Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Levitska 5:1-19

5  „’Ako neko*+ zgreši tako što čuje javnu kletvu,*+ i svedok je toga, a neće da otkrije šta je video ili ono što zna o tome,+ onda će odgovarati za svoj prestup.  „’Ili kada neko* dotakne nešto nečisto, bilo da je to strvina nečiste divlje životinje, strvina nečiste domaće životinje ili strvina drugih nečistih životinja koje vrve unaokolo,+ iako možda nije ni svestan toga,+ ipak je nečist i kriv je.+  Ili ako se dotakne ljudske nečistoće, bilo kakve ljudske nečistoće+ zbog koje može postati nečist, a da toga nije svestan, kad to sazna, kriv je.  „’Ili ako se neko* nepromišljeno zakune+ svojim usnama da će učiniti zlo+ ili dobro, u vezi s bilo čim za šta bi se čovek mogao nepromišljeno zakleti,+ iako možda nije ni svestan posledica, kad posle postane svestan, kriv je za to.  „’I ako bude kriv za nešto od toga, onda neka prizna+ u čemu je zgrešio.  I neka za greh koji je počinio donese Jehovi žrtvu za prestup,+ ženku od sitne stoke, jagnje ili jare,+ kao žrtvu za greh. Neka sveštenik za njega izvrši obred očišćenja za njegov greh.+  „’Ali ako nema novca da prinese od sitne stoke,+ onda neka za greh koji je počinio donese Jehovi kao žrtvu za prestup dve grlice+ ili dva mlada goluba, jedno kao žrtvu za greh,+ a drugo kao žrtvu paljenicu.  Neka ih donese svešteniku, a on neka najpre prinese ono što je žrtva za greh. Neka joj spreda zaseče+ vrat, ali neka ne odvoji glavu.  Neka krvlju žrtve za greh poškropi oltar sa strane, a ostalu krv neka iscedi na podnožje oltara.+ To je žrtva za greh. 10  A s drugim neka postupi kao i sa žrtvom paljenicom, onako kako je propisano.+ Neka sveštenik za njega izvrši obred očišćenja+ za greh koji je počinio, i biće mu oprošteno.+ 11  „’A ako nema novca+ za dve grlice ili dva mlada goluba, onda neka kao svoj prinos za greh koji je počinio donese desetinu efe*+ finog brašna, kao žrtvu za greh. Neka brašno ne preliva uljem+ i neka na njega ne stavlja tamjan, jer je to žrtva za greh.+ 12  Neka to donese svešteniku, a sveštenik neka uzme od toga punu šaku kao spomen+ i neka to spali na oltaru povrh žrtava koje se spaljuju pred Jehovom.+ To je žrtva za greh.+ 13  Neka sveštenik izvrši obred očišćenja+ za njegov greh koji je počinio, za bilo koji od tih greha, i biće mu oprošteno. Preostalo brašno neka pripadne svešteniku+ kao i kod prinosa od žita.‘“ 14  Jehova je još rekao Mojsiju: 15  „Ako neko* postupi neverno i nehotice se ogreši o Jehovine svete stvari,+ onda neka Jehovi kao žrtvu za prestup+ dovede iz stada ovna bez mane, prema utvrđenoj vrednosti u siklima srebra,+ prema svetom siklu,* kao žrtvu za prestup. 16  Neka da nadoknadu za to što se ogrešio o sveto mesto i tome doda još petinu+ vrednosti, pa neka to da svešteniku da sveštenik za njega izvrši obred očišćenja+ ovnom žrtve za prestup, i biće mu oprošteno.+ 17  „Ako neko* zgreši učinivši nešto od onoga što je Jehova zapovedio da se ne čini, ako je to i bilo u neznanju,+ ipak je kriv i odgovaraće za svoj prestup.+ 18  Neka svešteniku kao žrtvu za prestup dovede iz stada ovna bez mane,+ prema utvrđenoj vrednosti. Neka sveštenik za njega izvrši obred očišćenja+ za grešku koju je nenamerno napravio, iako možda nije ni svestan toga, i biće mu oprošteno.+ 19  To je žrtva za prestup. Zaista je kriv+ pred Jehovom.“

Fusnote

 Doslovno: „neka duša“.
 Ili: „tako što odbija da svedoči kad čuje javnu kletvu koja ga obavezuje na to“.
 Doslovno: „neka duša“.
 Doslovno: „neka duša“.
 Efa iznosi 22 litre. Vidi dodatak 13.
 Doslovno: „neka duša“.
 Vidi fusnotu za Iz 30:13 i dodatak 13.
 Doslovno: „neka duša“.