Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Marko 12:1-44

12  Počeo je da im govori u poređenjima: „Jedan čovek je zasadio vinograd+ i postavio ogradu oko njega, iskopao je mesto za vinsku presu i podigao stražarsku kulu.+ Dao ga je u zakup vinogradarima+ i otputovao u tuđinu.+  Kad je došlo vreme, poslao je jednog roba k vinogradarima da uzme od njih deo vinogradskog roda.+  Ali oni su ga uhvatili, istukli i poslali nazad praznih ruku.+  Poslao im je i drugog roba. Njemu su razbili glavu i osramotili ga.+  Poslao je i trećeg, a njega su ubili. Tako i mnoge druge, od kojih su neke istukli, a neke pobili.  Imao je još jednog, voljenog sina.+ Njega je poslednjeg poslao k njima, rekavši: ’Poštovaće mog sina.‘+  Ali ti vinogradari su među sobom rekli: ’Ovo je naslednik.+ Hajde da ga ubijemo, pa će nasledstvo biti naše.‘+  Tada su ga uhvatili, ubili+ i izbacili iz vinograda.+  Šta će uraditi vlasnik vinograda? Doći će i pogubiće vinogradare, a vinograd+ će dati drugima.+ 10  Zar nikada niste čitali ove reči iz Pisma: ’Kamen+ koji su graditelji odbacili postao je glavni ugaoni kamen.+ 11  To je Jehovino delo, i divno je u našim očima‘?“+ 12  Od tada su tražili priliku da ga uhvate jer su razumeli da je ispričao ovo poređenje imajući njih na umu. Ali bojali su se naroda, pa su ga ostavili i otišli.+ 13  Zatim su poslali k njemu neke fariseje i Irodove pristalice+ da ga uhvate u reči.+ 14  Kad su došli, rekli su mu: „Učitelju, znamo da govoriš istinu i da nisi pristran, jer ne gledaš ko je ko, nego po istini učiš Božjem putu.+ Da li je dozvoljeno da se caru* plaća porez ili nije? 15  Da li da plaćamo ili da ne plaćamo?“+ Prozrevši njihovo licemerstvo, reče im: „Zašto me iskušavate? Pokažite mi denar.“*+ 16  I doneli su ga. On im reče: „Čiji je ovo lik i natpis?“ Odgovorili su: „Carev.“+ 17  Isus tada reče: „Dajte caru carevo,+ a Bogu Božje.“+ I divili su mu se.+ 18  Tada su k njemu došli sadukeji,* koji kažu da nema uskrsenja, i upitali su ga:+ 19  „Učitelju, Mojsije nam je napisao da onaj kome umre brat i ostavi ženu, ali ne ostavi deteta, treba da uzme tu ženu+ i s njom podigne potomstvo svom bratu.+ 20  Bilo je sedmoro braće. Prvi je uzeo ženu, ali kad je umro nije ostavio potomstvo.+ 21  Uzeo ju je i drugi, ali je umro ne ostavivši potomstvo. I treći isto tako. 22  I nijedan od sedmorice nije ostavio potomstvo. Poslednja od svih umrla je i žena.+ 23  Kad bude uskrsenje, kome će od njih biti žena? Jer su je sedmorica imala za ženu.“+ 24  Isus im je rekao: „Zar niste u zabludi zato što ne poznajete ni Pisma ni Božju moć?+ 25  Jer kad ustanu iz mrtvih, niti će se ženiti niti udavati, nego će biti kao anđeli na nebesima.+ 26  A da mrtvi ustaju, zar niste čitali u Mojsijevoj knjizi, u zapisu o grmu, kako mu je Bog rekao: ’Ja sam Bog Avrahamov, Bog Isakov i Bog Jakovljev‘?+ 27  A on nije Bog mrtvih, nego živih. U velikoj ste zabludi.“+ 28  Jedan od pismoznalaca, koji je prišao i čuo njihovu raspravu, znajući da im je dobro odgovorio, upitao ga je: „Koja je prva od svih zapovesti?“+ 29  Isus je odgovorio: „Prva je: ’Čuj, Izraele, Jehova, naš Bog, jedan je Jehova,+ 30  i voli Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svim svojim umom i svom svojom snagom.‘+ 31  Druga je ova: ’Voli svog bližnjeg kao samog sebe.‘+ Druge zapovesti veće od ovih nema.“ 32  Pismoznalac mu je rekao: „Učitelju, dobro je i istinito što si rekao: ’On je jedan i nema drugog osim njega.‘+ 33  I voleti ga svim srcem i svim razumom* i svom snagom i voleti bližnjeg kao samog sebe vredi mnogo više od svih žrtava paljenica i drugih žrtava.“+ 34  Tada mu je Isus, videvši da je pametno odgovorio, rekao: „Nisi daleko od Božjeg kraljevstva.“ I više niko nije imao hrabrosti da ga ispituje.+ 35  Poučavajući u hramu, Isus je rekao: „Kako to da pismoznalci kažu da je Hrist* Davidov sin?+ 36  Sam David je po svetom duhu+ kazao: ’Jehova je rekao mom Gospodu: „Sedi meni s desne strane, dok ne položim neprijatelje tvoje pod noge tvoje.“‘+ 37  Sam David ga naziva ’Gospodom‘, pa kako mu je onda sin?“+ I silan narod ga je s uživanjem slušao.+ 38  Poučavajući ih, govorio je: „Čuvajte se pismoznalaca+ koji rado šetaju u dugim haljinama i vole da ih pozdravljaju na trgovima 39  i rado zauzimaju prva mesta u sinagogama i najbolja mesta na večerama.+ 40  To su oni koji otimaju imovinu+ udovicama i dugo se mole samo zato da ih drugi vide. Oni će dobiti strožu presudu.“+ 41  I seo je naspram kasica za priloge+ i posmatrao kako narod ubacuje novac u kasice za priloge. Mnogi bogataši su ubacivali mnogo.+ 42  Došla je jedna siromašna udovica i ubacila dva novčića.*+ 43  Tada je pozvao k sebi svoje učenike i rekao im: „Zaista, kažem vam, ova siromašna udovica ubacila je više od svih koji ubacuju novac u kasice za priloge.+ 44  Jer svi su oni ubacili od svog viška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sve što je imala za život.“+

Fusnote

 Ili: „cezaru“. Grčki: kesar.
 Vidi fusnote za Mr 6:37 i 14:5.
 Vidi fusnotu za Mt 3:7.
 Izvorna reč ima različita značenja i u zavisnosti od konteksta može se prevesti pojmovima: „sposobnost razumevanja, shvatanja, razlučivanja; razum, oštroumnost, pronicljivost, uvid“. Uporedi sa fusnotom za Psl 3:5.
 Ili: „Pomazanik, Mesija“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.
 Doslovno: „dve lepte, to jest kodranta“. Lepta (lepton) bila je jevrejski bakarni ili bronzani novčić najmanje vrednosti. Kodrant je rimski bakarni ili bronzani novčić, šezdeset četvrti deo denara. Vidi dodatak 13.