Levitska 13:1-59

13  Jehova je rekao Mojsiju i Aronu:  „Ako se nekom čoveku na koži tela pojavi osip, krasta+ ili mrlja, i izgleda da je koža njegovog tela zaražena gubom,+ onda neka se dovede kod sveštenika Arona ili kod jednog od njegovih sinova sveštenika.+  Neka sveštenik pregleda obolelo mesto na koži njegovog tela.+ Ako je dlaka na obolelom mestu pobelela i izgleda da je to mesto dublje od kože njegovog tela, to je guba. Neka sveštenik pregleda obolelo mesto i neka tog čoveka proglasi nečistim.  Ali ako je mrlja na koži njegovog tela bela i ne izgleda dublja od kože i dlaka na njoj nije pobelela, neka sveštenik takvog smesti u karantin+ na sedam dana.  Sedmog dana neka ga pregleda i ako izgleda da se bolest zaustavila, da se nije proširila po koži, neka ga ostavi u karantinu+ još sedam dana.  „Sedmog dana neka ga sveštenik po drugi put pregleda i ako je obolelo mesto izbledelo i bolest se nije proširila po koži, neka proglasi tog čoveka čistim. To je bila krasta. Neka on opere svoju odeću i biće čist.  Ali ako se krasta proširila po koži nakon što se pokazao svešteniku i ovaj ga proglasio čistim, neka se i drugi put pokaže svešteniku.+  Neka ga sveštenik pregleda i ako se krasta proširila po koži, neka ga proglasi nečistim. To je guba.+  „Ako se na čoveku pojavi guba, neka ga dovedu kod sveštenika. 10  Neka ga sveštenik pregleda.+ Ako po koži bude beo osip i ako je dlaka pobelela, a na mestu gde je osip pojavila se otvorena rana,+ 11  to je dugotrajna guba+ na koži njegovog tela. Neka ga sveštenik proglasi nečistim. Nema potrebe da ga smesti u karantin,+ jer je nečist. 12  Ako guba očigledno izbije po koži i pokrije svu bolesnikovu kožu, od glave do pete, sve što sveštenikove oči vide, 13  i sveštenik ga pregleda i vidi da je guba prekrila celo njegovo telo, neka ga proglasi čistim. Pošto je sve pobelelo, on je čist. 14  Ali onog dana kad se na njemu pojavi otvorena rana, biće nečist. 15  Neka sveštenik+ pogleda otvorenu ranu i neka ga proglasi nečistim. Otvorena rana je nečista. To je guba.+ 16  Ali ako otvorena rana zaraste i postane bela, neka taj čovek dođe kod sveštenika. 17  Neka ga sveštenik pregleda+ i ako je obolelo mesto pobelelo, neka ga proglasi čistim. On je čist. 18  „Ako se nekome na koži pojavi čir+ pa zatim zaceli, 19  a na mestu čira se pojavi beo osip ili crvenkastobela mrlja, neka se taj čovek pokaže svešteniku. 20  Neka ga sveštenik pregleda+ i ako izgleda da su tragovi bolesti dublji od kože i ako je dlaka na tom mestu pobelela, neka ga sveštenik proglasi nečistim. To je guba. Izbila je u čiru. 21  Ali ako sveštenik pregleda to mesto i vidi da na njemu nema bele dlake, da nije dublje od kože i da je bledo, neka ga sveštenik smesti u karantin+ na sedam dana. 22  Ako se čir očigledno proširio po koži, neka ga sveštenik proglasi nečistim. To je bolest. 23  Ali ako mrlja ostane na svom mestu i ne proširi se, onda je to upala+ od čira. Neka ga sveštenik proglasi čistim.+ 24  „Ako neko na koži tela ima opekotinu i na živom mesu opekotine nastane crvenkastobela ili bela mrlja, 25  neka sveštenik pregleda to mesto. Ako je dlaka na mrlji pobelela i izgleda da je mrlja dublja od kože, to je guba. Izbila je u opekotini i neka sveštenik takvog proglasi nečistim. To je guba. 26  Ali ako sveštenik pregleda to mesto i vidi da na mrlji nema bele dlake, da nije dublja od kože i da je bleda, neka takvog smesti u karantin na sedam dana. 27  Sedmog dana neka ga sveštenik pregleda. Ako se mrlja očigledno širi po koži, neka ga proglasi nečistim. To je guba. 28  Ali ako mrlja ostane na svom mestu i ne proširi se po koži i bleda je, onda je to otok od opekotine. Neka ga sveštenik proglasi čistim, jer je to upala od opekotine. 29  „Ako se muškarcu ili ženi pojavi neka bolest na glavi ili na bradi, 30  neka sveštenik+ pogleda to mesto. Ako izgleda da je dublje od kože i ako je dlaka na njemu žuta i retka, neka sveštenik takvog proglasi nečistim. To je neprirodno opadanje dlake.+ To je guba na glavi ili na bradi. 31  Ali ako sveštenik pogleda mesto s kog neprirodno opada dlaka i ono ne izgleda dublje od kože i na njemu nema crne dlake, neka onoga kome opada dlaka smesti u karantin+ na sedam dana.+ 32  Sedmog dana neka sveštenik pregleda mesto s kog neprirodno opada dlaka. Ako se ono nije proširilo i na njemu se nije pojavila žuta dlaka i izgleda da mesto s kog opada dlaka+ nije dublje od kože, 33  neka se takav obrije, ali mesto s kog neprirodno opada dlaka neka ne brije.+ Neka sveštenik onoga kome opada dlaka ponovo smesti u karantin na sedam dana. 34  „Sedmog dana neka sveštenik pregleda mesto s kog neprirodno opada dlaka. Ako se to mesto nije proširilo po koži i izgleda da nije dublje od kože, neka takvog proglasi čistim,+ a on neka opere svoju odeću i biće čist. 35  Ali ako se neprirodno opadanje dlake očigledno širi po koži nakon što je proglašen čistim, 36  neka ga sveštenik+ pregleda. Ako se neprirodno opadanje dlake proširilo po koži, sveštenik neka ne traži žute dlake — taj čovek je nečist. 37  Ali ako se vidi da je neprirodno opadanje dlake prestalo i da je na tom mestu izrasla crna dlaka, neprirodno opadanje dlake je izlečeno. On je čist i neka ga sveštenik proglasi čistim.+ 38  „Ako se muškarcu ili ženi na telu pojave mrlje,+ i ako su te mrlje bele, 39  neka ih sveštenik+ pregleda. Ako su mrlje na koži njihovog tela blede, to je bezazlen osip. Izbio je na koži. Čovek je čist. 40  „Ako čoveku opadne kosa s glave,+ to je ćelavost. On je čist. 41  Ako mu spreda opadne kosa s glave, to je ćelavost na čeonom delu. On je čist. 42  Ali ako na ćelavom delu temena ili čela izbije nešto crvenkastobelo, to je guba koja izbija na ćelavom delu temena ili čela. 43  Neka ga sveštenik+ pregleda i ako je na ćelavom delu temena ili čela crvenkastobeli osip koji liči na gubu na koži tela, 44  on je gubav. Nečist je. Neka ga sveštenik proglasi nečistim. Bolest mu je na glavi. 45  Gubavac na kom je ta bolest neka nosi pocepanu odeću+ i kosa neka mu bude raščupana.+ Neka pokrije usta*+ i viče: ’Nečist, nečist!‘+ 46  Sve dane dok je bolest na njemu biće nečist. Nečist je. Neka živi odvojeno. Njegovo prebivalište neka bude izvan logora.+ 47  „Ako se guba pojavi na vunenoj ili lanenoj odeći, 48  na osnovi+ ili na potki od lana ili od vune, ili na koži ili na bilo čemu što je napravljeno od kože,+ 49  i ako se žućkastozelena ili crvenkasta mrlja od gube pojavi na odeći ili na koži ili na osnovi ili na potki ili na bilo kakvom predmetu od kože, to je guba, i treba da se pokaže svešteniku. 50  Neka sveštenik+ pogleda stvar na kojoj je guba i neka zabrani pristup+ toj stvari na sedam dana. 51  Ako sedmog dana vidi da se guba proširila po odeći ili po osnovi ili po potki+ ili po koži, po bilo kakvom predmetu od kože, to je zarazna guba.+ To je nečisto. 52  Neka on spali odeću ili osnovu ili potku od vune ili od lana,+ ili bilo kakav predmet od kože na kojem se pojavila guba, jer je to zarazna+ guba. Neka se to spali vatrom. 53  „Ali ako sveštenik pogleda i vidi da se guba nije proširila ni po odeći ni po osnovi ni po potki ni po bilo kakvom predmetu od kože,+ 54  neka zapovedi da operu ono na čemu je guba, i neka zabrani pristup tome na još sedam dana. 55  Neka sveštenik pogleda gubu nakon što ta stvar bude oprana, i ako guba nije promenila svoj izgled, iako se nije proširila, to je nečisto. To spali vatrom. Bolest je zahvatila to parče s donje ili s gornje strane. 56  „Ali ako sveštenik pogleda i vidi da je bolest izbledela nakon pranja, neka iscepa taj deo od odeće ili od kože ili od osnove ili od potke. 57  Ali ako se još uvek pojavljuje na odeći ili na osnovi ili na potki+ ili na bilo kakvom predmetu od kože, onda guba ponovo izbija. Spali+ vatrom sve ono na čemu je guba. 58  A odeću ili osnovu ili potku ili bilo kakav predmet od kože koji si oprao i s kojeg je nestala guba, operi i drugi put i biće čisto. 59  „To je zakon o gubi na odeći od vune ili od lana,+ na osnovi ili na potki, ili na bilo kakvom predmetu od kože, zakon na osnovu kog se neka stvar može proglasiti čistom ili nečistom.“

Fusnote

 Ili: „brkove; gornju usnu“.