Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Jezekilj 23:1-49

23  Došla mi je Jehovina reč:+  „Sine čovečji, bile su dve žene, kćeri jedne majke.+  One su se odale bludu u Egiptu.+ Činile su blud u svojoj mladosti.+ Tamo su im dojke stiskali,+ milovali su im devojačke grudi.  Starija se zvala Ola,* a njena sestra Oliva.* One su postale moje+ i rodile su sinove i kćeri.+ Ola, to je Samarija,+ a Oliva, to je Jerusalim.+  „Ola se odala bludu,+ iako je meni pripadala. Žudela je za svojim ljubavnicima,+ za Asircima,+ s kojima se zbližila,  za upraviteljima obučenim u plave haljine i za namesnicima — sve samim privlačnim mladićima, vojnicima koji su konje jahali.  Odavala se bludu s njima, s najlepšim asirskim sinovima. Oskrnavila se sa svima za kojima je žudela i s njihovim odvratnim idolima.*+  Nije prestajala blud da čini još od Egipta, kad su s njom ležali još od njene mladosti, milovali joj devojačke grudi i s njom blud činili.+  Zato sam je dao u ruke njenim ljubavnicima,+ u ruke asirskim sinovima, za kojima je žudela.+ 10  Oni su otkrili njenu golotinju.+ Uzeli su joj sinove i kćeri,+ a nju su mačem ubili. Dospela je na zao glas među ženama i nad njom je presuda izvršena. 11  „Kad je to videla njena sestra Oliva,+ još više se prepustila svojim požudama i njen je blud bio gori od bluda njene sestre.+ 12  Žudela je za asirskim sinovima,+ upraviteljima i namesnicima, s kojima se zbližila, koji su bili odeveni u divne odore, za vojnicima koji su jahali na konjima — sve samim privlačnim mladićima.+ 13  Video sam da se i ona oskrnavila i da obe istim putem idu.+ 14  Još više se odavala bludu kad bi ugledala izrezbarene muškarce po zidovima,+ likove+ Haldejaca, izrezbarene i obojene crvenom bojom,*+ 15  s pojasom oko bokova+ i raskošnim turbanima na glavi, koji su izgledali kao ratnici, kao vavilonski sinovi, rođeni u haldejskoj zemlji. 16  Kad bi ih ugledala,+ žudela bi za njima i slala bi im glasnike u Haldeju.+ 17  Vavilonski sinovi dolazili bi kod nje, na ljubavnu postelju, i oskrnavili bi je svojim bludom.+ Ona se skrnavila s njima, a onda bi se njena duša s gađenjem okrenula od njih. 18  „Otkrila je svoj blud, otkrila je svoju golotinju,+ pa se moja duša s gađenjem okrenula od nje, kao što se moja duša s gađenjem okrenula i od njene sestre.+ 19  A ona se i dalje odavala bludu,+ sećajući se dana svoje mladosti+ kad se odavala bludu u egipatskoj zemlji.+ 20  Uspaljivala se poput inoča* koje pripadaju onima kojima je ud kao u magarca, kojima je polni organ kao u konja.+ 21  Žudela je za besramnim delima svoje mladosti, koja je počela činiti još kad su joj u Egiptu+ grudi milovali, radi devojačkih grudi njenih.+ 22  „Zato, Olivo, ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Podignuću na tebe tvoje ljubavnike,+ one od kojih se tvoja duša s gađenjem okrenula, i dovešću ih na tebe sa svih strana,+ 23  vavilonske+ sinove i sve Haldejce,+ Fekođane,+ Sojane i Kojane, a s njima i sve asirske sinove, sve same privlačne mladiće, upravitelje i namesnike, ratnike i one koji se okupljaju na zborno mesto, jahače na konjima. 24  Oni će doći na tebe uz buku bojnih kola i točkova,+ s mnoštvom narodâ, s velikim i malim štitovima i kacigama. Opkoliće te sa svih strana, a ja ću im dati da ti sude, pa će ti svojim sudom suditi.+ 25  Izliću na tebe svoju jarost+ i oni će se gnevno okomiti na tebe.+ Odseći će ti nos i uši, a ono što ostane pašće od mača. Odvešće+ tvoje sinove i tvoje kćeri,+ a ono što ostane progutaće vatra.+ 26  Skinuće s tebe tvoje haljine+ i uzeće sve ono čime se ukrašavaš.+ 27  Tako ću učiniti kraj tvojim besramnim delima+ i tvom bludu s kojim si još u Egiptu započela.+ Više nećeš k njima podizati svoje oči i nećeš se više sećati Egipta.‘ 28  „Jer ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Predaću te u ruke onima koje mrziš, u ruke onima od kojih se tvoja duša s gađenjem okrenula.+ 29  Oni će s mržnjom navaliti na tebe i uzeće sav plod tvog truda i ostaviće te golu i nagu.+ Tada će se otkriti golotinja tvog bluda i tvoja besramna dela i tvoj blud.+ 30  Sve će te to snaći jer se kao bludnica odaješ bludu s narodima,+ jer si se oskrnavila njihovim odvratnim idolima.+ 31  Ideš putem svoje sestre+ i zato ću ti njenu čašu dati u ruku.‘+ 32  „Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Ispićeš čašu svoje sestre, čašu duboku i široku.+ Ljudi će ti se smejati i rugaće ti se jer u tu čašu može mnogo da stane.+ 33  Bićeš puna pijanstva i tuge, ispićeš čašu užasa i opustošenja, čašu svoje sestre Samarije. 34  Ispićeš je i iskapićeš je,+ glodaćeš razbijene parčiće te zemljane čaše, i razderaćeš svoje grudi.+ „Jer ja sam tako rekao“, govori Suvereni Gospod Jehova.‘ 35  „Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Zato što si me zaboravila+ i okrenula mi leđa,+ bićeš kažnjena za svoja besramna dela i svoj blud.‘“ 36  Jehova mi je još rekao: „Sine čovečji, hoćeš li suditi+ Oli i Olivi+ i ukazati im na njihove gadosti?+ 37  Jer su počinile preljubu+ i na njihovim rukama je krv,+ počinile su preljubu sa svojim odvratnim idolima.+ Osim toga, svoje sinove koje su meni rodile, spaljivale su u vatri* da budu hrana tim idolima.+ 38  Još su mi i ovo učinile: Tog dana onečistile+ su moje svetilište+ i oskrnavile+ moje sabate. 39  Onog dana kad su svoje sinove poklale za svoje odvratne idole,+ došle su u moje svetilište da ga oskrnave.+ To su učinile usred mog doma.+ 40  Osim toga, slale su glasnike+ po ljude izdaleka i oni su dolazili.+ Ti si se, Oliva, za njih okupala,+ namazala oči+ i nakitom ukrasila.+ 41  Sela si na raskošnu postelju+ pred kojom je bio postavljen sto+ na koji si stavljala moj kâd+ i moje ulje.+ 42  Tu se čuo zvuk bezbrižnog mnoštva.+ Pored mnoštva muškaraca, dolazile su pijanice+ iz pustinje, i oni su stavljali ženama narukvice na ruke i divne krune na glave.+ 43  „Tada sam rekao za onu koja je istrošena od svoje preljube:+ ’Ona će se i dalje odavati bludu.‘+ 44  Išli su k njoj kao što se ide k bludnici. Tako su išli kod Ole i Olive, kao što se ide kod razvratnih žena.+ 45  Ali pravednici+ će joj suditi onako kako se sudi preljubnicama+ i kako se sudi ženama koje krv prolivaju,+ jer su one preljubnice i krv je na njihovim rukama.+ 46  „Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Dovešću mnoštvo na njih+ pa ću ih učiniti zastrašujućim prizorom i predaću ih pljački.+ 47  To mnoštvo će ih kamenovati+ i iseći svojim mačevima. Pobiće njihove sinove i njihove kćeri,+ a njihove kuće spaliće vatrom.+ 48  Tako ću okončati besramna dela+ u toj zemlji,+ i sve će žene izvući pouku iz toga i više neće činiti besramna dela kao vi.+ 49  Oni će vas kazniti za vaša besramna dela,+ i ispaštaćete grehe svog idolopoklonstva. Tada ćete znati da sam ja Suvereni Gospod Jehova.‘“+

Fusnote

 „Ola“ znači „njen šator“.
 „Oliva“ znači „moj šator je u njoj“.
 Ili: „balegavim idolima“.
 Ili: „cinoberom“.
 Vidi fusnotu za Pst 22:24.
 Doslovno: „provodile su kroz vatru“.