Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Levitska 10:1-20

10  Kasnije su Aronovi sinovi Nadav i Avijud+ uzeli svaki svoju kadionicu,+ stavili u nju žar i na njega stavili kâd,+ pa su počeli da prinose pred Jehovom nedozvoljenu vatru,+ koju im on nije propisao.  Tada je izašla vatra od Jehove i spalila ih,+ i tako su oni poginuli pred Jehovom.+  Tada je Mojsije rekao Aronu: „To je ono što je Jehova rekao: ’Među onima koji su mi blizu+ posvetiću se+ i pred licem sveg naroda proslaviću se.‘“+ A Aron je ćutao.  Mojsije je pozvao Misaila i Elisafana, sinove Ozila,+ Aronovog strica, i rekao im: „Dođite i iznesite svoju braću ispred svetog mesta izvan logora.“+  Tako su oni došli i izneli ih u njihovim haljinama izvan logora, kao što je rekao Mojsije.  Zatim je Mojsije rekao Aronu i njegovim sinovima Eleazaru i Itamaru: „Ne idite raščupane kose+ i ne razdirite svoje haljine, da ne umrete i da se on ne razgnevi na ceo zbor.+ A vaša braća, ceo Izraelov dom, neka plaču zbog vatre koju je Jehova zapalio.  Ne odlazite s ulaza u šator sastanka, da ne umrete,+ jer je na vama Jehovino ulje za pomazanje.“+ I oni su učinili po Mojsijevoj reči.  Jehova je rekao Aronu:  „Kada ulazite u šator sastanka nemojte piti vino ni opojno piće,+ ni ti ni tvoji sinovi s tobom, da ne poginete. To je trajna odredba za vaše naraštaje, 10  da biste mogli da razlikujete ono što je sveto od onoga što nije sveto, i ono što je nečisto od onoga što je čisto,+ 11  i da biste učili Izraelove sinove+ svim propisima koje im je Jehova dao preko Mojsija.“ 12  Zatim je Mojsije rekao Aronu i njegovim preostalim sinovima Eleazaru i Itamaru: „Uzmite prinos od žita+ koji je ostao od žrtava koje se spaljuju pred Jehovom i jedite ga beskvasnog kod oltara, jer je to nešto najsvetije.+ 13  Jedite to na svetom mestu,+ jer je to tvoj deo i deo tvojih sinova od žrtava koje se spaljuju pred Jehovom; jer mi je tako zapoveđeno. 14  Na čistom mestu jedite grudi koje se prinose kao obrtani prinos+ i but koji se prinosi kao posvećeni deo,+ ti i tvoji sinovi i tvoje kćeri s tobom,+ jer je to deo koji pripada tebi i tvojim sinovima od žrtava zajedništva Izraelovih sinova. 15  Oni neka donose but koji se prinosi kao posvećeni deo i grudi koji se prinose kao obrtani prinos+ zajedno s masnim komadima od žrtava koje se spaljuju, da bi se obrtani prinos obrtao tamo i amo pred Jehovom. To neka doveka bude deo+ za tebe i za tvoje sinove s tobom, kao što je zapovedio Jehova.“ 16  Mojsije je brižljivo tražio jarca za žrtvu za greh,+ ali gle, jarac je bio spaljen. Zato se on razljutio na Eleazara i Itamara, Aronove preostale sinove, i rekao: 17  „Zašto niste jeli žrtvu za greh na svetom mestu?+ Jer ona je nešto najsvetije i on vam je to dao da odgovarate za prestup zbora, kako biste za njih izvršili obred očišćenja pred Jehovom.+ 18  Gle! Krv žrtve nije bila uneta u sveto mesto.+ Žrtvu je trebalo da jedete na svetom mestu, kao što mi je zapoveđeno.“+ 19  Na to je Aron rekao Mojsiju: „Gle! Danas su prineli svoju žrtvu za greh i svoju žrtvu paljenicu pred Jehovom,+ posle svega što mi se desilo. A da sam danas jeo žrtvu za greh, da li bi to bilo ugodno u Jehovinim očima?“+ 20  Kad je Mojsije to čuo, bio je zadovoljan time.

Fusnote