena iznad gorskih vrhova i uzdizaće se iznad bregova,+ i k njoj će se sticati narodi.+  Mnogi će narodi ići i govoriće: „Dođite!+ Pođimo na Jehovinu goru, u dom Jakovljevog Boga!+ On će nas poučavati svojim putevima,+ i hodićemo njegovim stazama.“+ Jer će sa Siona doći zakon i Jehovina reč iz Jerusalima.+  On će suditi mnogim narodima+ i ispraviće stvari+ među moćnim narodima nadaleko.+ Oni će prekovati svoje mačeve u raonike i svoja koplja u srpove.+ Neće više narod podizati mač na narod niti će se više učiti ratovanju.+  Svako će sedeti pod svojom lozom i pod svojom smokvom+ i niko ih neće plašiti,+ jer to su reči iz usta Jehove nad vojskama.+  Jer svi će narodi hoditi u ime svog boga,+ a mi ćemo hoditi u ime Jehove, našeg Boga,+ doveka, u svu večnost.+  „Tog dana“, govori Jehova, „skupiću hrom narod+ i sabraću rasejan narod,+ kome sam zlo naneo.  Od hromog naroda sačuvaću ostatak+ i učiniću moćan narod od onih koji su daleko izgnani,+ i ja, Jehova, kraljevaću nad njima na gori Sionu od sada pa doveka.+  „A ti, kulo za stada,* breže kćeri sionske,+ opet će se tebi vratiti stara vlast,+ kraljevstvo koje pripada kćeri jerusalimskoj.+  „Zašto tako jako vičeš?+ Zar nema u tebi kralja? Zar je nestao tvoj savetnik, pa su te bolovi obuzeli kao ženu koja se porađa?+ 10  Savijaj se od bolova i muči se, kćeri sionska, kao žena koja se porađa.+ Jer tada ćeš iz grada izaći i u polju ćeš stanovati.+ Otići ćeš u Vavilon.+ Odatle ćeš biti izbavljena.+ Odatle će te Jehova otkupiti iz ruku tvojih neprijatelja.+ 11  „Tada će se na tebe skupiti mnogi narodi, oni što govore: ’Neka se onečisti i neka naše oči likuju nad Sionom.‘+ 12  Ali oni ne znaju Jehovine misli, i njegove namere ne razumeju.+ On će ih skupiti na gumno kao snopove tek požnjevenog žita.+ 13  „Ustani, kćeri sionska, i kao žito ih vrši,+ jer ću tvoj rog pretvoriti u gvožđe i tvoje papke pretvoriću u bakar, pa ćeš satrti mnoge narode.+ Zaplenićeš i posvetićeš* Jehovi, istinitom Gospodaru cele zemlje,+ njihov nepravedni dobitak+ i njihovo bogatstvo.“

Fusnote

 Odnosi se na kulu Eder. Uporedi sa Pst 35:21.
 Ili: „Daćeš Jehovi kao herem“. Vidi fusnotu za Iz 22:20.