Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Joilo 3:1-21

3  „Jer gle, u te dane i u to vreme,+ kada vratim zarobljeni narod Judin i jerusalimski,+  skupiću i sve narode+ i odvešću ih u Josafatovu dolinu,+ i tamo ću im suditi zbog svog naroda i svog nasledstva, Izraela,+ koje su oni rasejali među narode, a moju zemlju su razdelili.+  Za moj su narod bacali žreb,+ dečaka su davali u zamenu za bludnicu,+ a devojčicu prodavali za vino, da bi mogli da piju.  „I vi, šta vi imate sa mnom, Tire i Sidone,+ i svi filistejski krajevi?+ Zar mi takvim delima vraćate? A ako vi tako postupate sa mnom, ja ću brzo i hitro vaša dela oboriti na vaše glave.+  Jer ste uzeli moje srebro i moje zlato,+ i moje dragoceno blago odneli ste u svoje hramove,+  a sinove Jude i Jerusalima prodali ste+ sinovima Grka,*+ da ih odvedu daleko od njihovog kraja.+  Evo, ja ih dižem da se vrate iz mesta gde ste ih prodali,+ i vaša dela oboriću na vaše glave.+  Vaše sinove i vaše kćeri predaću* u ruke Judinim sinovima,+ a oni će ih predati Savejcima,+ dalekom narodu,+ jer je Jehova tako rekao.  „Objavite ovo među narodima:+ ’Pripremite se za rat!* Podignite junake!+ Neka pristupe! Neka dođu svi ratnici!+ 10  Prekujte svoje raonike u mačeve i svoje srpove+ u koplja. Ko je slab, neka kaže: „Jak sam.“+ 11  Pomozite jedni drugima, dođite, svi okolni narodi,+ skupite se.‘“+ Jehova, tamo dovedi ratnike svoje.+ 12  „Neka se dignu narodi i neka dođu u Josafatovu dolinu,+ jer ću tamo sesti da sudim svim okolnim narodima.+ 13  „Zamahnite srpom,+ jer je žetva sazrela.+ Dođite, siđite, jer se vinska presa napunila.+ Bačve se prelivaju, jer je njihova zloća velika.+ 14  Mnoštva, mnoštva su u dolini odluke,+ jer je blizu Jehovin dan u dolini odluke.+ 15  Sunce i mesec će potamneti, a i same zvezde će povući svoj sjaj.+ 16  Jehova će sa Siona kao lav riknuti, iz Jerusalima će pustiti glas svoj.+ Nebo i zemlja će se zatresti,+ ali Jehova će biti utočište svom narodu+ i tvrđava Izraelovim sinovima.+ 17  Tada ćete znati da sam ja Jehova, vaš Bog,+ koji prebiva na Sionu, svetoj gori svojoj.+ I Jerusalim će biti sveto mesto+ i tuđinci više neće prolaziti njime.+ 18  „Tog dana s gora će kapati vino*+ i brdima će teći mleko, i svim Judinim rečnim koritima teći će voda. Iz Jehovinog doma poteći će izvor+ i natapaće dolinu Sitim.*+ 19  Egipat će se u pustoš pretvoriti,+ a Edom će se u pustinju, u golu pustoš pretvoriti,+ zbog nasilja nad Judinim sinovima, u čijoj su zemlji prolili nedužnu krv.+ 20  A Judina zemlja biće doveka nastanjena,+ i Jerusalim iz naraštaja u naraštaj.+ 21  I nedužnom ću smatrati njihovu krv koju ranije nisam smatrao nedužnom.+ Jehova će prebivati na Sionu.“+

Fusnote

 Doslovno: „sinovima Javana“; to jest „Javancima“ ili „Jonjanima“.
 Doslovno: „prodaću“.
 Doslovno: „Posvetite rat!“
 Ili: „šira“.
 Doslovno: „Dolinu akacija“. Za izraz „dolina“ vidi dodatak 12.