Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Marko 8:1-38

8  Tih dana opet se okupio silan narod. Pošto nisu imali šta da jedu, pozvao je učenike i rekao im:+  „Žao+ mi je naroda, jer su već tri dana kod mene, a nemaju šta da jedu.  Ako ih pošaljem kući gladne, malaksaće na putu. A neki od njih su došli izdaleka.“  Učenici su mu odgovorili: „Otkud bi neko na ovom pustom mestu mogao te ljude da nahrani hlebom?“+  Još ih je upitao: „Koliko hlebova imate?“ Odgovorili su: „Sedam.“+  Tada je rekao narodu da poseda* po zemlji. I uzeo je sedam hlebova, zahvalio Bogu,+ izlomio ih i dao svojim učenicima da ih podele. I podelili su ih narodu.+  Imali su i nekoliko ribica. Blagoslovio ih je i rekao da i njih podele.+  I jeli su i nasitili se. Zatim su sakupili ono što je preostalo — sedam punih korpi.+  Tamo je bilo oko četiri hiljade muškaraca. Na kraju ih je otpustio.+ 10  Odmah je ušao u čamac sa svojim učenicima i došao je u dalmanutske krajeve.+ 11  Tamo su došli fariseji i počeli da se prepiru s njim, tražeći od njega znak s neba, da bi ga iskušali.+ 12  Tada je duboko uzdahnuo*+ i rekao: „Zašto ovaj naraštaj traži znak? Zaista, kažem vam, neće se dati znak ovom naraštaju.“+ 13  Tada ih je ostavio, ušao u čamac i otišao na drugu obalu. 14  Ali zaboravili su da ponesu hleb, tako da su kod sebe u čamcu imali samo jedan hleb.+ 15  I upozoravao ih je: „Budite oprezni, čuvajte se kvasca farisejskog i kvasca Irodovog.“+ 16  A oni su među sobom raspravljali o tome što nemaju hleb.+ 17  Isus je to zapazio, pa im je rekao: „Zašto raspravljate o tome što nemate hleb?+ Zar još ne razumete i ne shvatate? Zar vaše srce ne može to razumeti?+ 18  Zar ’oči imate, a ne vidite, i uši imate, a ne čujete‘?+ Zar se ne sećate, 19  kad sam izlomio pet hlebova+ za pet hiljada muškaraca, koliko ste korpi punih ostataka sakupili?“ Odgovorili su mu: „Dvanaest.“+ 20  „A kad sam izlomio sedam za četiri hiljade muškaraca, koliko ste korpi punih ostataka sakupili?“ Odgovorili su mu: „Sedam.“+ 21  Na to im je rekao: „Zar još ne shvatate?“+ 22  Došli su u Vitsaidu. Tamo su mu doveli jednog slepog čoveka i zamolili su ga da ga dotakne.+ 23  On je uzeo slepog čoveka za ruku, izveo ga izvan sela, pljunuo+ mu na oči, položio ruke na njega i upitao ga: „Vidiš li nešto?“ 24  Čovek je pogledao i rekao: „Vidim ljude, u stvari vidim nešto kao stabla koja hodaju.“ 25  Zatim mu je opet položio ruke na oči, i čovek je potpuno progledao. Ozdravio je i sve je jasno video. 26  Tada ga je poslao kući i rekao mu: „Ne ulazi u selo.“+ 27  Isus i njegovi učenici krenuli su u sela Cezareje Filipove. Putem je on upitao svoje učenike: „Šta govore ljudi, ko sam ja?“+ 28  Oni su mu odgovorili: „Neki kažu da si Jovan Krstitelj,+ drugi da si Ilija,+ a treći da si jedan od proroka.“+ 29  A on ih upita: „A vi, šta vi kažete, ko sam ja?“ Petar mu odgovori: „Ti si Hrist.“*+ 30  Tada im je zapovedio da nikome ne govore o njemu.+ 31  I počeo je da ih poučava da Sin čovečji mora mnogo da pretrpi i da bude odbačen od starešina, svešteničkih glavara i pismoznalaca, da bude ubijen+ i da posle tri dana uskrsne.+ 32  To im je otvoreno govorio. A Petar ga je odveo na stranu i počeo da ga prekorava.+ 33  Ali on se okrenuo, pogledao svoje učenike i prekorio Petra: „Odlazi od mene, Satano, jer tvoje misli nisu Božje, nego ljudske.“+ 34  Pozvao je k sebi narod i svoje učenike i rekao im: „Ako neko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme svoj mučenički stub* i neka ide za mnom.+ 35  Jer ko hoće da spase svoj život,* izgubiće ga, a ko izgubi svoj život radi mene i radi dobre vesti, spašće ga.+ 36  Zaista, šta vredi čoveku da dobije ceo svet, a izgubi život?+ 37  Jer, šta čovek može dati u zamenu za svoj život?+ 38  Jer ko se postidi mene i mojih reči u ovom preljubničkom i grešnom naraštaju, i Sin čovečji će se postideti+ njega kad dođe u slavi svog Oca sa svetim anđelima.“+

Fusnote

 Doslovno: „da se opruži“. Uporedi sa fusnotom za Mt 9:10.
 Doslovno: „duboko uzdahnuo svojim duhom“.
 Ili: „Pomazanik, Mesija“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.
 Vidi dodatak 8.
 Doslovno: „dušu“.