Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Matej 1:1-25

1  Ovo je knjiga o životu*+ Isusa Hrista, sina Davidovog,+ sina Avrahamovog.+  Avrahamu se rodio Isak,+Isaku se rodio Jakov,+Jakovu su se rodili Juda+ i njegova braća,   Judi je Tamara rodila Faresa+ i Zaru,Faresu se rodio Esron,+Esronu se rodio Aram,+   Aramu se rodio Aminadav,Aminadavu se rodio Nason,+Nasonu se rodio Salmon,+   Salmonu je Rava+ rodila Voza,Vozu je Ruta+ rodila Ovida,Ovidu se rodio Jesej,+   Jeseju se rodio David,+ kralj.+  Davidu je Urijina žena rodila Solomona,+   Solomonu se rodio Rovoam,+Rovoamu se rodio Avija,Aviji+ se rodio Asa,+   Asi se rodio Josafat,+Josafatu se rodio Joram,+Joramu se rodio Ozija,   Oziji se rodio Jotam,Jotamu+ se rodio Ahaz,+Ahazu se rodio Jezekija,+ 10  Jezekiji se rodio Manasija,+Manasiji+ se rodio Amon,+Amonu+ se rodio Josija, 11  Josiji+ su se rodili Jehonija+ i njegova braća u vreme izgnanstva u Vavilon.+ 12  Posle izgnanstva u Vavilon Jehoniji se rodio Salatilo,+Salatilu se rodio Zorovavelj,+ 13  Zorovavelju se rodio Avijud,Avijudu se rodio Elijakim,Elijakimu se rodio Azor, 14  Azoru se rodio Sadok,Sadoku se rodio Ahim,Ahimu se rodio Elijud, 15  Elijudu se rodio Eleazar,Eleazaru se rodio Matan,Matanu se rodio Jakov, 16  Jakovu se rodio Josif, muž Marije, koja je rodila Isusa,+ koji se zove Hrist.+ 17  Ukupno je dakle bilo: od Avrahama do Davida četrnaest naraštaja, od Davida do izgnanstva u Vavilon četrnaest naraštaja i od izgnanstva u Vavilon do Hrista četrnaest naraštaja. 18  Rođenje Isusa Hrista bilo je ovako: U vreme kada je njegova majka Marija bila isprošena+ za Josifa, pre nego što su se venčali, pokazalo se da je trudna od svetog duha.+ 19  Josif, njen muž,* pošto je bio pravedan i nije hteo da je javno osramoti,+ nameravao je da se tajno razvede+ od nje. 20  Ali nakon što je razmislio o tome, u snu mu se pojavio Jehovin* anđeo i rekao: „Josife, sine Davidov, ne boj se da dovedeš kući Mariju, svoju ženu, jer je ono što je u njoj začeto od svetog duha.+ 21  Ona će roditi sina, a ti mu daj ime Isus,*+ jer će on spasti+ svoj narod+ od njihovih greha.“+ 22  Sve se to dogodilo da bi se ispunilo ono što je Jehova+ rekao preko svog proroka:+ 23  „Evo, devica+ će zatrudneti i rodiće sina i daće mu ime Emanuilo“,+ što znači: „s nama je Bog“.+ 24  Tada se Josif probudio iz sna i učinio je kako ga je uputio Jehovin anđeo, i doveo je svoju ženu kući. 25  Ali nije imao odnose+ s njom dok nije rodila sina.+ I dao mu je ime Isus.+

Fusnote

 Ili: „knjiga istorije“.
 Jevreji su verenike smatrali supružnicima. Zato se za raskid veridbe, prema jevrejskom običaju, u ovom stihu koristi izraz „razvesti se“.
 Ovo je prvo od 237 mesta gde se Božje ime „Jehova“ pojavljuje u ovom prevodu biblijskih knjiga izvorno napisanih na grčkom jeziku. Vidi dodatak 1.
 Hebrejski „Ješua“, što znači „Jehova je spasenje“.