Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Jezekilj 31:1-18

31  Jedanaeste godine, trećeg meseca, prvog dana u mesecu, došla mi je Jehovina reč:  „Sine čovečji, reci faraonu, kralju Egipta, i njegovom mnoštvu:+ „’Kome si sličan svojom veličinom?  Asircu i kedru sa Livana,+ lepih grana,+ guste senovite krošnje i visokog rasta,+ kome je vrh među oblacima.+  Vode su ga velikim učinile,+ vode duboke omogućile su mu da naraste visoko. Vode su tekle svuda oko mesta gde je rastao, vodeni tokovi napajali su sve drveće u polju.  Zato je taj kedar nadvisio sve drugo poljsko drveće.+ „’Grane su mu se umnožile i širile zbog obilja vode u tokovima.+  Na njegovim su granama sve nebeske ptice gnezda svijale.+ Pod njegovim su granama sve poljske zveri na svet svoje mlade donosile.+ U njegovoj senci prebivali su svi veliki narodi.  Lep je bio zbog svoje veličine,+ zbog svoje široke krošnje, jer se njegovo korenje pružalo nad velikim vodama.  Drugi kedrovi u Božjem vrtu nisu mu bili ravni.+ Smreke se nisu mogle uporediti s njegovim granama. Platani nisu imali grane poput njegovih. Nijedno se drvo u Božjem vrtu po lepoti nije moglo s njim uporediti.+  Ukrasio sam ga velikom krošnjom.+ Zavidelo mu je sve ostalo edensko drveće koje je bilo u vrtu istinitog Boga.‘+ 10  „Zato ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Zbog toga što je visoko narastao, pa se svojim vrhom podigao među oblake+ i srce mu se uzoholilo zbog njegove visine,+ 11  daću ga u ruke tiranima naroda.+ Oni će navaliti na njega. Zbog njegove zloće ja ću ga oterati.+ 12  Tuđinci, oni koji tlače narode, poseći će ga i biće ostavljen na gorama. Preko svih dolina pašće njegova krošnja, njegove će grane polomljene ležati po svim rečnim koritima na zemlji.+ Svi zemaljski narodi izaći će iz njegove senke i ostaviće ga.+ 13  Na njegovom oborenom deblu prebivaće sve nebeske ptice, na njegovim granama nastaniće se sve zveri poljske,+ 14  da više nijedno drvo zasađeno pored vode ne bi naraslo visoko i da se vrhom ne bi uzdiglo među oblake, i da se nijedno drvo koje vodu pije ne bi moglo s njima po visini meriti, jer će svi biti smrti predani,+ bačeni u podzemne krajeve,+ među ljudske sinove, k onima koji u grobnu jamu silaze.‘ 15  „Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Onog dana kad on u grob* ode učiniću da se za njim tuguje.+ Zbog njega ću pokriti vode duboke i zaustaviću vodene tokove, tako da više neće doticati vode velike. Zbog njega ću zamračiti Livan i zbog njega će poljsko drveće svest gubiti. 16  Njegovim strašnim padom potrešću narode, kad ga u grob* bacim s onima koji u jamu silaze.+ Tada će se u podzemnim krajevima utešiti sve edensko drveće,+ najbolje i najlepše drveće na Livanu, sve drveće što vodu pije.+ 17  S njim će i ono u grob* otići,+ k onima koji su mačem pobijeni, a isto tako i oni koji su kao njegovo potomstvo živeli u njegovoj senci među narodima.‘+ 18  „’Kome si onda sličan svojom slavom+ i veličinom među edenskim drvećem? Ali zajedno s edenskim drvećem+ bićeš oboren u podzemne krajeve.+ Počivaćeš među neobrezanima, s onima koji su mačem pobijeni. To je faraon i sve mnoštvo njegovo‘, govori Suvereni Gospod Jehova.“

Fusnote

 Doslovno: „šeol“.
 Doslovno: „šeol“.
 Doslovno: „šeol“.