Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Marko 1:1-45

1  Početak dobre vesti o Isusu Hristu:    Kao što je napisano u proroku Isaiji: „(Evo, šaljem svog glasnika pred tvojim licem, koji će pripremiti tvoj put.)*+  Slušajte! Neko viče u pustinji: ’Pripremite put Jehovi! Poravnajte mu staze!‘“+  Tako se Jovan Krstitelj pojavio u pustinji, propovedajući ljudima da treba da se krste u znak pokajanja koje je potrebno za oproštenje greha.+  Zato su k njemu dolazili svi iz judejskog kraja i svi stanovnici Jerusalima i on ih je krštavao u reci Jordanu, a oni su otvoreno priznavali svoje grehe.+  Jovan je bio obučen u odeću od kamilje dlake, imao je kožni pojas oko struka+ i jeo je skakavce+ i divlji med.+  I propovedao je: „Za mnom dolazi neko ko je jači od mene. Ja nisam dostojan da se sagnem i da mu odvežem remenje na sandalama.+  Ja sam vas krstio vodom, a on će vas krstiti svetim duhom.“+  U te dane došao je Isus iz Nazareta u Galileji i Jovan ga je krstio u Jordanu.+ 10  I odmah, dok je izlazio iz vode, video je kako se razdvajaju nebesa i kako duh, kao golub, silazi na njega.+ 11  S neba se čuo glas: „Ti si moj Sin, voljeni, ti si po mojoj volji!“+ 12  Odmah zatim duh ga je naveo da ode u pustinju.+ 13  Tako je četrdeset dana ostao u pustinji,+ gde ga je Satana+ iskušavao, i bio je s divljim životinjama, a anđeli su mu služili.+ 14  Nakon što je Jovan bio uhvaćen, Isus je otišao u Galileju,+ propovedajući Božju dobru vest+ 15  i govoreći: „Navršilo se vreme+ i približilo se Božje kraljevstvo. Pokajte+ se i verujte u dobru vest.“ 16  Dok je išao uz Galilejsko more,* video je Simona+ i Andriju, Simonovog brata, kako bacaju mreže u more, jer su bili ribari.+ 17  Isus im je rekao: „Pođite za mnom, i učiniću vas ribarima ljudi.“+ 18  I odmah su ostavili svoje mreže i pošli za njim.*+ 19  Kad je otišao malo dalje, video je Jakova, Zevedejevog sina, i Jovana, njegovog brata, kako u čamcu krpe mreže.+ 20  I odmah ih je pozvao. Na to su ostavili svog oca Zevedeja u čamcu s najamnicima i otišli su za njim. 21  Uputili su se u Kapernaum.+ Odmah na sabat* ušao je u sinagogu i počeo da poučava. 22  Bili su zadivljeni njegovim učenjem,+ jer ih je poučavao kao onaj koji ima autoritet od Boga, a ne kao pismoznalci.+ 23  Baš tada se u njihovoj sinagogi zatekao čovek koji je bio opsednut nečistim duhom, i povikao je:+ 24  „Šta mi imamo s tobom, Isuse Nazarećanine?+ Jesi li došao da nas uništiš? Znam+ tačno ko si: Božji+ Sveti!“+ 25  Isus ga je prekorio: „Umukni i izađi iz njega!“+ 26  I nakon što ga je nečisti duh bacio u grč i povikao iz sveg glasa, izašao je iz njega.+ 27  Svi su bili toliko zapanjeni da su počeli da raspravljaju među sobom: „Šta je ovo? Novo učenje! Ima vlast da zapoveda čak i nečistim duhovima, i oni ga slušaju.“+ 28  Tako se vest o njemu odmah proširila na sve strane po celoj galilejskoj okolini.+ 29  Zatim su izašli iz sinagoge i otišli s Jakovom i Jovanom u Simonov+ i Andrijin dom. 30  Simonova tašta+ je ležala u groznici,+ i odmah su mu rekli za nju. 31  Prišao joj je, uzeo je za ruku i podigao je. I groznica je prestala,+ i ona je počela da ih služi.+ 32  A uveče, kad je zašlo sunce, ljudi su počeli da mu dovode sve koji su bili bolesni+ i opsednuti demonima.+ 33  Ceo grad se skupio pred vratima. 34  Tako je izlečio mnoge koji su bolovali od raznih bolesti+ i isterao je mnoge demone, ali nije dozvoljavao demonima da govore, jer su znali da je on Hrist.*+ 35  Rano ujutru, dok je još bio mrak, ustao je, izašao napolje i otišao na jedno osamljeno mesto+ i tamo se molio.+ 36  Ali Simon i oni koji su bili s njim požurili su za njim, 37  našli su ga i rekli mu: „Svi te traže.“ 38  A on im je rekao: „Pođimo negde drugde, u obližnja mesta, da i tamo propovedam,+ jer sam zato došao.“+ 39  I pošao je i propovedao u njihovim sinagogama po celoj Galileji i isterivao demone.+ 40  Jedan gubavac je došao kod njega i molio ga na kolenima: „Ako hoćeš, možeš me očistiti.“+ 41  On se sažalio na njega,+ ispružio ruku, dotakao ga i rekao mu: „Hoću. Očisti se.“+ 42  I guba je istog časa nestala s njega, i očistio se.+   43  Odmah ga je otpustio i zapovedio mu: 44  „Pazi da nikome ništa ne kažeš, nego idi, pokaži se svešteniku+ i prinesi za svoje očišćenje ono što je Mojsije propisao,+ za svedočanstvo njima.“+ 45  Ali čim je otišao, počeo je svuda da govori i širi glas o tome, tako da Isus više nije mogao javno ući ni u jedan grad, nego se zadržavao na osamljenim mestima. Ipak, ljudi su mu dolazili sa svih strana.+

Fusnote

 Tekst u zagradi u stvari je citiran iz Mal 3:1.
 Vidi fusnotu za Br 34:11.
 Vidi fusnotu za Mt 4:20.
 Vidi fusnotu za Iz 16:23.
 Ili: „Pomazanik, Mesija“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.