Marko 15:1-47

15  Odmah u zoru sveštenički glavari sa starešinama i pismoznalcima, celi Sinedrion,* održali su većanje.+ Svezali su Isusa, odveli ga i predali Pilatu.+  Pilat ga je upitao: „Jesi li ti judejski kralj?“+ On mu je odgovorio: „Ti sam to kažeš.“+  Sveštenički glavari su ga optuživali za mnogo toga.+  Pilat ga je opet upitao: „Zar ništa ne odgovaraš?+ Vidi koliko optužbi iznose protiv tebe.“+  Ali Isus više ništa nije odgovorio, tako da se Pilat čudio.+  Na svaki praznik puštao im je jednog zatvorenika, koga bi tražili.+  U to vreme čovek koji se zvao Varava bio je u okovima s pobunjenicima, koji su u pobuni počinili ubistvo.+  Zato se narod popeo i počeo da traži da im učini ono što im je obično činio.  Pilat ih je upitao: „Hoćete li da vam pustim judejskog kralja?“+ 10  Naime, znao je da su ga sveštenički glavari predali iz zavisti.+ 11  Ali sveštenički glavari su nahuškali narod da traži da im radije pusti Varavu.+ 12  Pilat ih je opet upitao: „Šta onda da učinim s ovim koga zovete judejskim+ kraljem?“+ 13  A oni su još jednom povikali: „Na stub* s njim!“+ 14  Pilat ih je upitao: „Pa kakvo je zlo učinio?“ Ali oni su još jače povikali: „Na stub s njim!“+ 15  Tada im je Pilat, želeći da ugodi narodu,+ pustio Varavu, a Isusa je predao da ga izbičuju i da ga pribiju na stub.+ 16  Vojnici su ga odveli u dvorište namesnikovog dvora i sazvali su celu četu.+ 17  Ogrnuli su ga purpurom, ispleli mu venac od trnja i stavili mu na glavu.+ 18  Onda su počeli da ga pozdravljaju: „Zdravo,+ judejski kralju!“ 19  Udarali su ga trskom po glavi, pljuvali ga i klanjali mu se savijajući kolena.+ 20  Kad su mu se izrugali, skinuli su purpur s njega i obukli mu njegove haljine. Izveli su ga da ga pribiju na stub.+ 21  I prisilili su jednog prolaznika koji se vraćao s polja, nekog Simona iz Kirene, Aleksandrovog i Rufovog oca, da mu ponese stub na koji će biti pribijen.+ 22  Doveli su ga na mesto koje se zove Golgota, što znači „mesto lobanje“.+ 23  Tamo su mu nudili vino s opojnom smirnom,+ ali on ga nije uzeo.+ 24  Pribili su ga na stub i razdelili njegove haljine+ bacajući za njih žreb, da njime odrede ko će šta uzeti.+ 25  Bio je treći* sat+ kad su ga pribili na stub. 26  Iznad je stajao natpis na kome je pisalo za šta je optužen:+ „Judejski kralj.“+ 27  S njim su i dvojicu razbojnika stavili na stub, jednog njemu zdesna, a drugog sleva.+ 28  * —— 29  Oni što su prolazili vređali su ga,+ podrugljivo odmahujući glavom i govoreći: „Hajde, ti što razvaljuješ hram i gradiš ga za tri dana,+ 30  spasi samog sebe i siđi sa stuba!“+ 31  Slično su mu se rugali i sveštenički glavari s pismoznalcima, govoreći jedni drugima: „Druge je spasao, a sebe ne može spasti!+ 32  Neka sada Hrist,* kralj Izraela, siđe sa stuba, da vidimo i poverujemo.“+ Rugali su mu se čak i oni koji su s njim bili stavljeni na stub.+ 33  U šesti* sat spustila se tama na celu zemlju i potrajala je sve do devetog* sata.+ 34  U deveti sat Isus je povikao na sav glas: „Eli, Eli, lama savahtani?“, što znači: „Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?“+ 35  Neki od onih koji su stajali u blizini, čuvši to, rekli su: „Zove Iliju.“*+ 36  Jedan je otrčao, natopio sunđer uskislim vinom, natakao ga na trsku i davao mu da pije,+ govoreći: „Pustite ga! Da vidimo hoće li doći Ilija da ga skine.“+ 37  Isus je zavapio iz sveg glasa i izdahnuo.+ 38  Zavesa+ svetilišta rascepila se nadvoje od vrha do dna.+ 39  Kad je stotnik* koji je stajao naspram njega video šta se dogodilo kad je izdahnuo, rekao je: „Ovaj čovek je zaista bio Božji Sin.“+ 40  Tamo su bile i žene koje su to izdaleka posmatrale,+ među njima Marija Magdalena i Marija, majka Jakova Manjeg i Josifa, i Saloma,+ 41  koje su ga pratile+ i služile mu kad je bio u Galileji. Bile su tamo i mnoge druge žene koje su s njim došle u Jerusalim.+ 42  Pošto je već bilo kasno posle podne, a uz to i dan pripreme,* to jest dan pre sabata, 43  došao je Josif iz Arimateje, ugledan član Veća, koji je i sam čekao Božje kraljevstvo.+ On se odvažio da uđe kod Pilata i da zatraži Isusovo telo.+ 44  Pilat se začudio što je već umro, pa je pozvao stotnika i upitao ga da li je već mrtav. 45  Kad mu je stotnik to potvrdio, dao je telo Josifu.+ 46  On je kupio fino platno, skinuo telo, uvio ga u platno i položio+ u grob+ koji je bio isklesan u steni. Navaljao je kamen na ulaz u grob.+ 47  Marija Magdalena i Marija, Josifova majka, videle su gde su ga položili.+

Fusnote

 Jevrejski vrhovni sud.
 Vidi dodatak 8.
 Oko 9 sati, prema našem računanju vremena. Jevreji su sate brojali od izlaska sunca.
 Vidi fusnotu za Mt 17:21.
 Ili: „Pomazanik, Mesija“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.
 Otprilike u 12 sati.
 Do otprilike 15 sati.
 Vidi fusnotu za Mt 27:47.
 Ili: „centurion“, to jest zapovednik čete od 100 vojnika.
 Vidi fusnotu za Mt 27:62.