Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Matej 12:1-50

12  U to vreme Isus je na sabat* prolazio kroz žitna polja.+ Njegovi učenici su ogladneli pa su počeli da kidaju klasje i da ga jedu.+  Kad su fariseji to videli, rekli su mu:+ „Gle, tvoji učenici rade ono što se na sabat ne sme.“+  On im reče: „Zar niste čitali šta je David učinio kad su on i njegovi ljudi ogladneli?+  Kako je ušao u Božji dom i kako su jeli hlebove koji su bili stavljeni pred Boga,+ koje nisu smeli+ da jedu ni on ni njegovi ljudi, već samo sveštenici?+  Ili, zar niste čitali u Zakonu+ da na sabat sveštenici u hramu skrnave sabat, a ipak nisu krivi?+  A kažem vam da je ovde nešto veće od hrama.+  Da ste razumeli šta znači:* ’Milosrđe hoću,+ a ne žrtvu‘,+ ne biste osudili nedužne.  Jer je Sin čovečji Gospodar sabata.“+  Kad je otišao odande, došao je u njihovu sinagogu. 10  Tamo je bio jedan čovek sa usahlom rukom.+ Tada su upitali Isusa: „Da li se sme lečiti na sabat?“ Naime, tražili su razlog da ga optuže.+ 11  A on im reče: „Ako bi nekome od vas jedina ovca koju ima na sabat upala u jamu,+ ko je od vas ne bi dohvatio i izvadio?+ 12  A koliko je čovek vredniji od ovce!+ Dakle, na sabat se sme činiti dobro.“ 13  Zatim reče čoveku: „Ispruži ruku.“ On ju je ispružio, i postala je opet zdrava kao i druga.+ 14  A fariseji su izašli i počeli da se dogovaraju kako da ga pogube.+ 15  Kad je to saznao, Isus je otišao odande. Mnogi su pošli za njim, i sve ih je izlečio,+ 16  ali im je zabranio da šire glas o njemu,+ 17  da bi se ispunilo ono što je bilo rečeno preko proroka Isaije: 18  „Evo mog sluge+ koga sam izabrao, mog voljenog,+ koji je po volji duše moje! Na njega ću staviti svoj duh,+ i on će obznaniti narodima šta je pravda. 19  Neće se svađati,+ niti će vikati, glas se njegov neće čuti na ulicama. 20  Stučenu trsku neće slomiti, i fitilj koji tinja neće ugasiti,+ sve dok pravdu+ ne dovede do pobede. 21  U njegovo ime uzdaće se narodi.“*+ 22  Tada su mu doveli čoveka opsednutog demonom, slepog i nemog. On ga je izlečio, tako da je nemi progovorio i progledao. 23  A sav narod se divio i govorio je:+ „Da nije ovo Sin Davidov?“+ 24  Kad su fariseji to čuli, rekli su: „Ovaj ne može da isteruje demone osim uz pomoć Velzevula,* vladara demona.“+ 25  Ali on je znao njihove misli,+ pa im je rekao: „Svako kraljevstvo koje je u sebi podeljeno propadne.+ Nijedan grad ili kuća koji su u sebi podeljeni neće opstati. 26  Dakle, ako Satana isteruje Satanu, podelio se u sebi. Kako će onda njegovo kraljevstvo opstati? 27  I ako ja isterujem demone uz pomoć Velzevula,+ uz čiju ih pomoć isteruju vaši sinovi? Zato će vam oni biti sudije. 28  Ali ako ja pomoću Božjeg duha isterujem demone, onda je Božje kraljevstvo zaista stiglo* među vas.+ 29  Ili kako bi neko mogao da upadne u kuću jakog čoveka i da mu otme imovinu ako ga prvo ne sveže? Tada će opljačkati njegovu kuću.+ 30  Ko nije na mojoj strani, protiv mene je, i ko ne sakuplja sa mnom, rasipa.+ 31  „Zato vam kažem: Svaki greh i hula oprostiće se ljudima, ali hula na duh neće se oprostiti.+ 32  Na primer, ko kaže reč protiv Sina čovečjeg, oprostiće mu se,+ ali ko kaže protiv svetog duha, neće mu se oprostiti — ni u ovom poretku* ni u onom koji treba da dođe.+ 33  „Odlučite se: Ili vam je drvo dobro i njegov plod dobar ili vam je drvo loše i njegov plod bezvredan. Jer po plodu se drvo poznaje.+ 34  Leglo zmijsko!+ Kako možete dobro da govorite, kad ste zli?+ Jer usta govore ono čega je srce puno.+ 35  Dobar čovek iz svoje dobre riznice iznosi dobro,+ dok zao čovek iz svoje zle riznice iznosi zlo.+ 36  Kažem vam da će ljudi za svaku bezvrednu* reč koju izgovore položiti račun+ u Sudnji dan. 37  Jer ćeš po svojim rečima biti proglašen pravednim, i po svojim rečima bićeš osuđen.“+ 38  Tada su mu neki pismoznalci i fariseji rekli: „Učitelju, hteli bismo da od tebe vidimo neki čudesan znak.“+ 39  A on im na to reče: „Zao i preljubnički+ naraštaj stalno traži znak, ali neće mu se dati nikakav znak osim znaka proroka Jone.+ 40  Jer kao što je Jona+ bio u utrobi ogromne ribe tri dana i tri noći, tako će i Sin čovečji+ biti u srcu zemlje+ tri dana i tri noći.+ 41  Stanovnici Ninive ustaće na sudu s ovim naraštajem+ i osudiće ga,+ jer su se pokajali kad im je Jona+ propovedao, a ovde je neko veći od Jone. 42  Kraljica juga+ ustaće na sudu s ovim naraštajem i osudiće ga, jer je došla s kraja zemlje da čuje Solomonovu mudrost, a ovde je neko veći od Solomona.+ 43  „Kad nečisti duh izađe iz čoveka, prolazi kroz bezvodna mesta tražeći počivalište, ali ga ne nalazi.+ 44  Tada kaže: ’Vratiću se u svoju kuću iz koje sam izašao‘. A kad dođe, nađe je praznu, počišćenu i ukrašenu. 45  Onda ode i dovede sa sobom sedam drugih duhova gorih od sebe,+ pa uđu i tamo se nastane. Na kraju tom čoveku bude gore nego ranije.+ Tako će biti i s ovim zlim naraštajem.“+ 46  Dok je on još govorio narodu, došli su njegova majka i njegova braća.+ Stajali su napolju i tražili da razgovaraju s njim. 47  Zato mu neko reče: „Eno, tvoja majka i tvoja braća stoje napolju, i traže da razgovaraju s tobom.“ 48  A onome koji mu je to kazao on reče: „Ko je moja majka i ko su moja braća?“+ 49  I pruživši ruku prema svojim učenicima, reče: „Evo moje majke i moje braće!+ 50  Jer ko god vrši volju mog Oca koji je na nebu, taj mi je brat i sestra i majka.“

Fusnote

 Vidi fusnotu za Iz 16:23.
 Doslovno: „šta je“. Grčki: estin. Vidi fusnotu za Mt 26:26.
 Ili: „njegovo ime biće nada narodima“.
 Ime koje je verovatno dobijeno izmenom izraza „Val-Zevul“, što znači „Gospodar muva“. Vidi 2Kr 1:2.
 Doslovno: „zaista vas je zateklo (nespremne)“.
 Izvorni grčki izraz može se prevesti izrazima kao što su: „vek, doba, razdoblje; svet; (društveni) poredak“.
 Ili: „zlobnu“.