Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Matej 19:1-30

19  Kad je Isus sve to rekao, otišao je iz Galileje i došao u granična područja Judeje s one strane Jordana.+  Za njim je pošao silan narod i on ih je tamo izlečio.+  Prišli su mu fariseji s namerom da ga iskušaju, i upitali su ga: „Da li čovek sme da se razvede od svoje žene iz bilo kog razloga?“+  On im je odgovorio: „Zar niste čitali da ih je njihov stvoritelj u početku načinio kao muškarca i ženu+  i da je rekao: ’Zato će čovek ostaviti svog oca i svoju majku+ i prionuće uz svoju ženu, i njih dvoje biće jedno telo‘?+  Tako nisu više dvoje, nego jedno telo. Dakle, što je Bog sastavio,* čovek neka ne rastavlja.“+  A oni su mu rekli: „Zašto je onda Mojsije propisao da joj muž može dati potvrdu o razvodu i razvesti se od nje?“+  On im je odgovorio: „Mojsije vam je zbog okorelosti+ vašeg srca učinio ustupak da se razvodite od svojih žena, ali u početku nije bilo tako.+  Kažem vam, ko se razvede od svoje žene, osim zbog bluda, i oženi se drugom, čini preljubu.“+ 10  Tada su mu učenici rekli: „Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.“+ 11  On im je rekao: „Ne mogu svi živeti po tim rečima, nego samo oni koji imaju taj dar.+ 12  Jer ima onih koji su lišeni mogućnosti da se žene jer su tako rođeni,+ ima onih koji su lišeni mogućnosti da se žene jer su ih ljudi učinili takvima, a ima i onih koji su se dobrovoljno odrekli ženidbe radi nebeskog kraljevstva. Ko može da živi tako, neka živi tako.“+ 13  Tada su mu doveli decu, da stavi ruke na njih i da se pomoli, ali učenici su ih prekoravali.+ 14  Međutim, Isus je rekao: „Pustite decu. Ne branite im da dođu k meni, jer takvima pripada nebesko kraljevstvo.“+ 15  I stavio je ruke na njih, pa je otišao odande.+ 16  Zatim mu je prišao jedan čovek i upitao ga: „Učitelju, kakvo dobro moram da činim da bih dobio večni život?“+ 17  A on mu reče: „Zašto me pitaš za dobro?+ Samo je jedan dobar. Ako, dakle, hoćeš da dobiješ život, drži se zapovesti.“+ 18  Čovek ga upita: „Kojih?“+ A Isus mu odgovori: „Ovih: ’Ne ubij‘,+ ’Ne učini preljubu‘,+ ’Ne ukradi‘,+ ’Ne svedoči lažno‘,+ 19  ’Poštuj oca i majku‘+ i ’Voli svog bližnjeg kao samog sebe‘.“+ 20  Mladić mu na to reče: „Držim se svega toga. Šta mi još nedostaje?“ 21  Isus mu reče: „Ako hoćeš da budeš savršen, idi i prodaj svoje imanje i novac daj siromašnima i imaćeš blago na nebu.+ Onda dođi i kreni za mnom.“+ 22  Kad je mladić čuo te reči, otišao je žalostan, jer je imao velik imetak.+ 23  A Isus je rekao svojim učenicima: „Zaista, kažem vam, bogatašu će biti teško da uđe u nebesko kraljevstvo.+ 24  Opet vam kažem, lakše je kamili da prođe kroz iglene uši nego bogatašu da uđe u Božje kraljevstvo.“+ 25  Kad su to čuli, učenici su se veoma iznenadili i upitali su ga: „Ko se onda može spasti?“+ 26  Isus ih je pogledao u oči i rekao: „Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće.“+ 27  Tada mu Petar reče: „Mi smo sve ostavili i pošli smo za tobom. Šta ćemo za to dobiti?“+ 28  Isus im reče: „Zaista, kažem vam, prilikom ponovnog stvaranja, kad Sin čovečji sedne na svoj slavni presto, i vi koji ste pošli za mnom sešćete na dvanaest prestola i suditi nad dvanaest Izraelovih plemena.+ 29  I svako ko je ostavio kuće ili braću ili sestre ili oca ili majku ili decu ili zemlju radi mog imena, dobiće mnogo više i naslediće večni život.+ 30  „Ali mnogi koji su prvi biće poslednji, a poslednji prvi.+

Fusnote

 Doslovno: „stavio u isti jaram.