Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Jov 36:1-33

36  Zatim Elijuj još reče:   „Strpljiv budi još malo sa mnom, i ja ću ti pokazati Da još nešto treba reći za Boga.   Izneću široko znanje svoje, I pokazaću da je Tvorac moj pravedan.+   Jer reči moje zaista nisu laž. Uz tebe je Onaj koji je u znanju+ savršen.   Gle, Bog je moćan+ i neće odbaciti čoveka, Silan je u razboritosti srca svoga.   Zloga neće ostaviti da živi,+ Nego će pravdu nevoljnicima dati.+   Od pravednika neće odvratiti oči svoje,+ Na presto+ će kraljeve Postaviti zauvek, i biće uzvišeni.   Ako ljudi u lance svezani budu,+ Sputavaće ih uža nevolje,   Tada će im on spomenuti dela njihova I prestupe njihove, jer su oholi. 10  Uho će im otvoriti da opomenu čuju,+ I reći će im da se od zla odvrate.+ 11  Ako poslušaju i počnu da mu služe, Dani će se njihovi završiti u dobru, I godine njihove u zadovoljstvu.+ 12  Ali ako ne poslušaju, od strele+ će umreti,+ A da ništa nisu naučili. 13  Oni koji imaju srce otpadničko gnev će sakupljati.+ Za pomoć neće moliti kad ih on sveže. 14  Duša će njihova u mladosti umreti,+ Život će im se ugasiti među bludnicima hramskim.+ 15  A on će izbaviti nevoljnika iz nevolje njegove, I otvoriće mu uho u teskobi da ga pouči. 16  On će i tebe izbaviti iz usta nevolje!+ Nećeš biti sputan, bićeš na mestu prostranom,+ I na stolu tvom biće obilje utehe.+ 17  Nagledaćeš se presuda koje zli dobijaju;+ Presuda i pravda podržaće se. 18  Pazi da te gnev+ ne navede da pakosno pljeskaš rukama, I neka te otkupnina+ velika ne zavede. 19  Hoće li uslišen biti vapaj tvoj?+ Neće, niti će te iz nevolje izbaviti Sav silan trud tvoj.+ 20  Ne uzdiši za noći, Kad ljudi odlaze na počinak svoj. 21  Pazi da ne skreneš u zlo,+ Jer njega si odabrao umesto nevolje.+ 22  Gle, Bog postupa uzvišeno u sili svojoj. Ima li učitelja poput njega? 23  Ko ga je na odgovornost pozvao zbog dela njegovih,+ I ko mu je rekao: ’Nepravdu si učinio‘?+ 24  Seti se da treba da veličaš dela njegova+ O kojima ljudi pevaju.+ 25  Sav ih ljudski rod posmatra, Čovek smrtni izdaleka ih gleda.+ 26  Gle, Bog je mnogo uzvišeniji nego što shvatiti možemo,+ Broj godina njegovih ne može se dokučiti.+ 27  Jer on crpi kapi vode i podiže ih u visinu,+ I one se cede odozgo kao kiša i magla njegova, 28  Tada oblaci kaplju,+ Obilne kiše padaju na ljude. 29  Zaista, ko može razumeti oblake razastrte, Tutnjavu iz šatora njegovog?+ 30  Gle, nad tim prostire svetlost svoju,+ I dno morsko prekriva. 31  Time on brani narode,+ I hranu daje u izobilju.+ 32  U rukama svojim on munju krije, I zapoveda joj da udari napadača.+ 33  Tutnjava+ njegova o njemu priča, A i stoka oseća kad on dolazi.

Fusnote