Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Matej 21:1-46

21  Kad su se približili Jerusalimu i stigli u Vitfagu na Maslinskoj gori, Isus je poslao dvojicu učenika+  i rekao im: „Pođite u selo koje vidite pred sobom. Odmah ćete naći privezanu magaricu i uz nju magare. Odvežite ih i dovedite k meni.+  I ako vam neko nešto kaže, recite: ’Gospodu trebaju.‘ I odmah će ih pustiti.“  Ovo se dogodilo da bi se ispunilo ono što je bilo rečeno preko proroka:  „Recite kćeri sionskoj: ’Evo, dolazi ti tvoj Kralj,+ blag+ je i sedi na magarcu, na magaretu, mladunčetu magarice.‘“+  Tako su učenici otišli i učinili onako kako im je Isus zapovedio.  I doveli su magaricu i njeno magare, stavili na njih svoje haljine i on je seo na njih.+  Mnogi iz naroda prostirali su svoje haljine+ po putu, a drugi su sekli grane s drveća i prostirali ih po putu.+  Narod koji je išao pred njim i koji je išao za njim, uzvikivao je: „Spasi, molimo te,+ Sina Davidovog!+ Blagoslovljen onaj koji dolazi u Jehovino ime!+ Spasi ga, molimo tebe koji si na visinama!“+ 10  Kad je ušao u Jerusalim,+ ceo grad se uskomešao i govorio: „Ko je ovo?“ 11  Narod je odgovarao: „To je prorok+ Isus, iz Nazareta u Galileji!“ 12  Isus je ušao u hram i isterao sve koji su prodavali i kupovali u hramu i isprevrtao stolove menjačima novca i klupe onima koji su prodavali golubove.+ 13  I rekao im je: „Pisano je: ’Moj dom zvaće se dom molitve‘,+ a vi od njega pravite razbojničku pećinu.“+ 14  I prišli su mu u hramu slepi i hromi, i on ih je izlečio. 15  Kad su sveštenički glavari i pismoznalci videli čuda koja je učinio+ i dečake koji su uzvikivali u hramu: „Spasi, molimo te,+ Sina Davidovog!“,+ razljutili su se 16  i rekli su mu: „Čuješ li šta ovi govore?“ Isus im je odgovorio: „Čujem. Zar nikada niste čitali:+ ’Iz usta male dece i odojčadi pribavio si sebi hvalu‘?“+ 17  Zatim ih je ostavio, otišao iz grada u Vitaniju i tamo proveo noć.+ 18  Dok se rano ujutru vraćao u grad, ogladneo je.+ 19  Ugledao je smokvu pored puta i prišao joj, ali nije našao na njoj ništa+ sem lišća, pa joj je rekao: „Neka više nikada ne bude ploda na tebi.“+ I smokva se odmah osušila. 20  Kad su učenici to videli, začudili su se i rekli: „Kako to da se smokva odmah osušila?“+ 21  Isus im je odgovorio: „Zaista, kažem vam, ako budete imali veru i ako ne budete sumnjali,+ činićete ne samo ovo što sam ja učinio smokvi nego i ako kažete ovoj gori: ’Digni se i baci se u more‘, biće tako.+ 22  I sve što s verom zatražite u molitvi, dobićete.“+ 23  Zatim je ušao u hram. Dok je poučavao, prišli su mu sveštenički glavari i starešine naroda i upitali ga:+ „Kojom vlašću to činiš? Ko ti je dao tu vlast?“+ 24  A Isus im je odgovorio: „I ja ću vas nešto pitati. Ako mi na to odgovorite i ja ću vama reći kojom vlašću ovo činim.+ 25  Odakle je bilo krštenje kojim je Jovan krstio? S neba ili od ljudi?“+ A oni su počeli da raspravljaju među sobom: „Ako kažemo: ’S neba‘, reći će nam: ’Zašto mu onda niste verovali?‘+ 26  A ako kažemo: ’Od ljudi‘, treba da se bojimo naroda,+ jer svi Jovana smatraju prorokom.“+ 27  Zato su odgovorili Isusu: „Ne znamo.“ On im je na to rekao: „Ni ja vama neću reći kojom vlašću ovo činim.+ 28  „Šta mislite o ovome? Jedan čovek je imao dva sina.+ Prišao je prvom i rekao: ’Sine, idi danas da radiš u vinogradu.‘ 29  On mu je odgovorio: ’Hoću, gospodaru‘,+ ali nije otišao. 30  Zatim je prišao drugom i rekao mu isto tako. A ovaj mu je odgovorio: ’Neću.‘ Ali posle mu je bilo žao+ pa je otišao. 31  Koji je od te dvojice izvršio očevu volju?“+ Odgovorili su: „Onaj drugi.“ Tada im je Isus rekao: „Zaista, kažem vam, poreznici i bludnice idu ispred vas u Božje kraljevstvo. 32  Jer Jovan je došao k vama i pokazao vam put pravednosti,+ a vi mu niste verovali.+ Ali poreznici i bludnice su mu verovali,+ a vi, iako ste to videli, niste se posle pokajali i niste mu poverovali. 33  „Čujte još jedno poređenje: Bio je jedan čovek, domaćin,+ koji je zasadio vinograd i postavio ogradu oko njega, iskopao u njemu mesto za vinsku presu i podigao stražarsku kulu.+ Dao ga je u zakup vinogradarima i otputovao u tuđinu.+ 34  Kad je došlo vreme berbe, poslao je svoje robove k vinogradarima da uzmu njegove plodove. 35  Ali vinogradari su uhvatili njegove robove i jednog istukli, drugog ubili, a trećeg kamenovali.+ 36  Opet je poslao druge robove, više njih nego prvi put, ali i njima su učinili isto.+ 37  Na kraju je k njima poslao svog sina, rekavši: ’Poštovaće mog sina.‘ 38  A kad su videli sina, vinogradari su rekli među sobom: ’Ovo je naslednik.+ Hajde da ga ubijemo i da uzmemo njegovo nasledstvo!‘+ 39  Tada su ga uhvatili, izbacili iz vinograda i ubili.+ 40  Dakle, kada dođe vlasnik vinograda, šta će uraditi tim vinogradarima?“ 41  Odgovorili su mu: „Zločince će nemilosrdno pogubiti,+ a vinograd će dati u zakup drugim vinogradarima koji će mu davati plodove u svoje vreme.“+ 42  Isus im je rekao: „Zar nikad niste čitali u Pismima: ’Kamen koji su graditelji odbacili+ postao je glavni ugaoni kamen.+ To je Jehovino delo, i divno je u našim očima‘? 43  Zato vam kažem: Božje kraljevstvo uzeće se od vas i daće se narodu koji donosi njegove plodove.+ 44  I ko padne na taj kamen, razmrskaće se, a na koga on padne, satrće ga.“+ 45  Kad su sveštenički glavari i fariseji čuli njegova poređenja, razumeli su da govori o njima.+ 46  I tražili su priliku da ga uhvate, ali su se bojali naroda koji ga je smatrao prorokom.+

Fusnote