Luka 18:1-43

18  Tada im je ispričao poređenje o tome da uvek treba da se mole i da ne odustaju:+  „U jednom gradu bio je jedan sudija koji se nije bojao Boga i koji nije mario za ljude.  A u tom gradu je bila i jedna udovica koja je dolazila k njemu+ i molila ga: ’Pomozi mi da dobijem pravdu u sporu sa onim sa kojim se sudim.‘  Neko vreme to nije hteo, ali na kraju je rekao u sebi: ’Ne bojim se Boga niti marim za ljude,  ali ova udovica mi toliko dosađuje+ da ću joj ipak pomoći da dobije pravdu, tako da više ne dolazi i da me sasvim ne izmuči.‘“+  Tada je Gospod rekao: „Jeste li čuli šta je nepravedni sudija kazao?  Zar se onda Bog neće pobrinuti da pravdu+ dobiju njegovi izabrani koji k njemu vape dan i noć, iako naizgled dugo čeka+ da im pomogne?*  Kažem vam, pobrinuće se da brzo dobiju pravdu.+ Ali kad Sin čovečji dođe, hoće li naći veru na zemlji?“  A nekima koji su bili uvereni u svoju pravednost,+ a druge su potcenjivali,+ ispričao je ovo poređenje: 10  „Dva čoveka su otišla u hram da se mole. Jedan je bio farisej, a drugi poreznik. 11  Farisej je stao+ i ovako se molio+ u sebi: ’Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi: iznuđivači, nepravednici, preljubnici ili kao ovaj poreznik.+ 12  Postim dvaput nedeljno, dajem desetak od svega što steknem.‘+ 13  A poreznik, stojeći podalje, nije hteo ni oči da podigne prema nebu, nego se udarao u grudi,+ govoreći: ’Bože, budi milostiv meni grešniku.‘+ 14  Kažem vam, ovaj je otišao kući pravedniji+ od onoga. Jer ko se uzvisuje biće ponižen, a ko se ponizuje biće uzvišen.“+ 15  Ljudi su mu dovodili i malu decu da ih dotakne. Kad su učenici to videli, prekoravali su ih.+ 16  Ali Isus je pozvao k sebi decu i rekao: „Pustite decu da dolaze k meni i ne branite im. Jer takvima pripada Božje kraljevstvo.+ 17  Zaista, kažem vam, ko ne primi Božje kraljevstvo poput deteta, neće ući u njega.“+ 18  Jedan poglavar ga je upitao: „Učitelju dobri, šta moram da radim da nasledim večni život?“+ 19  Isus mu reče: „Zašto me zoveš dobrim? Niko nije dobar, osim jednoga, Boga.+ 20  Zapovesti znaš:+ ’Ne učini preljubu‘,+ ’Ne ubij‘,+ ’Ne ukradi‘,+ ’Ne svedoči lažno‘,+ ’Poštuj svog oca i svoju majku‘.“+ 21  Tada on reče: „Svega se toga držim još od mladosti.“+ 22  Kad je Isus to čuo, reče mu: „Još ti jedno nedostaje: Prodaj sve što imaš i novac razdeli siromašnima, pa ćeš imati blago na nebesima. Onda dođi i kreni za mnom.“+ 23  Kad je to čuo, duboko se ražalostio, jer je bio vrlo bogat.+ 24  Isus ga je pogledao i rekao: „Kako će teško bogati ući u Božje kraljevstvo!+ 25  Lakše je kamili da prođe kroz uši šivaće igle nego bogatašu da uđe u Božje kraljevstvo.“+ 26  Oni koji su to čuli upitali su: „Ko se onda može spasti?“ 27  A on reče: „Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće.“+ 28  Petar reče: „Evo, mi smo sve ostavili i pošli smo za tobom.“+ 29  Tada im Isus reče: „Zaista, kažem vam, niko nije ostavio kuću ili ženu ili braću ili roditelje ili decu radi Božjeg kraljevstva,+ 30  a da neće u ovom vremenu primiti mnogo više, a u poretku* koji dolazi večni život.“+ 31  Tada je uzeo dvanaestoricu na stranu i rekao im: „Evo, idemo u Jerusalim. I ispuniće se sve što su proroci+ napisali za Sina čovečjeg.+ 32  Predaće ga neznabošcima, rugaće mu se,+ zlostavljaće ga+ i pljuvaće ga.+ 33  Izbičevaće+ ga i zatim ubiti,+ a treći dan će uskrsnuti.“+ 34  Ali oni nisu shvatili ništa od toga, nego im je značenje tih reči bilo skriveno i nisu znali o čemu govori.+ 35  Dok se približavao Jerihonu, jedan slep čovek je sedeo pored puta i prosio.+ 36  Kad je čuo da prolazi mnoštvo ljudi, počeo je da se raspituje šta se događa. 37  Rekli su mu: „Prolazi Isus Nazarećanin!“+ 38  Tada je povikao: „Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!“+ 39  Oni koji su išli napred ućutkivali su ga, ali on je još jače vikao: „Sine Davidov, smiluj mi se!“+ 40  Isus se tada zaustavio i zapovedio da ga dovedu k njemu.+ Kad se približio, Isus ga je upitao: 41  „Šta hoćeš da ti učinim?“+ On je odgovorio: „Gospode, učini da progledam.“+ 42  A Isus mu je rekao: „Progledaj! Vera te je tvoja izlečila.“+ 43  I odmah je progledao+ i pošao za njim, slaveći Boga.+ I sav narod koji je to video hvalio je Boga.

Fusnote

 Ili: „iako je dugo strpljiv s njima“.
 Vidi fusnotu za Mt 12:32.