Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Matej 16:1-28

16  Prišli su mu fariseji+ i sadukeji s namerom da ga iskušaju, pa su tražili od njega da im pokaže znak s neba.+  A on im je rekao: „[Kad se spusti veče, imate običaj da kažete: ’Biće lepo vreme, jer je nebo crveno.‘  A ujutru kažete: ’Danas će biti hladno i kišovito vreme, jer je nebo crveno, ali mutno.‘ Znate da tumačite izgled neba, ali znakove vremenâ ne možete da protumačite.]*+  Zao i preljubnički naraštaj stalno traži znak, ali neće mu se dati+ drugi znak osim Joninog znaka.“+ Tada je otišao i ostavio ih.+  Učenici su prešli na drugu stranu, ali su zaboravili da ponesu hleb.+  Isus im je rekao: „Budite oprezni, čuvajte se kvasca farisejskog i sadukejskog.“+  Zato su počeli da raspravljaju među sobom: „To govori zato što nismo poneli hleb.“  Znajući to, Isus reče: „Zašto raspravljate među sobom o tome što nemate hleb, maloverni?+  Zar još ne shvatate? Zar se ne sećate onih pet hlebova na pet hiljada muškaraca i koliko ste korpi sakupili?+ 10  Ili onih sedam hlebova na četiri hiljade muškaraca i koliko ste korpi sakupili?+ 11  Kako ne shvatate da vam nisam govorio o hlebovima? Nego, čuvajte se kvasca farisejskog i sadukejskog.“+ 12  Tada su shvatili da im nije rekao da se čuvaju hlebnog kvasca, nego farisejskog i sadukejskog učenja.+ 13  Kad je došao u krajeve Cezareje Filipove, Isus je upitao svoje učenike: „Šta govore ljudi, ko je Sin čovečji?“+ 14  Oni su odgovorili: „Neki kažu da si Jovan Krstitelj,+ drugi da si Ilija,+ a treći da si Jeremija ili jedan od proroka.“ 15  Na to ih je upitao: „A vi, šta vi kažete, ko sam ja?“+ 16  A Simon Petar odgovori: „Ti si Hrist,*+ Sin Boga živoga.“+ 17  Tada mu Isus reče: „Srećan si, Simone, sine Jonin, jer ti to nisu otkrili telo i krv, nego moj Otac koji je na nebesima.+ 18  A ja tebi kažem: Ti si Petar.+ Na ovoj steni*+ sagradiću svoju skupštinu,* i vrata groba*+ neće je nadjačati.+ 19  Daću ti ključeve nebeskog kraljevstva, i što god svežeš na zemlji, biće odraz onoga što je već svezano na nebesima, i što god odrešiš na zemlji, biće odraz onoga što je već odrešeno* na nebesima.“+ 20  Tada je učenicima strogo zapovedio da nikome ne govore da je on Hrist.+ 21  Od tada je Isus Hrist počeo da objašnjava svojim učenicima da mora ići u Jerusalim, da će mnogo toga pretrpeti od starešina, svešteničkih glavara i pismoznalaca, da će biti ubijen i da će treći dan uskrsnuti.+ 22  Tada ga je Petar odveo na stranu i počeo da ga prekorava: „Budi dobar prema sebi, Gospode. Ne, tebi se to neće dogoditi.“+ 23  A on, okrenuvši leđa, reče Petru: „Odlazi od mene, Satano!+ Ti si mi kamen spoticanja, jer tvoje misli nisu Božje,+ nego ljudske.“ 24  Tada Isus reče svojim učenicima: „Ako neko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme svoj mučenički stub* i neka ide za mnom.+ 25  Jer ko hoće da spase svoj život,* izgubiće ga, a ko izgubi svoj život radi mene, naći će ga.+ 26  Jer šta vredi čoveku ako dobije ceo svet, a izgubi život?+ Ili šta čovek može dati u zamenu+ za svoj život? 27  Jer je određeno da Sin čovečji dođe u slavi svog Oca sa svojim anđelima, i tada će vratiti svakome po delima njegovim.+ 28  Zaista, kažem vam, neki od onih koji ovde stoje neće okusiti smrt dok ne vide Sina čovečjeg kako dolazi kao kralj.“+

Fusnote

 Tekst u uglastim zagradama ne nalazi se u svim već samo u nekim drevnim rukopisima.
 Ili: „Pomazanik, Mesija“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.
 Na grčkom jeziku reč „Petar“ (Petros, što znači „kamen, kamena gromada, stena“) jeste u muškom rodu, a stena (petra, u dativu) u ženskom rodu.
 Izraz „skupština“ u grčkim biblijskim knjigama može se odnositi na: celokupnu hrišćansku zajednicu po svetu (na primer u Mt 16:18; 1Ko 10:32), grupu hrišćana odabranih za nebeski život (Jev 12:23), zajednicu hrišćana u nekom gradu ili mestu (Del 8:1; 1Ko 1:2; Ot 1:11) ili grupu hrišćana koja verske sastanke održava u privatnoj kući (Ri 16:5; Fm 2). Prevod je grčke reči eklisia (eklezija), koja potiče od reči ek („iz“) i kaleo („pozvati“) i označava grupu osoba sazvanu na skup. Uporedi sa fusnotom za Iz 12:6.
 Doslovno: „hada“.
 Doslovno: „biće svezano (...) biće odrešeno“. Na grčkom se na ova dva mesta koristi pasivni particip perfekta, koji ukazuje na radnju koja prethodi radnji izraženoj predikatom (to jest svezivanju i odrešivanju koje vrši Petar).
 Vidi dodatak 8.
 Doslovno: „dušu“.