Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Marko 11:1-33

11  Kad su se približili Jerusalimu, Vitfagi i Vitaniji+ na Maslinskoj gori, poslao je dvojicu svojih učenika+  i rekao im: „Idite u selo koje vidite pred sobom. Čim uđete u njega naći ćete privezano magare, na kome još niko nije sedeo. Odvežite ga i dovedite.+  Ako vam neko kaže: ’Zašto to radite?‘, recite: ’Gospodu treba, i odmah će ga vratiti.‘“+  Tako su otišli i našli magare privezano kod vrata, napolju na ulici, i odvezali su ga.+  Neki od onih što su tamo stajali upitali su ih: „Zašto odvezujete magare?“+  Oni su im odgovorili onako kako im je Isus rekao. I pustili su ih da idu.+  I doveli su Isusu magare,+ stavili na njega svoje haljine, i on je seo na njega.+  Mnogi su prostirali svoje haljine+ po putu, a drugi su uzeli zelene grane+ koje su nasekli u poljima.+  Oni koji su išli pred njim i oni koji su išli za njim vikali su: „Spasi ga, molimo te!+ Blagoslovljen onaj koji dolazi u Jehovino ime!+ 10  Blagoslovljeno kraljevstvo našeg oca Davida koje dolazi!+ Spasi ga, molimo tebe koji si na visinama!“ 11  I ušao je u Jerusalim i otišao u hram. Razgledao je sve uokolo, i pošto je već bilo kasno, otišao je u Vitaniju s dvanaestoricom.+ 12  Sutradan, kad su izašli iz Vitanije, ogladneo je.+ 13  Izdaleka je ugledao smokvu koja je imala lišće, i otišao je da vidi može li se na njoj nešto naći. Ali kad je došao do nje, nije našao ništa sem lišća, jer nije bilo vreme smokvama.+ 14  Tada joj je rekao: „Neka niko više nikada ne jede ploda s tebe.“+ A njegovi učenici su slušali. 15  Došli su u Jerusalim. Tamo je ušao u hram i počeo da isteruje one koji su prodavali i kupovali u hramu, i isprevrtao je stolove menjačima novca i klupe onima koji su prodavali golubove.+ 16  I nikome nije dozvolio da pronese bilo kakvu stvar kroz hram. 17  Poučavao je narod i govorio: „Zar nije pisano: ’Moj dom zvaće se dom molitve+ za sve narode‘?+ A vi ste od njega napravili razbojničku pećinu.“+ 18  To su čuli sveštenički glavari i pismoznalci i tražili su priliku da ga pogube,+ jer su ga se bojali, pošto je sav narod bio zadivljen njegovim učenjem.+ 19  Uveče su izašli iz grada kao i obično. 20  A kad su rano ujutru prolazili, videli su da se smokva osušila do korena.+ 21  Petar se setio Isusovih reči, pa mu je rekao: „Učitelju,* pogledaj, osušila se ona smokva koju si prokleo.“+ 22  Isus im je rekao: „Imajte veru u Boga. 23  Zaista, kažem vam, ko kaže ovoj gori: ’Digni se i baci se u more‘, i ne posumnja u svom srcu, nego veruje da će se dogoditi ono što kaže, biće mu tako.+ 24  Zato vam kažem: Sve ono za šta se molite i što tražite, verujte da ste već dobili, i imaćete to.+ 25  I kad stojite i molite se, oprostite+ sve što imate protiv nekoga, da bi i vaš Otac koji je na nebesima oprostio vama vaše prestupe.“+ 26  * —— 27  Opet su došli u Jerusalim. I dok je išao po hramu, prišli su mu sveštenički glavari, pismoznalci i starešine+ 28  i upitali su ga: „Kojom vlašću to činiš? Ko ti je dao tu vlast da to činiš?“+ 29  Isus im je rekao: „Nešto ću vas pitati. Odgovorite mi, pa ću i ja vama reći kojom vlašću ovo činim.+ 30  Da li je krštenje+ kojim je Jovan krstio bilo s neba ili od ljudi? Odgovorite mi.“+ 31  Tada su počeli da raspravljaju među sobom: „Ako kažemo: ’S neba‘, reći će: ’Zašto mu onda niste verovali?‘+ 32  A da kažemo: ’Od ljudi‘?“ Ali bojali su se naroda, jer su svi smatrali da je Jovan zaista bio prorok.+ 33  I odgovorili su Isusu: „Ne znamo.“ A Isus im je rekao: „Ni ja vama neću reći kojom vlašću ovo činim.“+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Mt 23:7.
 Vidi fusnotu za Mt 17:21.