Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Luka 12:1-59

12  U međuvremenu se skupilo toliko mnogo naroda, na hiljade ljudi, da su gazili jedni druge. Isus se najpre obratio svojim učenicima: „Čuvajte se kvasca+ farisejskog, to jest licemerja.+  Ništa nije sakriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće saznati.+  Prema tome, ono što kažete u tami čuće se na svetlosti, i ono što šapućete u najskrovitijim sobama, propovedaće se s krovova.+  Prijatelji moji,+ kažem vam, ne bojte se onih koji ubijaju telo, a posle toga ništa više ne mogu da učine.+  Reći ću vam koga se treba bojati: Bojte se onoga+ koji, pošto ubije, ima vlast da baci u gehenu.*+ Da, kažem vam, njega se bojte.+  Zar se pet vrabaca ne prodaju za dva novčića?* Ipak, nijedan od njih nije zaboravljen pred Bogom.+  A vama su i sve vlasi+ na glavi izbrojane. Ne bojte se, vi ste vredniji od mnogo vrabaca.+  „Kažem vam, svako ko pred ljudima prizna+ da je u jedinstvu sa mnom, i Sin čovečji priznaće pred anđelima Božjim da je u jedinstvu s njim.+  Ali ko se odrekne+ mene pred ljudima, njega ću se i ja odreći pred Božjim anđelima.+ 10  Svakome ko kaže reč protiv Sina čovečjeg biće oprošteno, ali onome ko huli na sveti duh neće biti oprošteno.+ 11  Kad vas dovedu na saslušanje i pred poglavarstva i vlasti, ne brinite se kako ćete se braniti ili šta ćete reći,+ 12  jer će vas sveti duh+ u tom času poučiti šta treba da kažete.“+ 13  Tada mu je jedan čovek iz naroda rekao: „Učitelju, reci mom bratu da podeli sa mnom nasledstvo.“ 14  A on mu je rekao: „Čoveče, ko je mene postavio da sudim+ ili delim među vama?“ 15  Zatim im je rekao: „Budite oprezni, čuvajte se svakog lakomstva,+ jer čak i kad neko ima obilje, njegov život ne proizlazi iz onoga što ima.“+ 16  Tada im je ispričao jedno poređenje: „Jednom bogatom čoveku zemlja je dobro rodila, 17  pa je razmišljao u sebi: ’Šta da radim? Nemam gde da skupim svoju letinu.‘ 18  I rekao je: ’Ovako ću učiniti:+ Srušiću svoje žitnice i sagradiću veće, pa ću tamo skupiti sve svoje žito i sva svoja dobra.+ 19  I reći ću sebi:*+ „Imaš mnogo dobara na zalihi za mnogo godina. Počivaj, jedi, pij, uživaj.“‘+ 20  Ali Bog mu reče: ’Bezumniče, ove noći tražiće se tvoj život* od tebe.+ Ko će onda imati ono što si skupio?‘+ 21  Tako prolazi onaj ko skuplja blago za sebe, a nije bogat pred Bogom.“+ 22  Tada je rekao svojim učenicima: „Zato vam kažem: ne brinite* se za svoj život, šta ćete jesti, ili za svoje telo, šta ćete obući.+ 23  Jer život je vredniji od hrane i telo od odeće. 24  Pogledajte kako gavrani+ ne seju niti žanju, nemaju spremišta ni žitnice, a ipak ih Bog hrani. A koliko ste vi vredniji od ptica!+ 25  Ko od vas može time što se brine da i malo* produži svoj životni vek?+ 26  Dakle, ako ne možete ni to najmanje, zašto se onda brinete+ za ostalo? 27  Pogledajte ljiljane kako rastu.+ Ne muče se niti predu, ali kažem vam, ni Solomon u svoj svojoj slavi nije bio odeven kao jedan od njih.+ 28  A ako Bog tako odeva poljsko rastinje, koje danas jeste, a sutra se baca u peć, koliko će pre odenuti vas, maloverni!+ 29  Zato ne tražite šta ćete jesti i šta ćete piti i ne brinite* se!+ 30  Jer su svim tim zaokupljeni neznabošci ovoga sveta, ali vaš Otac zna da vam sve to treba.+ 31  Nego, tražite njegovo kraljevstvo, a ovo će vam se dodati.+ 32  „Ne boj se,+ malo stado,+ jer je volja vašeg Oca da vam da kraljevstvo.+ 33  Prodajte+ ono što imate i novac dajte kao milostinju.+ Načinite sebi kese za novac koje se neće istrošiti, neiscrpno blago na nebesima,+ gde se lopov ne približava niti moljac nagriza. 34  Jer gde je vaše blago, tamo će biti i vaše srce.+ 35  „Neka vam bedra+ budu opasana i svetiljke upaljene.+ 36  I budite kao oni koji čekaju svog gospodara+ kad se vraća sa svadbe,+ da mu odmah otvore kad stigne i pokuca.+ 37  Srećni su oni robovi koje gospodar, kad stigne, nađe da bdiju!+ Zaista, kažem vam, on će podviti skutove svoje haljine,+ smestiće ih za sto* pa će prići i služiće ih.+ 38  I ako stigne u drugoj straži,* ili čak u trećoj, i nađe ih tako, srećni su!+ 39  Ali ovo znajte, kad bi domaćin znao u koji će čas doći lopov, bdeo bi i ne bi dozvolio da mu provali u kuću.+ 40  Tako i vi budite spremni, jer Sin čovečji dolazi u čas kad se ne nadate.“+ 41  Tada je Petar upitao: „Gospode, govoriš li ovo poređenje samo nama ili svima?“ 42  A Gospod je odgovorio: „Ko je dakle verni i razboriti+ nastojnik+ koga će njegov gospodar postaviti nad svojom služinčadi da im daje hranu u pravo vreme?+ 43  Srećan je taj rob, ako ga njegov gospodar, kad dođe, nađe da radi tako!+ 44  Zaista, kažem vam, postaviće ga nad svim svojim imanjem.+ 45  Ali ako bi taj rob u svom srcu rekao: ’Moj gospodar kasni s dolaskom‘,+ pa bi počeo da tuče sluge i sluškinje i da jede, pije i opija se,+ 46  gospodar tog roba doći će u dan kad ga ne očekuje i u čas koji ne zna+ i najstrože će ga kazniti i odrediće mu mesto među nevernima.+ 47  Tada će onaj rob koji je razumeo volju svog gospodara, ali se nije pripremio niti je učinio po njegovoj volji, dobiti mnogo udaraca.+ 48  A onaj koji nije razumeo,+ pa je uradio nešto što zaslužuje udarce, dobiće ih malo.+ Od svakoga kome je mnogo dato, mnogo će se i tražiti.+ Kome je mnogo povereno, od njega će se više tražiti.+ 49  „Došao sam da zapalim vatru+ na zemlji, i šta da još poželim kad je već zapaljena? 50  Jer postoji krštenje kojim treba da se krstim i tako mi je teško dok se to ne završi!+ 51  Mislite li da sam došao da donesem mir na zemlju? Nipošto, kažem vam, nego razdor.+ 52  Jer će od sada petoro u jednoj kući biti razdeljeno: troje protiv dvoje i dvoje protiv troje.+ 53  Biće razdeljeni: otac protiv sina i sin protiv oca, majka protiv kćeri i kći protiv majke, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve.“+ 54  Zatim se obratio mnoštvu: „Kad vidite da se oblak diže na zapadu, odmah kažete: ’Dolazi oluja.‘ I bude tako.+ 55  A kad vidite da duva južni vetar, kažete: ’Biće vrućine.‘ I bude tako. 56  Licemeri, znate da tumačite izgled zemlje i neba. Kako onda ne znate da protumačite ovo vreme?+ 57  Zašto sami ne prosudite šta je pravedno?+ 58  Na primer, kad s onim ko te tuži ideš pred poglavara, trudi se dok si još na putu da rešiš spor s njim, da te ne odvede pred sudiju, sudija te preda stražaru, a stražar te baci u zatvor.+ 59  Kažem ti, nećeš odande izaći dok ne isplatiš i poslednji novčić.“*+

Fusnote

 Vidi dodatak 4.
 Doslovno: „za dva asa“. As je bio šesnaesti deo denara. Vidi dodatak 13.
 Doslovno: „svojoj duši“.
 Doslovno: „duša“.
 Ili: „prestanite da se brinete“.
 Doslovno: „za jedan lakat“.
 Ili: „prestanite da se brinete“.
 Doslovno: „nateraće ih da se opruže za stolom“. Vidi fusnotu za Mt 9:10.
 Vidi fusnote za Mr 13:35.
 Doslovno: „i poslednju leptu“. Vidi dodatak 13.