Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Luka 17:1-37

17  Tada je rekao svojim učenicima: „Nije moguće da ne dođu uzroci za spoticanje!+ Ali teško onome preko koga dolaze!+  Bilo bi mu bolje da mu se oko vrata obesi mlinski kamen i da bude bačen u more+ nego da jednog od ovih malih pokoleba u veri.*+  Pazite na sebe! Ako tvoj brat počini greh, ukori ga.+ Ako se pokaje, oprosti mu.+  Ako ti i sedam puta na dan sagreši i sedam puta se vrati k tebi i kaže: ’Kajem se‘, oprosti mu.“+  A apostoli su rekli Gospodu: „Daj nam više vere.“+  Tada je Gospod rekao: „Kad biste imali veru veliku samo kao zrno gorušice, rekli biste ovom dudu: ’Iščupaj se s korenom i presadi se u more!‘ i poslušao bi vas.+  „Ko će od vas svom robu koji ore ili čuva stado reći kad se on vrati s polja: ’Dođi odmah i smesti se za sto‘?*  Zar mu umesto toga neće reći: ’Pripremi mi nešto za večeru, pa stavi kecelju i služi me dok jedem i pijem, a posle ćeš ti jesti i piti‘?  Zar će biti zahvalan robu zato što je izvršio svoje dužnosti? 10  Tako i vi, kad izvršite sve svoje dužnosti, recite: ’Mi smo beskorisni robovi.+ Uradili smo ono što smo bili dužni da uradimo.‘“ 11  Dok je išao u Jerusalim, prolazio je kroz* Samariju i Galileju.+ 12  Kad je ulazio u jedno selo, ugledalo ga je deset gubavaca,+ ali kad su ustali, ostali su podalje. 13  I povikali su: „Isuse, Učitelju, smiluj nam se!“+ 14  Kad ih je ugledao, rekao im je: „Idite i pokažite se sveštenicima.“+ I dok su odlazili, očistili su se.+ 15  Jedan od njih, videvši da je izlečen, vratio se slaveći+ Boga na sav glas. 16  Pao je ničice pred Isusove noge i zahvalio mu.+ A bio je Samarićanin.+ 17  Tada Isus reče: „Zar se nisu očistila desetorica? Gde su onda ostala devetorica? 18  Zar se nijedan od njih nije vratio da bi dao slavu Bogu, osim ovog čoveka iz drugog naroda?“ 19  I reče mu: „Ustani i idi. Tvoja vera te je izlečila.“+ 20  Kad su ga fariseji pitali kada će doći Božje kraljevstvo,+ on im je odgovorio: „Božje kraljevstvo ne dolazi tako da se može videti. 21  Ljudi neće reći: ’Evo, ovde je!‘ ili ’Onde je!‘+ Jer Božje kraljevstvo je među vama.“+ 22  Tada je rekao učenicima: „Doći će dani kad ćete poželeti da vidite jedan od dana Sina čovečjeg, ali ga nećete videti.+ 23  I ljudi će vam govoriti: ’Eno, onde je!‘ ili ’Evo, ovde je!‘+ Ali ne izlazite i ne trčite za njima.+ 24  Jer kao što munja+ svojim bleskom zasvetli s jednog kraja neba do drugog kraja neba, tako će biti i sa Sinom čovečjim.+ 25  Ali on prvo mora mnogo pretrpeti i ovaj naraštaj ga mora odbaciti.+ 26  I kao što je bilo u Nojevim danima,+ tako će biti i u danima Sina čovečjega:+ 27  jeli su, pili, ženili se i udavali sve do dana kad je Noje ušao u arku. I došao je potop i sve ih uništio.+ 28  Isto tako, biće kao i u Lotovim danima:+ jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili i gradili. 29  Ali onog dana kad je Lot izašao iz Sodoma, s neba su zapljuštali vatra i sumpor i sve ih uništili.+ 30  Isto će tako biti i onog dana kad se pojavi Sin čovečji.+ 31  „Tog dana ko bude na krovu, a stvari mu budu u kući, neka ne silazi da ih uzme. I ko bude na njivi, neka se ne vraća nazad. 32  Setite se Lotove žene.+ 33  Ko se trudi da sačuva svoj život,* izgubiće ga, a ko ga izgubi, sačuvaće ga.+ 34  Kažem vam, te noći dvojica će biti u jednom krevetu: jedan će se uzeti, a drugi će ostati napušten.+ 35  Dve će mleti na istom mlinu: jedna će se uzeti, a druga će ostati napuštena.“+ 36  * —— 37  Tada su mu rekli: „Gde, Gospode?“ A on im je rekao: „Gde bude strvine,+ tamo će se i orlovi skupljati.“+

Fusnote

 Ili: „navede na greh“. Doslovno: „navede na spoticanje“.
 Doslovno: „opruži se za stolom“. Vidi fusnotu za Mt 9:10.
 Ili: „između“.
 Doslovno: „dušu“.
 Vidi fusnotu za Mt 17:21.