Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Levitska 23:1-44

23  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Kaži Izraelovim sinovima: ’Jehovini praznici koje ćete oglašavati+ u određeno doba godine+ sveti su zborovi. Ovo su moji praznici:  „’Šest dana neka se radi, a sedmi dan je sabat, dan potpunog odmora,+ sveti sabor. Ne radite nikakav posao. To je sabat posvećen Jehovi u svim mestima gde živite.+  „’Ovo su Jehovini praznici,+ sveti zborovi,+ koje treba da oglasite u vreme koje je određeno+ za njih:  Prvog meseca, u suton* četrnaestog dana u mesecu,+ Pasha+ je u čast Jehovi.  „’Petnaestog dana tog meseca Praznik je beskvasnih hlebova u čast Jehovi.+ Sedam dana jedite beskvasne hlebove.+  Prvog dana neka vam bude sveti zbor.+ Ne radite nikakav težak posao.  Sedam dana prinosite žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom. Sedmog dana neka bude sveti zbor. Ne radite nikakav težak posao.‘“  Jehova je još rekao Mojsiju: 10  „Kaži Izraelovim sinovima: ’Kada dođete u zemlju koju vam ja dajem i požanjete njen rod, snop* prvina+ od svoje žetve donesite svešteniku. 11  Neka on taj snop obrće tamo i amo+ pred Jehovom da bi za vas stekao njegovu naklonost. Neka ga sveštenik obrće odmah sutradan posle sabata. 12  Onog dana kada budete dali snop da se obrće, prinesite muško jagnje bez mane, do godine dana, za žrtvu paljenicu Jehovi, 13  i uz to prinos od žita dve desetine efe finog brašna zamešenog s uljem kao žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom, na ugodan miris, i za žrtvu levanicu četvrtinu ina* vina. 14  Ne jedite hleb ni pečeno zrnevlje ni novo zrnevlje sve do tog dana,+ dok ne donesete prinos za svog Boga. To je trajna odredba za vaše naraštaje u svim mestima gde živite. 15  „’Od tog dana posle sabata, od dana kada donesete snop za obrtani prinos, izbrojte sedam sabata.+ Neka bude sedam punih sedmica. 16  Treba da brojite do dana posle sedmog sabata, pedeset dana,+ i prinesite Jehovi novi prinos od žita.+ 17  Iz svojih prebivališta donesite dva hleba+ kao obrtani prinos. Neka budu od dve desetine efe finog brašna. Neka budu pečeni s kvascem,+ kao prvine za Jehovu.+ 18  Zajedno s tim hlebovima prinesite sedam muških jaganjaca bez mane,+ svako od godinu dana, jednog junca i dva ovna. Oni neka služe kao žrtva paljenica Jehovi, zajedno sa prinosom od žita i žrtvama levanicama, kao žrtva koja se spaljuje na ugodan miris Jehovi. 19  Prinesite jedno jare+ kao žrtvu za greh i dva muška jagnjeta, svako od godinu dana, kao žrtvu zajedništva.+ 20  Neka sveštenik ta dva jagnjeta zajedno s hlebovima od prvina obrće tamo i amo+ kao obrtani prinos pred Jehovom. To neka služi kao nešto što je sveto Jehovi i neka pripadne svešteniku.+ 21  Tog istog dana uputite proglas+ i neka vam bude sveti zbor. Ne radite nikakav težak posao. To je trajna odredba za vaše naraštaje u svim vašim prebivalištima. 22  „’Kada počnete da žanjete na svojoj zemlji, ne žanjite svoju njivu do samog kraja i ne pabirčite ostatke posle svoje žetve.+ Ostavite ih za nevoljnika+ i za stranca.+ Ja sam Jehova, vaš Bog.‘“ 23  Jehova je još rekao Mojsiju: 24  „Kaži Izraelovim sinovima: ’Sedmog meseca,+ prvog dana u mesecu, neka vam bude dan potpunog odmora, spomen oglašen trubljenjem u trube,+ sveti zbor.+ 25  Ne radite nikakav težak posao i prinesite žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom.‘“ 26  Jehova je još rekao Mojsiju: 27  „Desetog dana tog sedmog meseca dan je očišćenja.+ Održite sveti zbor, mučite svoje duše+ i prinesite žrtvu+ koja se spaljuje pred Jehovom. 28  Tog dana ne radite nikakav posao, jer je to dan očišćenja kada će se za vas izvršiti obred očišćenja+ pred Jehovom, vašim Bogom. 29  Zato će se svaka duša koja se toga dana ne bude mučila istrebiti iz svog naroda.+ 30  Svaku dušu koja tog dana bude radila nekakav posao zatrću u njenom narodu.+ 31  Ne radite nikakav posao.+ To je trajna odredba za vaše naraštaje u svim mestima gde živite. 32  To je za vas sabat, dan potpunog odmora,+ i uveče devetog dana u mesecu mučite+ svoje duše. Od večeri do večeri držite svoj sabat.“ 33  Jehova je još rekao Mojsiju: 34  „Kaži Izraelovim sinovima: ’Od petnaestog dana tog sedmog meseca neka se sedam dana drži Praznik senica u čast Jehovi.+ 35  Prvog dana neka bude sveti zbor. Ne radite nikakav težak posao. 36  Sedam dana prinosite žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom. Osmog dana neka bude sveti zbor,+ i prinesite žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom. To je svečani zbor. Ne radite nikakav težak posao. 37  „’To su Jehovini praznici+ koje ćete oglašavati u određeno doba godine kao svete zborove,+ da se prinese žrtva koja se spaljuje+ pred Jehovom: žrtva paljenica,+ prinos od žita+ zajedno sa životinjskom žrtvom i žrtva levanica,+ kako je određeno za svaki dan, 38  osim Jehovinih sabata,+ osim vaših darova,+ osim svih vaših zavetnih prinosa+ i dobrovoljnih prinosa+ koje dajete Jehovi. 39  Petnaestog dana sedmog meseca, kada sakupite rod zemlje, sedam dana+ slavite praznik+ u čast Jehovi. Prvog dana je dan potpunog odmora i osmog dana je dan potpunog odmora.+ 40  Prvog dana uzmite plodova s lepog drveća, palminih listova,+ grana s razgranatog drveća i topola kraj voda, pa se sedam dana radujte+ pred Jehovom, svojim Bogom. 41  Slavite ga kao praznik u čast Jehovi sedam dana u godini.+ To je trajna odredba kroz sve vaše naraštaje — slavite ga sedmog meseca. 42  Sedam dana živite u senicama.+ Svi koji su rođeni u Izraelu neka žive u senicama,+ 43  da bi vaši naraštaji znali+ da sam ja učinio da Izraelovi sinovi žive u senicama kada sam ih izvodio iz egipatske zemlje.+ Ja sam Jehova, vaš Bog.‘“ 44  Tako je Mojsije govorio Izraelovim sinovima o Jehovinim praznicima u određeno doba godine.+

Fusnote

„U suton“ — doslovno: „između dve večeri“. Vidi fusnotu za Iz 12:6.
 Ili: „omer“, otprilike 2,2 litre. Vidi dodatak 13.
 In iznosi 3,67 litara. Vidi dodatak 13.