Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Matej 9:1-38

9  Ušavši u čamac, krenuo je na drugu stranu i došao u svoj grad.+  I doneli su mu jednog paralizovanog čoveka koji je ležao na nosilima.+ Videvši njihovu veru, Isus je rekao paralizovanome: „Budi hrabar, sine, oprošteni su ti gresi.“+  A neki od pismoznalaca rekli su u sebi: „Ovaj huli.“+  Pošto je znao šta misle,+ Isus im je rekao: „Zašto mislite zlo u svojim srcima?+  Šta je lakše? Reći: ’Gresi su ti oprošteni‘, ili reći: ’Ustani i hodaj‘?+  Ali znajte da Sin čovečji ima vlast na zemlji da oprašta grehe!“+ Tada je rekao paralizovanome: „Ustani, uzmi svoja nosila i idi kući.“+  I on je ustao i otišao kući.  Kad je narod to video, obuzeo ih je strah i slavili su Boga,+ koji je dao takvu vlast+ ljudima.  Kada je odlazio odande, Isus je ugledao čoveka koji se zvao Matej kako sedi na mestu gde se sakuplja porez, i rekao mu je: „Pođi za mnom.“+ On je na to ustao i pošao za njim.+ 10  Kasnije, dok je Isus u kući bio za stolom,*+ došli su mnogi poreznici i grešnici i pridružili su se njemu i njegovim učenicima za stolom. 11  Kad su fariseji to videli, rekli su njegovim učenicima: „Zašto vaš učitelj jede s poreznicima i grešnicima?“+ 12  Kad ih je on čuo, rekao je: „Ne treba lekar zdravima,+ nego bolesnima. 13  Idite, dakle, i naučite šta znači ovo: ’Milosrđe hoću, a ne žrtvu.‘+ Jer nisam došao da pozovem pravednike, nego grešnike.“ 14  Tada su mu prišli Jovanovi učenici i upitali ga: „Zašto mi i fariseji postimo, a tvoji učenici ne poste?“+ 15  Isus im je na to rekao: „Zar mladoženjini prijatelji imaju razloga da tuguju dok je mladoženja+ s njima? Ali doći će dani kad će se mladoženja uzeti+ od njih, i tada će postiti.+ 16  Niko na staru haljinu ne prišiva zakrpu od tkanine koja se još nije skupila, jer bi se zakrpa otcepila sa haljine i rupa bi postala još veća.+ 17  Niti se novo vino stavlja u stare mehove. Inače se mehovi pocepaju, vino se prolije, a mehovi propadnu.+ Nego se novo vino stavlja u nove mehove, pa se i jedno i drugo sačuva.“+ 18  Dok im je to govorio, prišao mu je jedan poglavar,+ poklonio mu se+ i rekao: „Moja kći je već sigurno umrla,+ ali dođi i položi svoju ruku na nju i oživeće.“+ 19  Tada je Isus ustao i pošao za njim sa svojim učenicima. 20  A jedna žena koja je dvanaest godina patila od krvarenja+ prišla mu je s leđa i dotakla rub njegove haljine.+ 21  Govorila je u sebi: „Ako samo dotaknem njegovu haljinu, ozdraviću.“+ 22  A Isus se okrenuo, ugledao je i rekao: „Budi hrabra, kćeri. Tvoja vera te je izlečila.“+ I žena je istog časa ozdravila.+ 23  Kada je ušao u poglavarevu kuću+ i ugledao frulaše kako sviraju pogrebnu muziku i mnoštvo naroda u pometnji,+ 24  Isus je rekao: „Izađite, jer devojčica nije umrla, nego spava.“+ A oni su mu se podsmevali.+ 25  Kad je narod izašao, on je ušao i uzeo devojčicu za ruku,+ i ona je ustala.+ 26  I glas o tome proširio se po celom tom kraju. 27  Kad je Isus odlazio odande, za njim su pošla dva slepa čoveka,+ vičući: „Smiluj nam se,+ Sine Davidov!“ 28  Kad je ušao u kuću, ti slepi ljudi su mu prišli, i Isus ih je upitao: „Verujete+ li da mogu to učiniti?“ A oni su mu odgovorili: „Da, Gospode.“ 29  Tada im je dotakao oči+ i rekao: „Neka vam bude po vašoj veri.“ 30  I oči su im se otvorile. A Isus im je strogo zapovedio: „Pazite da to niko ne sazna.“+ 31  Ali kad su izašli, raširili su glas o njemu po celom tom kraju.+ 32  Čim su oni otišli, doveli su mu nemog čoveka opsednutog demonom.+ 33  Kad je demon bio isteran, nemi čovek je progovorio.+ Narod je bio zadivljen+ i govorio je: „Nikada se tako nešto nije videlo u Izraelu.“ 34  A fariseji su govorili: „Isteruje demone uz pomoć vladara demonâ.“+ 35  Isus je počeo da obilazi sve gradove i sela, poučavajući u njihovim sinagogama i propovedajući dobru vest o kraljevstvu i lečeći svaku bolest i svaku nemoć.+ 36  Kad je video mnoštvo naroda, sažalio se+ na njih, jer su bili izmučeni* i rasejani kao ovce bez pastira.+ 37  Tada je rekao svojim učenicima: „Zaista, žetva je velika, a radnika je malo.+ 38  Zato molite Gospodara žetve da pošalje radnike na svoju žetvu.“+

Fusnote

 Doslovno: „bio opružen za stolom“. U biblijska vremena ljudi nisu sedeli za stolom nego su jeli opruženi na boku i oslonjeni na lakat, što je u stvari bio položaj između sedenja i ležanja.
 Doslovno: „odrane kože“.