Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Matej 27:1-66

27  Kad je svanulo, svi sveštenički glavari i starešine naroda održali su većanje o tome kako da pogube Isusa.+  Kad su ga svezali, odveli su ga i predali namesniku Pilatu.+  Kad je Juda, koji ga je izdao, video da je Isus osuđen, osetio je grižu savesti i vratio trideset+ srebrnika svešteničkim glavarima i starešinama,  govoreći: „Zgrešio sam kad sam izdao pravednu krv.“+ A oni su rekli: „Šta se to nas tiče? To je tvoja stvar!“+  I bacivši srebrnike u hram, otišao je odande i obesio se.+  Sveštenički glavari su uzeli srebrnike i rekli: „Nije dozvoljeno da se ubace u svetu riznicu, jer su cena za krv.“  I kad su se posavetovali, kupili su za njih grnčarevu njivu da se na njoj sahranjuju stranci.  Zato se ta njiva zove „Krvna njiva“+ sve do današnjeg dana.  Tada se ispunilo ono što je bilo rečeno preko proroka Jeremije:* „I uzeli su trideset srebrnika,+ cenu za procenjenog, za onog kome su neki Izraelovi sinovi odredili cenu, 10  i dali su ih za grnčarevu+ njivu, kako mi je zapovedio Jehova.“ 11  Isus je stao pred namesnika. I namesnik ga je upitao: „Jesi li ti judejski kralj?“+ Isus je odgovorio: „Ti sam to kažeš.“+ 12  Ali dok su ga optuživali+ sveštenički glavari i starešine, nije odgovarao.+ 13  Tada mu je Pilat rekao: „Zar ne čuješ kakve sve optužbe iznose protiv tebe?“+ 14  Ali on mu nije odgovorio, nijednu reč, tako da se namesnik jako začudio.+ 15  Namesnik je imao običaj da na svaki praznik narodu pusti jednog zatvorenika, koga bi oni hteli.+ 16  Upravo tada su imali ozloglašenog zatvorenika koji se zvao Varava.+ 17  Kad se narod okupio, Pilat ih je upitao: „Koga hoćete da vam pustim, Varavu ili Isusa koga nazivaju Hristom?“*+ 18  Naime, znao je da su ga predali iz zavisti.+ 19  A dok je sedeo na sudskoj stolici, njegova žena mu je poručila: „Nemoj imati ništa s tim pravednikom,+ jer sam danas u snu+ mnogo pretrpela zbog njega.“ 20  Ali sveštenički glavari i starešine nagovorili su narod da traži Varavu,+ a da se Isus pogubi. 21  Namesnik ih je upitao: „Koga od ove dvojice hoćete da vam pustim?“ Odgovorili su: „Varavu.“+ 22  Pilat ih je upitao: „Šta onda da učinim s Isusom koga nazivaju Hristom?“ Na to su svi rekli: „Na stub* s njim!“+ 23  On je rekao: „Pa kakvo je zlo učinio?“ Ali oni su još jače vikali: „Na stub s njim!“+ 24  Kad je Pilat video da ništa ne pomaže, nego da je metež još veći, uzeo je vodu+ i oprao ruke pred narodom, govoreći: „Nisam kriv za krv ovog čoveka. To je vaša stvar.“ 25  Tada je sav narod rekao: „Njegova krv neka padne na nas i na našu decu.“+ 26  Onda im je pustio Varavu, a Isusa je predao da ga izbičuju+ i da ga pribiju na stub.+ 27  Tada su namesnikovi vojnici odveli Isusa u namesnikov dvor i okupili oko njega celu četu.+ 28  Svukli su ga i ogrnuli skerletnim plaštem+ 29  i ispleli su venac od trnja i stavili mu na glavu, a u desnicu su mu stavili trsku. I klečeći pred njim, rugali su mu se:+ „Zdravo, judejski kralju!“+ 30  I pljuvali+ su ga i uzeli su trsku i počeli da ga udaraju po glavi. 31  Kad su mu se narugali,+ skinuli su mu plašt i obukli mu njegove haljine i izveli ga da ga pribiju na stub.+ 32  Dok su izlazili naišli su na nekog čoveka iz Kirene, koji se zvao Simon.+ Njega su prisilili da mu ponese stub na koji će biti pribijen. 33  I došli su na mesto koje se zove Golgota,+ to jest Mesto lobanje. 34  Tamo su mu dali vino pomešano sa žuči.+ Ali kad je okusio, nije hteo da pije.+ 35  Kad su ga pribili+ na stub, razdelili su njegove haljine+ bacajući žreb.+ 36  I sedeli su tamo i čuvali ga. 37  Iznad glave su mu stavili natpis na kome je pisalo za šta je optužen: „Ovo je Isus, judejski kralj.“+ 38  Tada su s njim stavili na stub dvojicu razbojnika, jednog njemu zdesna, a drugog sleva.+ 39  A prolaznici su ga vređali,+ podrugljivo odmahujući glavom+ 40  i govoreći: „Ti što razvaljuješ hram+ i gradiš ga za tri dana, spasi samog sebe! Ako si sin Božji, siđi sa stuba!“+ 41  Slično su mu se rugali i sveštenički glavari s pismoznalcima i starešinama, govoreći:+ 42  „Druge je spasao, a sebe ne može spasti! On je kralj+ Izraela. Neka sada siđe sa stuba i poverovaćemo u njega.+ 43  Uzdao se u Boga, pa neka ga on sada izbavi+ ako mu je drag. Jer je rekao: ’Ja sam Božji Sin.‘“+ 44  Tako su mu se rugali i razbojnici koji su s njim bili stavljeni na stub.+ 45  Od šestog* sata spustila se tama+ na celu zemlju, i potrajala je sve do devetog* sata.+ 46  A oko devetog sata Isus je povikao na sav glas: „Eli, Eli, lama savahtani?“, to jest: „Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?“+ 47  Kad su to čuli, neki od onih koji su tamo stajali rekli su: „Ovaj zove Iliju.“*+ 48  I odmah je jedan od njih otrčao i uzeo sunđer i natopio ga uskislim+ vinom, natakao na trsku i davao mu da pije.+ 49  Ali ostali su rekli: „Pusti ga! Da vidimo hoće li doći Ilija da ga spase.“+ [Jedan drugi čovek je uzeo koplje i probo mu bok, i izašla je krv i voda.]*+ 50  A Isus je opet zavapio iz sveg glasa i izdahnuo.*+ 51  Zavesa+ svetilišta rascepila se nadvoje, od vrha do dna,+ i zemlja se zatresla, a stene su se raspukle.+ 52  I otvorili su se grobovi i bila su podignuta mnoga tela svetih koji su pomrli 53  i postala su vidljiva mnogima. (Ljudi koji su došli s groblja nakon njegovog uskrsenja ušli su u sveti grad.)+ 54  Kad su stotnik* i oni koji su s njim čuvali Isusa videli zemljotres i ono što se događalo, veoma su se uplašili i rekli: „Ovo je zaista bio Božji Sin.“+ 55  Tamo su bile i mnoge žene koje su to izdaleka posmatrale,+ a koje su iz Galileje pratile Isusa da bi mu služile.+ 56  Među njima je bila Marija Magdalena, i Marija, majka Jakova i Josifa, i majka Zevedejevih sinova.+ 57  A pošto je bilo kasno posle podne, došao je jedan bogat čovek iz Arimateje, koji se zvao Josif, a koji je i sam bio Isusov učenik.+ 58  On je otišao kod Pilata i zatražio Isusovo telo.+ Tada je Pilat zapovedio da mu ga predaju.+ 59  Josif je uzeo telo, umotao ga u čisto platno+ 60  i položio ga u svoj novi grob,+ koji je isklesao u steni. Zatim je navaljao veliki kamen na ulaz u grob i otišao.+ 61  A Marija Magdalena i druga Marija ostale su tamo, sedeći pred grobom.+ 62  Sutradan, a to je bio dan nakon dana pripreme,*+ skupili su se sveštenički glavari i fariseji pred Pilatom, 63  govoreći: „Gospodine, setili smo se da je taj varalica još dok je bio živ rekao: ’Posle tri dana+ uskrsnuću.‘ 64  Zato zapovedi da se grob osigura do trećeg dana, da ne bi došli njegovi učenici i ukrali+ ga pa rekli narodu: ’Ustao je iz mrtvih!‘ Tako bi ta poslednja prevara bila gora od prve.“ 65  A Pilat im je rekao: „Imate stražu.+ Idite i osigurajte ga kako znate.“ 66  Oni su otišli i osigurali grob tako što su zapečatili kamen+ i postavili stražu.

Fusnote

 Citat se u stvari temelji na Za 11:12, 13. Međutim, u Matejevo vreme Jeremijina knjiga je bila prva u redosledu proročkih knjiga, pa se naziv ’Jeremija‘ po svemu sudeći koristio za proročke knjige u celini (među koje spada i Zaharija). Uporedi sa Lu 24:44.
 Ili: „Pomazanikom, Mesijom“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.
 Vidi dodatak 8.
 Otprilike u 12 sati, prema našem računanju vremena.
 Do otprilike 15 sati.
 „Ilija (hebrejski: Elijahu)“ znači „moj Bog je Jehova“.
 Uloga zagrada objašnjena je u fusnoti za Mt 16:3.
 Doslovno: „ispustio duh“.
 Ili: „centurion“, to jest zapovednik čete od 100 vojnika.
 „Pripremom“ se nazivao dan pre sabata. Tog dana Jevreji su pripremali hranu za sabat i obavljali poslove koje nisu mogli odložiti za kasnije. (Uporedi sa Iz 16:5; 20:10.)