Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Matej 18:1-35

18  U taj čas učenici su prišli Isusu i rekli: „Ko je dakle najveći u nebeskom kraljevstvu?“+  A on je pozvao k sebi dete, stavio ga među njih+  i rekao: „Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao deca,+ nećete ući u nebesko kraljevstvo.+  Dakle, ko se ponizi+ kao ovo dete, taj je najveći u nebeskom kraljevstvu.+  I ko prima jedno ovakvo dete u moje ime, i mene prima.+  Ali ko pokoleba u veri* jednog od ovih malih koji veruju u mene, bolje bi mu bilo da mu se oko vrata obesi mlinski kamen+ koji okreće magarac i da potone u morsku dubinu.+  „Teško svetu zato što navodi ljude na greh!* Neizbežno je da do toga dođe,+ ali teško čoveku koji to čini!+  Ako te, dakle, tvoja ruka ili tvoja noga navodi na greh,* odseci je i baci od sebe.+ Bolje ti je da sakat ili hrom dobiješ život nego da s obe ruke ili obe noge budeš bačen u večnu vatru.+  I ako te tvoje oko navodi na greh, iskopaj ga i baci od sebe. Bolje ti je da s jednim okom dobiješ život nego da s oba oka budeš bačen u oganj gehene.*+ 10  Pazite da ne prezrete jednog od ovih malih, jer kažem vam da njihovi anđeli+ na nebu uvek gledaju lice mog Oca koji je na nebu.+ 11  * 12  „Šta mislite? Ako neki čovek ima sto ovaca i jedna od njih zaluta,+ zar neće ostaviti onih devedeset i devet na gori i otići da traži onu koja luta?+ 13  I ako uspe da je nađe, zaista, kažem vam, više će se radovati zbog nje nego zbog onih devedeset i devet koje nisu zalutale.+ 14  Tako ni moj Otac koji je na nebu ne želi da pogine nijedan od ovih malih.+ 15  „Ako tvoj brat počini greh, idi i ukaži mu nasamo na njegov prestup.+ Ako te posluša, pridobio si svog brata.+ 16  Ali ako ne posluša, uzmi sa sobom još jednog ili dvojicu, da svaka stvar bude potvrđena na osnovu izjave dva ili tri svedoka.+ 17  Ako ne posluša ni njih, reci skupštini. A ako ne posluša ni skupštinu, neka ti bude kao neznabožac+ i kao poreznik.+ 18  „Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, biće odraz onoga što je već svezano na nebu, a što god odrešite na zemlji, biće odraz onoga što je već odrešeno* na nebu.+ 19  Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji složno zamole za bilo šta što je potrebno, učiniće im to moj Otac koji je na nebu.+ 20  Jer gde su dvojica ili trojica sakupljena u moje ime,+ tamo sam i ja među njima.“+ 21  Tada mu je prišao Petar i upitao ga: „Gospode, koliko puta moj brat može da mi sagreši, a ja da mu oprostim?+ Do sedam puta?“+ 22  Isus mu je rekao: „Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset i sedam puta.+ 23  „Zato je s nebeskim kraljevstvom kao s čovekom, kraljem,+ koji je hteo da sredi račune+ sa svojim robovima. 24  Kad je počeo da sređuje račune, doveli su mu jednog čoveka koji mu je dugovao deset hiljada talanata* [to jest, šezdeset miliona denara].* 25  Ali pošto nije imao čime da vrati dug, gospodar je naredio da prodaju njega i njegovu ženu i decu i sve što ima, pa da se podmiri dug.+ 26  Tada je rob pao ničice i klanjajući se rekao mu: ’Budi strpljiv sa mnom i sve ću ti vratiti.‘ 27  Sažalivši se, gospodar je pustio tog roba+ i poništio njegov dug.+ 28  Ali taj rob je izašao i našao drugog roba koji mu je dugovao sto denara.+ Zgrabio ga je i počeo da ga davi, govoreći: ’Vrati sve što si dužan.‘ 29  Tada je taj rob pao ničice i preklinjao ga: ’Budi strpljiv+ sa mnom i vratiću ti.‘ 30  Ali on nije hteo, nego je otišao i dao da ga bace u zatvor dok ne vrati što duguje. 31  A kad su drugi robovi videli šta se dogodilo, veoma su se ražalostili, pa su otišli i ispričali svom gospodaru sve što se dogodilo.+ 32  Tada ga je njegov gospodar pozvao i rekao mu: ’Zli robe, poništio sam ti sav onaj dug, jer si me molio. 33  Zar nije trebalo da se i ti smiluješ+ drugom robu, kao što sam se i ja smilovao+ tebi?‘ 34  I njegov gospodar se razgnevio+ i predao ga tamničarima, dok ne vrati sve što duguje. 35  Tako+ će i moj nebeski Otac postupiti s vama ako od srca ne oprostite svako svom bratu.“+

Fusnote

 Ili: „navede na greh“. Doslovno: „navede na spoticanje“.
 Doslovno: „zbog kamenova spoticanja“.
 Doslovno: „spoticanje“.
 Vidi dodatak 4.
 Vidi fusnotu za Mt 17:21.
 Doslovno: „biće svezano (...) biće odrešeno“. Vidi fusnotu za Mt 16:19.
 Talant je kod Jevreja bio najveća mera za težinu i najveća novčana jedinica. U prvom veku naše ere težio je 20,4 kilograma. Postojali su zlatni i srebrni talanti.
 Jedan denar (rimski srebrni novac) bio je dnevnica poljoprivrednog radnika. Vidi Mt 20:2 i dodatak 13.