Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Marko 3:1-35

3  Opet je ušao u sinagogu. Tamo je bio jedan čovek sa usahlom rukom.+  Fariseji su posmatrali Isusa da vide hoće li ga izlečiti na sabat, da bi mogli da ga optuže.+  On je rekao čoveku sa usahlom rukom: „Stani na sredinu.“  Zatim ih je upitao: „Da li se na sabat sme činiti dobro ili činiti zlo, spasti život* ili ga pogubiti?“+ A oni su ćutali.  S gnevom ih je pogledao sve unaokolo, duboko ražalošćen zbog neosetljivosti njihovog srca,+ pa je rekao čoveku: „Ispruži ruku.“ On ju je ispružio, i ruka mu je opet postala zdrava.+  Tada su fariseji izašli i sa Irodovim pristalicama+ odmah počeli da se dogovaraju kako da ga pogube.+  Isus se sa svojim učenicima povukao prema moru. Pratilo ga je mnoštvo naroda iz Galileje i iz Judeje.+  I iz Jerusalima i iz Idumeje i s one strane Jordana i iz okoline Tira+ i Sidona, mnoštvo naroda je dolazilo k njemu kad su čuli šta sve čini.  Rekao je svojim učenicima da za njega uvek bude spreman čamac kako ga narod ne bi gurao. 10  Jer mnoge je izlečio, tako da su svi koji su bili teško bolesni navaljivali na njega da ga dotaknu.+ 11  Čak su i nečisti duhovi,+ kad god bi ga videli, padali ničice pred njim i vikali: „Ti si Sin Božji!“+ 12  Ali on im je više puta zabranio da šire glas o njemu.+ 13  I popeo se na goru i pozvao one koje je hteo,+ i oni su pošli k njemu.+ 14  Izabrao je dvanaestoricu, koje je nazvao apostolima, da budu s njim i da ih šalje da propovedaju+ 15  i da imaju vlast da isteruju demone.+ 16  Dvanaestorica koje je izabrao bili su: Simon koga je nazvao Petar,+ 17  Zevedejev sin Jakov, Jakovljev+ brat Jovan (njih je nazvao i Voanerges, što znači „sinovi groma“), 18  Andrija, Filip, Vartolomej, Matej, Toma, Alfejev sin Jakov, Tadija, Simon Revnitelj* 19  i Juda Iskariotski, koji ga je kasnije izdao.+ I ušao je u kuću. 20  Opet se skupio narod, tako da nisu mogli ni da jedu.+ 21  Kad su njegovi rođaci+ čuli za to, došli su da ga odvedu, jer su govorili: „Sišao je s uma.“+ 22  A pismoznalci koji su došli iz Jerusalima govorili su: „Opsednut je Velzevulom,* uz pomoć vladara demona isteruje demone!“+ 23  Tada ih je pozvao k sebi i počeo da im govori u poređenjima: „Kako može Satana da isteruje Satanu? 24  Ako se kraljevstvo podeli u sebi, to kraljevstvo ne može da opstane.+ 25  I ako se kuća podeli u sebi, ta kuća neće moći da opstane.+ 26  Isto tako, ako Satana ustane sam na sebe i podeli se, ne može da opstane, nego će propasti.+ 27  Niko ne može da uđe u kuću jakog čoveka i da opljačka+ njegovu imovinu ako ga prvo ne sveže. Tada će opljačkati njegovu kuću.+ 28  Zaista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskim, kakvi god bili gresi i hule kojima pohule.+ 29  Ali, ko huli na sveti duh, neće mu biti oprošteno doveka, nego je kriv za večni greh.“+ 30  To je rekao zato što su govorili: „Opsednut je nečistim duhom.“+ 31  Došli su njegova majka i njegova braća.+ Stojeći napolju, poslali su nekoga da ga pozove.+ 32  A oko njega je sedelo mnoštvo ljudi. I rekli su mu: „Napolju su tvoja majka i tvoja braća, traže te.“+ 33  Na to im reče: „Ko su moja majka i moja braća?“+ 34  I pogledavši one koji su sedeli oko njega, reče: „Evo moje majke i moje braće!+ 35  Ko god vrši Božju volju, on mi je brat i sestra i majka.“+

Fusnote

 Doslovno: „dušu“.
 Doslovno: „Kananej“.
 Vidi fusnotu za Mt 12:24.