Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Jestira 4:1-17

4  Kada je Mardohej+ saznao šta se sve dogodilo,+ razderao je svoje haljine, obukao se u kostret,+ posuo se pepelom+ i izašao usred grada gorko jadikujući na sav glas.+  Zatim je došao pred kraljeva vrata,+ pošto niko nije smeo proći kroz kraljeva vrata obučen u kostret.  U svim pokrajinama+ u koje je stigla kraljeva reč i njegov zakon, među Judejcima je zavladala velika žalost.+ Postili su,+ plakali i naricali, a mnogi su ležali u kostreti+ i pepelu.+  Jestirine devojke i njeni evnusi+ došli su da joj to jave, i kraljicu je to jako pogodilo. Tada je poslala Mardoheju haljine da bi se presvukao i skinuo kostret sa sebe, ali ih on nije primio.+  Tada je Jestira pozvala Ataha,+ jednog od kraljevih evnuha, koga je on odredio da joj služi, i zapovedila mu da ode k Mardoheju i sazna šta to znači i šta se događa.  Atah je otišao k Mardoheju na gradski trg koji je pred kraljevim vratima.  Mardohej mu je ispričao šta mu se sve dogodilo+ i tačno ga izvestio o novcu koji je Aman obećao da će dati u kraljevu riznicu+ za istrebljenje Judejaca.+  Dao mu je i prepis+ zakona o njihovom istrebljenju, koji je izdat u Susanu,+ da ga pokaže Jestiri, da joj to ispriča i zapovedi joj+ da ide kod kralja da ga moli za milost+ i pred njim se zauzme za svoj narod.+  Atah+ se vratio i preneo Jestiri Mardohejeve reči. 10  Tada je Jestira zapovedila Atahu da kaže Mardoheju:+ 11  „Sve kraljeve sluge i narod kraljevih pokrajina znaju da za svakoga, bilo da je muškarac ili žena, koji nepozvan uđe kod kralja u unutrašnje dvorište+ važi samo jedan zakon:+ smrtna kazna. Samo ako kralj prema njemu pruži svoje zlatno žezlo, ostaće u životu;+ a ja već trideset dana nisam bila pozvana kod kralja.“ 12  Mardoheju su preneli Jestirine reči. 13  A Mardohej je poručio Jestiri: „Ne pomišljaj u svojoj duši da će kraljev dom mimoići ono što će se desiti svim ostalim Judejcima.+ 14  Jer ako u ovom času budeš ćutala, Judejcima će pomoć i izbavljenje doći s druge strane,+ a ti i dom tvog oca poginućete. A ko zna nisi li upravo zbog časa kao što je ovaj došla do kraljevskog dostojanstva?“+ 15  Jestira je poručila Mardoheju: 16  „Idi, sakupi sve Judejce koji se nalaze u Susanu+ i postite+ za mene, tri dana+ i tri noći ne jedite i ne pijte. I ja ću postiti sa svojim devojkama,+ a onda ću otići kod kralja, iako to nije po zakonu, pa ako treba da poginem,+ neka poginem.“ 17  Mardohej je otišao i učinio sve što mu je Jestira zapovedila.

Fusnote