Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Jezdra 10:1-44

10  Kad se Jezdra pomolio+ i priznao grehe,+ plačući i ležeći+ pred domom+ istinitog Boga, okupilo se oko njega veoma veliko mnoštvo Izraelaca, muškaraca, žena i dece, i narod je gorko plakao.  Tada je Sehanija, Jehilov sin,+ od Elamovih sinova,+ rekao Jezdri: „Mi smo bili neverni našem Bogu uzimajući sebi žene tuđinke iz drugih naroda.*+ Ali još ima nade+ za Izrael.  Sklopimo sada savez+ s našim Bogom: obećajmo da ćemo otpustiti+ sve te žene i decu koju su rodile, kao što je odredio Jehova, naš Bog, i oni koji se boje+ zapovesti,+ tako da se postupi po zakonu.+  Ustani, jer je to tvoja dužnost, a mi ćemo biti uz tebe. Budi jak i kreni na posao!“  Tada je Jezdra ustao i zakleo+ svešteničke poglavare, Levite i sve Izraelce da učine kako je bilo rečeno. I oni su se zakleli.  Jezdra je ustao ispred doma istinitog Boga i otišao u trpezariju+ Joanana, Elijasivovog sina. Premda je tamo ušao, nije jeo hleb+ niti je pio vodu, jer je tugovao+ zbog nevernosti onih koji su se vratili iz izgnanstva.  Tada su po svoj Judinoj zemlji i po Jerusalimu proglasili da se svi povratnici iz izgnanstva+ okupe u Jerusalimu.  Prema odluci knezova+ i starešina, ko god ne dođe+ u roku od tri dana sve imanje njegovo biće zaplenjeno*+ i on će biti odvojen+ od zbora onih koji su se vratili iz izgnanstva.  Tako su se svi ljudi iz Judinog i Venijaminovog plemena u roku od tri dana okupili u Jerusalimu, naime devetog+ meseca, dvadesetog dana tog meseca. Ceo narod je sedeo na otvorenom pred domom istinitog Boga, drhteći zbog svega što se dogodilo i zbog kiše.+ 10  Na kraju je sveštenik Jezdra ustao i rekao im: „Vi ste postupali neverno uzimajući sebi žene tuđinke,+ i tako ste umnožili Izraelovu krivicu.+ 11  Ali sada priznajte greh+ Jehovi, Bogu svojih praočeva, i izvršite njegovu volju+ i odvojte se od drugih naroda i od žena tuđinki.“+ 12  Tada je ceo zbor glasno odgovorio: „Učinićemo tačno onako kako si nam rekao.+ 13  Ali naroda ima mnogo, a sada je vreme kiša i ne može se stajati napolju. Osim toga, taj posao se ne može završiti za dan ili dva, jer smo mnogo sagrešili. 14  Zato te sada molimo da naši knezovi+ zastupaju ceo zbor, i neka svi iz naših gradova koji su sebi uzeli žene tuđinke dođu u određeno vreme i s njima starešine i sudije iz svakog grada, sve dok ne odvratimo od sebe žestoki gnev našeg Boga koji smo ovim izazvali.“ 15  Međutim, Jonatan, Asailov sin, i Jazija, Tekujev sin, bili su protiv toga,+ a podupirali su ih Leviti Mesulam i Savetaj.+ 16  Ali povratnici iz izgnanstva+ učinili su kako je bilo rečeno. Sveštenik Jezdra i poglavari otačkih domova+ po domovima svojih očeva, svi poimence, odvojili su se i prvog dana desetog meseca+ seli su da sve ispitaju.+ 17  Do prvog dana prvog meseca završili su sa svima koji su sebi uzeli žene tuđinke.+ 18  Među onima koji su uzeli žene tuđinke bilo je i nekih svešteničkih sinova:+ od sinova Isusa,+ Josedekovog sina,+ i njegove braće: Masija, Elijezer, Jariv i Godolija. 19  Ali oni su pružili ruku i tako obećali da će otpustiti svoje žene i da će zato što su krivi+ prineti ovna+ iz stada za svoju krivicu. 20  Od Imirovih sinova:+ Ananije i Zevadija; 21  od Harimovih sinova:+ Masija, Ilija, Semaja, Jehilo i Ozija; 22  od Pashorovih sinova:+ Elioinaj, Masija, Ismailo, Natanailo, Jozavad i Eleasa. 23  Od Levita: Jozavad, Simej, Kelaja (to jest Kelita), Petaja, Juda i Elijezer; 24  od pevača Elijasiv; od vratara: Salum, Telem i Urije. 25  Od Izraela, od Farosovih sinova:+ Ramija, Jizija, Malhija, Mijamin, Eleazar, Malhija i Venaja; 26  od Elamovih sinova:+ Matanija, Zaharija, Jehilo,+ Avdije, Jeremot i Ilija; 27  od Zatujevih sinova:+ Elioinaj, Elijasiv, Matanija, Jeremot, Zavad i Aziza; 28  od Vivajevih sinova:+ Joanan, Ananija, Zavaj i Atlaj; 29  od Vanijevih sinova: Mesulam, Maluh, Adaja, Jasuv, Seal i Jeremot; 30  od Fat-Moavovih sinova:+ Adna, Helal, Venaja, Masija, Matanija, Veseleilo, Vinuj i Manasija; 31  od Harimovih sinova:+ Elijezer, Jesija, Malhija,+ Semaja, Simeon, 32  Venijamin, Maluh i Semarija; 33  od Asumovih sinova:+ Matenaj, Matata, Zavad, Elifelet, Jeremaj, Manasija i Simej; 34  od Vanijevih sinova: Madaja, Amram, Uilo, 35  Venaja, Vedija, Heluj, 36  Vanija, Merimot, Elijasiv, 37  Matanija, Matenaj i Jasiv; 38  od Vinujevih sinova: Simej, 39  Selemija, Natan, Adaja, 40  Mahnadevaj, Sasaj, Saraj, 41  Azareilo, Selemija, Semarija, 42  Salum, Amarija i Josif; 43  od Nevonovih sinova: Jeilo, Matatija, Zavad, Zevina, Jadav, Joilo i Venaja. 44  Svi su oni uzeli sebi žene tuđinke,+ ali su otpustili i te žene i njihove sinove.

Fusnote

 „Drugih naroda“ — doslovno: „narodâ zemalja“ (množina od hebrejskog izraza am haarec). Isto i u 11. stihu.
 Ili: „sve imanje njegovo biće herem“. Vidi fusnotu za Iz 22:20.