Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Matej 20:1-34

20  „S nebeskim kraljevstvom je kao s čovekom, domaćinom, koji je izašao rano ujutru da unajmi radnike za svoj vinograd.+  Kad se pogodio s radnicima za denar* na dan,+ poslao ih je u svoj vinograd.  Kad je opet izašao oko trećeg* sata,+ video je druge kako besposleni stoje na trgu+  i rekao im je: ’Idite i vi u vinograd, pa ću vam dati koliko bude pravo.‘  I otišli su. Opet je izašao oko šestog*+ i devetog*+ sata i učinio isto tako.  Na kraju je izašao oko jedanaestog* sata i našao druge kako stoje, pa im je rekao: ’Zašto ceo dan stojite ovde besposleni?‘  Oni su mu odgovorili: ’Zato što nas niko nije unajmio.‘ A on im je rekao: ’Idite i vi u vinograd.‘+  „Kad se spustilo veče,+ gospodar vinograda je rekao svom nastojniku: ’Pozovi radnike i isplati ih,+ počevši od poslednjih pa do prvih.‘  Kad su došli oni koji su bili unajmljeni od jedanaestog sata, dobili su svaki po denar. 10  A kad su došli oni prvi, pomislili su da će dobiti više, ali i oni su dobili po denar. 11  Primivši platu, počeli su da prigovaraju domaćinu:+ 12  ’Ovi poslednji radili su jedan sat, a ti si ih izjednačio s nama koji smo ceo dan naporno radili i trpeli žegu!‘ 13  A on je odgovorio jednome od njih: ’Prijatelju, ne činim ti nepravdu. Zar se nisi pogodio sa mnom za denar?+ 14  Uzmi svoje i idi. Ovom poslednjem hoću da dam isto kao i tebi.+ 15  Zar nemam pravo da s onim što je moje činim šta hoću? Zar je tvoje oko zlo*+ zato što sam ja dobar?‘+ 16  Tako će poslednji biti prvi, a prvi poslednji.“+ 17  Dok je išao u Jerusalim, Isus je uzeo dvanaestoricu+ učenika nasamo i putem im rekao: 18  „Evo, idemo u Jerusalim i Sin čovečji biće predat svešteničkim glavarima i pismoznalcima, i oni će ga osuditi na smrt+ 19  i predaće ga neznabošcima da mu se rugaju i da ga bičuju i da ga pribiju na stub,*+ a on će treći dan uskrsnuti.“+ 20  Tada mu je prišla majka Zevedejevih+ sinova sa svojim sinovima, i poklonila mu se s namerom da od njega nešto zatraži.+ 21  On joj reče: „Šta želiš?“ Ona mu odgovori: „Reci da ova moja dva sina u tvom kraljevstvu sednu jedan s tvoje desne strane, a drugi s leve.“+ 22  Isus na to reče: „Ne znate šta tražite. Možete li da pijete čašu+ koju ja treba da pijem?“ Oni su odgovorili: „Možemo.“ 23  A on im reče: „Zaista ćete piti moju čašu,+ ali da sedite s moje desne i s moje leve strane, to ne mogu ja dati, nego to pripada onima kojima je pripremio moj Otac.“+ 24  Kad su to čula ostala desetorica, naljutili su se na dva brata.+ 25  Ali Isus ih je pozvao k sebi i rekao: „Znate da vladari gospodare narodima i velikaši ih drže pod svojom vlašću.+ 26  A među vama neka ne bude tako.+ Nego ko hoće da bude velik među vama, neka vam bude sluga,+ 27  i ko hoće da bude među vama prvi, neka vam bude rob.+ 28  Kao što ni Sin čovečji nije došao da mu služe,+ nego da služi i da svoj život* da kao otkupninu za mnoge.“+ 29  A kad su izlazili iz Jerihona,+ za njim je pošlo mnoštvo ljudi. 30  Dva slepa čoveka sedela su pored puta. Kad su čuli da Isus prolazi, povikali su: „Gospode, smiluj nam se, Sine Davidov!“+ 31  Narod ih je ućutkivao, ali oni su još jače vikali: „Gospode, smiluj nam se, Sine Davidov!“+ 32  Tada se Isus zaustavio, pozvao ih i rekao: „Šta hoćete da vam učinim?“ 33  Odgovorili su mu: „Gospode, neka nam se otvore oči.“+ 34  Sažalivši se, Isus im je dotakao oči,+ i odmah su progledali i pošli za njim.+

Fusnote

 Rimski srebrnik koji je težio 3,85 grama. Vidi fusnotu za Mt 18:24 i dodatak 13.
 Oko 9 sati, prema našem računanju vremena. Jevreji su sate brojali od izlaska sunca.
 Oko 12 sati.
 Oko 15 sati.
 Oko 17 sati.
 Ili: „zavidno“.
 Vidi dodatak 8.
 Doslovno: „dušu“.