Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Luka 23:1-56

23  Zatim su svi oni ustali i odveli ga Pilatu.+  Počeli su da ga optužuju:+ „Ovoga smo našli kako zavodi+ naš narod i zabranjuje da se plaća porez+ caru i govori za sebe da je Hrist,* kralj.“+  Pilat ga je upitao: „Jesi li ti judejski kralj?“ On mu je odgovorio: „Ti sam to kažeš.“+  Tada je Pilat rekao svešteničkim glavarima i narodu: „Ne nalazim nikakvu krivicu na ovom čoveku.“+  Ali oni su navaljivali: „Svojim učenjem on buni narod po celoj Judeji, počevši od Galileje pa sve dovde.“  Kad je to čuo, Pilat je upitao da li je taj čovek Galilejac.  Kad je saznao da je iz područja kojim vlada Irod,+ poslao ga je Irodu,* koji je tih dana takođe bio u Jerusalimu.  Kad je Irod video Isusa, veoma se obradovao, jer je već duže vreme želeo da ga vidi+ zbog onoga što je o njemu slušao,+ pa se nadao da će od njega videti neko čudo.  Postavljao mu je mnoga pitanja, ali Isus mu ništa nije odgovarao.+ 10  Sveštenički glavari i pismoznalci ustajali su i žestoko ga optuživali.+ 11  Tada ga je Irod zajedno sa svojim vojnicima ponizio+ i ismejao+ obukavši ga u sjajnu haljinu, pa ga je poslao nazad Pilatu. 12  Irod i Pilat,+ koji su ranije bili neprijatelji, tog dana su postali prijatelji. 13  Pilat je tada sazvao svešteničke glavare, poglavare i narod 14  i rekao im: „Doveli ste mi ovog čoveka optužujući ga da podstiče narod na pobunu. Evo, ja sam ga ispitao pred vama, ali nisam našao da je ovaj čovek kriv+ za ono za šta ga optužujete. 15  A nije našao ni Irod, jer ga je poslao nazad k nama. Evo, nije učinio ništa čime bi zaslužio smrt.+ 16  Zato ću ga kazniti+ i pustiti.“ 17  * —— 18  Ali sav narod je povikao: „Smakni ovoga,+ a pusti nam Varavu!“+ 19  Taj je, naime, bio bačen u zatvor zbog neke pobune koja je izbila u gradu i zbog ubistva. 20  Pilat im se ponovo obratio, jer je želeo da pusti Isusa.+ 21  Ali oni su vikali: „Na stub!* Na stub s njim!“+ 22  Obratio im se i treći put: „Pa kakvo je zlo on učinio? Nisam našao na njemu ništa čime bi zaslužio smrt. Zato ću ga kazniti i pustiti.“+ 23  Ali oni su navaljivali na sav glas zahtevajući da se pribije na stub. Svojom vikom su ga nadglasali.+ 24  Tada je Pilat presudio da se udovolji njihovom zahtevu,+ 25  pa je pustio+ čoveka koji je bio bačen u zatvor zbog pobune i ubistva, onoga koga su tražili, a Isusa je predao njima na volju.+ 26  Dok su ga odvodili, uhvatili su nekog Simona iz Kirene koji se vraćao s polja, i stavili na njega stub na koji će Isus biti pribijen, da ga nosi za njim.+ 27  Za Isusom je išlo veliko mnoštvo muškaraca i žena koji su se od tuge udarali u grudi i oplakivali ga. 28  Isus se okrenuo prema ženama i rekao: „Kćeri jerusalimske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad svojom decom!+ 29  Jer dolaze dani kad će se reći: ’Srećne su nerotkinje, utrobe koje nisu rađale i grudi koje nisu dojile!‘+ 30  Tada će govoriti gorama: ’Padnite na nas!‘ i bregovima: ’Pokrijte nas!‘+ 31  Jer ako ovo rade dok je drvo zeleno, šta li će tek biti kad bude suvo?“+ 32  Vodili su još dvojicu, zločince, da ih s njim pogube.+ 33  Kad su stigli na mesto koje se zove Lobanja,+ tamo su stavili na stub njega i zločince, jednog njemu zdesna, a drugog sleva.+ 34  [A Isus je rekao: „Oče, oprosti+ im, jer ne znaju šta čine.“]* Onda su bacali žreb da bi razdelili njegove haljine.+ 35  Narod je stajao i gledao.+ Poglavari su se rugali: „Druge je spasao, pa neka spase+ i sebe ako je zaista Hrist* Božji, Izabranik.“+ 36  Rugali su mu se i vojnici,+ prilazili mu i nudili uskislo vino+ 37  i govorili: „Ako si judejski kralj, spasi sam sebe.“ 38  Iznad njega je bio natpis: „Ovo je judejski kralj.“+ 39  Jedan od obešenih zločinaca počeo je da ga vređa:+ „Zar nisi ti Hrist? Spasi sebe i nas.“ 40  Tada ga je drugi prekorio: „Zar se ne bojiš Boga, a kažnjen si istom kaznom?+ 41  Mi smo pravedno osuđeni, i primamo ono što smo svojim delima zaslužili, ali on nije učinio nikakvo zlo.“+ 42  Zatim reče: „Isuse, seti me se kad dođeš u svoje kraljevstvo.“+ 43  A Isus mu reče: „Zaista, kažem ti danas,* bićeš sa mnom+ u raju.“+ 44  Bilo je oko šestog* sata kad se tama spustila na celu zemlju i potrajala je sve do devetog* sata,+ 45  jer je nestalo sunca. Tada se zavesa+ svetilišta rascepila po sredini.+ 46  Isus je povikao iz sveg glasa: „Oče, u tvoje ruke poveravam svoj duh!“*+ Kad je to rekao, izdahnuo je.+ 47  Kad je stotnik* video šta se dogodilo, počeo je da slavi Boga, govoreći: „Ovaj čovek je zaista bio pravedan.“+ 48  I kad je sav narod koji se okupio da to gleda video šta se dogodilo, počeo je da se razilazi odande udarajući se u grudi od tuge. 49  Svi njegovi poznanici stajali su podalje.+ I žene, koje su išle za njim iz Galileje, stajale su i gledale sve to.+ 50  I došao je čovek koji se zvao Josif, član Veća, dobar i pravedan čovek,+ 51  koji nije bio dao svoj glas za ono što su nameravali da učine.+ On je bio iz Arimateje, judejskog grada, i čekao je Božje kraljevstvo.+ 52  Otišao je kod Pilata i zatražio Isusovo telo.+ 53  Skinuo ga je,+ umotao u fino platno i položio u grob+ isklesan u steni, u koji još niko nije bio položen.+ 54  A bio je dan pripreme*+ i bližilo se veče, početak sabata.+ 55  Žene koje su došle s njim iz Galileje pratile su to i videle grob+ i kako je položeno njegovo telo.+ 56  Zatim su se vratile da pripreme mirisna ulja i druge mirise.+ A na sabat+ su mirovale, kao što je zapoveđeno.

Fusnote

 Ili: „Pomazanik, Mesija“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.
 Vidi fusnotu za Lu 3:1.
 Vidi fusnotu za Mt 17:21.
 Vidi dodatak 8.
 Tekst u uglastim zagradama ne nalazi se u svim već samo u nekim drevnim rukopisima.
 Ili: „Pomazanik, Mesija“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.
 U izvornom grčkom tekstu ne postoje znakovi interpunkcije. U ovom prevodu zarez je stavljen iza reči „danas“, jer je to u skladu sa ostalim stihovima (kao što su Jv 20:17; Del 1:1-3, 9; 10:40; 1Ko 15:20; Kol 1:18).
 Oko 12 sati, prema našem računanju vremena. Jevreji su sate brojali od izlaska sunca.
 Do otprilike 15 sati.
 Ili: „životnu silu“.
 Ili: „centurion“, to jest zapovednik čete od 100 vojnika.
 Vidi fusnotu za Mt 27:62.