Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Luka 9:1-62

9  Zatim je sazvao dvanaestoricu i dao im moć i vlast nad svim demonima i moć da leče od bolesti.+  Poslao ih je da propovedaju Božje kraljevstvo i da leče bolesne,  pa im je rekao: „Ništa ne nosite na put, ni štap ni torbu ni hleb ni novac. Nemojte imati dve haljine.+  U koju kuću uđete, u njoj i ostanite dok ne pođete dalje.+  Gde vas ne prime, izlazeći iz tog grada+ otresite prašinu sa svojih nogu za svedočanstvo protiv njih.“+  I učenici su krenuli. Išli su od sela do sela objavljujući dobru vest i lečeći posvuda.+  Kad je tetrarh* Irod* čuo šta se sve događa, bio je jako zbunjen jer su neki govorili da je Jovan uskrsnuo iz mrtvih,+  drugi da se pojavio Ilija, a treći da je uskrsnuo neki od drevnih proroka.    Irod je rekao: „Jovanu sam ja odrubio glavu.+ Ko je onda ovaj o kome sve ovo čujem?“ Zato je tražio priliku da ga vidi.+ 10  Kad su se apostoli vratili, ispričali su Isusu šta su učinili.+ Tada ih je poveo u grad koji se zove Vitsaida, da budu sami.+ 11  Ali narod je to saznao, pa je krenuo za njim. On ih je ljubazno primio, govorio im o Božjem kraljevstvu+ i lečio one kojima je trebalo izlečenje.+ 12  Kad se dan počeo bližiti kraju, prišla su mu dvanaestorica i rekla: „Otpusti narod, neka idu u okolna sela i na imanja i neka nađu smeštaj i nešto za jelo, jer smo ovde na pustom mestu.“+ 13  On im reče: „Vi im dajte da jedu.“+ A oni rekoše: „Imamo samo pet hlebova i dve ribe.+ Hoćeš li da idemo da kupimo hranu za sve ove ljude?“+ 14  Bilo je, naime, oko pet hiljada muškaraca.+ A on je rekao svojim učenicima: „Neka posedaju* u grupe po pedesetak.“+ 15  I oni su to učinili i svi su posedali. 16  On je uzeo pet hlebova i dve ribe, pogledao u nebo, blagoslovio ih i izlomio i dao učenicima da ih razdele narodu.+ 17  I svi su jeli i nasitili se. Zatim su sakupili ostatke — dvanaest korpi.+ 18  Kad se jednom nasamo molio, učenici su se skupili oko njega i on ih je upitao: „Šta govore ljudi, ko sam ja?“+ 19  Oni su odgovorili: „Neki kažu da si Jovan Krstitelj, drugi da si Ilija, a treći da je uskrsnuo jedan od drevnih proroka.“+ 20  Tada ih upita: „A vi, šta vi kažete, ko sam ja?“ Petar odgovori:+ „Hrist*+ Božji.“ 21  Tada im je strogo zapovedio da to nikome ne govore.+ 22  I rekao je: „Sin čovečji mora mnogo da pretrpi i da bude odbačen od starešina, svešteničkih glavara i pismoznalaca, da bude ubijen+ i da treći dan uskrsne.“+ 23  Zatim se obratio svima: „Ako neko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe,+ neka uzme svoj mučenički stub,* neka ga nosi svaki dan i neka ide za mnom.+ 24  Jer ko hoće da spase svoj život,* izgubiće ga, a ko izgubi svoj život radi mene, taj će ga spasti.+ 25  Zaista, šta vredi čoveku da dobije ceo svet, a izgubi samog sebe ili sebi naudi?+ 26  Jer ko se postidi mene i mojih reči, njega će se i Sin čovečji postideti kad dođe u svojoj slavi i u slavi Oca i svetih anđela.+ 27  Zaista, kažem vam, neki od onih koji ovde stoje neće okusiti smrt dok ne vide Božje kraljevstvo.“+ 28  Otprilike osam dana posle ovih reči, poveo je sa sobom Petra, Jovana i Jakova i popeo se na goru da se moli.+ 29  Dok se molio, promenio se izgled njegovog lica,+ a odeća mu je postala blistavo bela.+ 30  I dva čoveka su razgovarala s njim, a to su bili Mojsije i Ilija.+ 31  Pojavili su se u slavi i govorili o njegovom odlasku koji će se dogoditi u Jerusalimu.+ 32  A Petra i one koji su bili s njim savladao je san. Kad su se probudili, videli su njegovu slavu+ i dva čoveka kako stoje s njim. 33  I dok su ovi odlazili od njega, Petar je, ne znajući šta govori, rekao Isusu: „Učitelju, dobro nam je ovde. Zato podignimo tri šatora, jedan za tebe, jedan za Mojsija i jedan za Iliju.“+ 34  Dok je to govorio, stvorio se oblak i zaklonio ih. Kad su ušli u oblak, uplašili su se.+ 35  A iz oblaka je došao glas:+ „Ovo je moj Sin, onaj koga sam izabrao.+ Njega slušajte.“+ 36  Kad se začuo taj glas, Isus se našao sam.+ A učenici su ćutali i tih dana nikome nisu govorili šta su videli.+ 37  Kad su sutradan sišli s gore, sreo ga je silan narod.+ 38  Jedan čovek iz naroda je povikao: „Učitelju, molim te, pogledaj mog sina, jer mi je jedinac!+ 39  Duh+ ga spopadne i on odjednom počne da viče, baca ga u grč tako da zapeni i jedva ode od njega kad ga izmuči. 40  Molio sam tvoje učenike da ga isteraju, ali nisu mogli.“+ 41  A Isus je rekao: „O bezverni i izopačeni naraštaju!+ Dokle moram biti s vama i podnositi vas? Dovedi ovamo svog sina.“+ 42  Ali dok je dečak prilazio, demon ga je tresnuo o zemlju i bacio u snažan grč. Isus je prekorio nečistog duha i izlečio dečaka i predao ga njegovom ocu.+ 43  I svi su bili zapanjeni zbog Božje veličanstvene moći.+ Dok su se svi čudili svemu što je činio, rekao je svojim učenicima: 44  „Zapamtite dobro ove reči: Sin čovečji biće predat u ruke ljudima.“+ 45  Ali oni i dalje nisu razumeli te reči. Njihovo značenje bilo im je sakriveno i nisu mogli razumeti, a bojali su se da ga pitaju o tome.+ 46  Onda su počeli da razmišljaju o tome ko bi od njih mogao biti najveći.+ 47  Isus je znao o čemu razmišljaju u svom srcu, pa je uzeo dete, stavio ga pored sebe+ 48  i rekao im: „Ko prima ovo dete u moje ime, prima i mene, a ko prima mene, prima i onoga koji me je poslao.+ Jer ko se među svima vama ponaša kao manji,+ taj je veliki.“+ 49  Jovan je na to rekao: „Učitelju, videli smo kako jedan čovek isteruje demone+ u tvoje ime, pa smo mu branili,+ jer ne ide s nama.“+ 50  A Isus mu je rekao: „Ne branite mu, jer ko nije protiv vas, za vas je.“+ 51  Kako se približavalo vreme da bude uznesen,+ Isus je odlučno krenuo u Jerusalim. 52  Poslao je glasnike pred sobom. Oni su otišli i ušli u jedno samarićansko+ selo da mu tamo sve pripreme. 53  Ali tamo ga nisu primili jer je išao u Jerusalim.+ 54  Kad su to videli učenici Jakov i Jovan,+ rekli su: „Gospode, hoćeš li da kažemo da vatra+ siđe s neba i da ih uništi?“ 55  A on se okrenu i prekori ih. 56  I tako su otišli u drugo selo. 57  Dok su išli putem, neko mu je rekao: „Ići ću za tobom kud god pođeš.“+ 58  A Isus mu reče: „Lisice imaju jazbine i ptice nebeske imaju gnezda, a Sin čovečji nema gde da spusti glavu.“+ 59  Nekom drugom je rekao: „Pođi za mnom.“ A čovek mu reče: „Dozvoli mi da prvo odem i sahranim svog oca.“+ 60  Isus mu reče: „Pusti neka mrtvi+ sahranjuju svoje mrtve, a ti idi i objavljuj Božje kraljevstvo.“+ 61  A jedan drugi reče: „Ići ću za tobom, Gospode, ali prvo mi dozvoli da se pozdravim+ sa svojim ukućanima.“ 62  Isus mu reče: „Niko ko stavi ruku na plug+ pa se osvrće na ono što je iza,+ nije prikladan za Božje kraljevstvo.“

Fusnote

 Vidi fusnotu za Mt 14:1.
 Vidi fusnotu za Lu 3:1.
 Doslovno: „Neka se opruže“. Vidi fusnotu za Mt 9:10.
 Ili: „Pomazanik, Mesija“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.
 Vidi dodatak 8.
 Doslovno: „dušu“.