Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Jeremija 49:1-39

49  Ovako kaže Jehova o Amonovim sinovima:+ „Zar Izrael nema sinova? Zar nema naslednika? Zašto je Malhom+ zauzeo Gadovu zemlju+ i zašto se njegov narod nastanio u Izraelovim gradovima?“+  „’Zato dolaze dani‘, govori Jehova, ’kada ću učiniti da se čuje ratni poklič+ protiv Rave+ Amonovih sinova. Od nje će ostati gomila ruševina,+ a njeni okolni gradovi+ biće spaljeni vatrom.‘+ „’Tada će Izrael vladati nad onima koji su nad njim vladali‘,+ kaže Jehova.  „’Gorko plači,+ Esevone,+ jer je Gaj opustošen. Jadikujte, gradovi oko Rave. Opašite kostret,+ naričite i lutajte među kamenim torovima, jer će Malhom otići u izgnanstvo+ sa svojim sveštenicima i svojim knezovima.+  Zašto se hvališ svojim dolinama po kojima obilje teče,+ neverna kćeri, ti što se uzdaš u svoje blago+ i govoriš: „Ko će doći na mene?“‘“+  „’Pustiću na tebe strahotu‘,+ govori Suvereni+ Gospod, Jehova nad vojskama, ’od svih koji su oko tebe. Rasejaćete se, svaki na svoju stranu,+ i neće biti nikoga da sakupi begunce.‘“  „’Ali posle ću sakupiti zarobljene Amonove sinove‘,+ govori Jehova.“  Ovako kaže Jehova nad vojskama o Edomu: „Zar više nema mudrosti+ u Temanu?+ Zar oni koji su razboriti više ne daju savete? Zar se njihova mudrost raspala?+  Bežite!+ Sklonite se! Siđite u dubine da se sklonite,+ stanovnici Dedana!+ Jer ću pustiti da na Edom dođe nevolja Isavova, vreme za moj obračun s njim.+  Kada bi k tebi došli berači grožđa, zar ne bi ostavili i nešto za pabirčenje? Kada bi k tebi došli lopovi noću, zar ne bi pokrali samo ono što su hteli?+ 10  Ali ja ću ogoliti Isava,+ otkriću njegova skloništa,+ tako da neće moći da se sakrije.+ Njegovi potomci, njegova braća i njegovi susedi biće opustošeni,+ a njega više neće biti.+ 11  Ostavi svoju siročad,*+ ja ću im sačuvati život, i tvoje će se udovice u mene uzdati.“+ 12  Jer ovako kaže Jehova: „Iako nisu navikli da piju čašu mog gneva, moraće je ispiti.+ A zar ćeš ti ostati bez kazne? Nećeš ostati bez kazne, nego ćeš morati da piješ.“+ 13  „Jer zaklinjem se samim sobom“,+ govori Jehova, „da će Vosora+ biti strašan prizor,+ sramota, pustoš i prokletstvo, a svi njeni gradovi biće pusti doveka.“+ 14  Čuo sam vest od Jehove, poslanik je otišao među narode da kaže: „Sakupite se, ustanite na njega, krenite u boj.“+ 15  „Jer, gle, učinio sam da budeš mali među narodima, prezren među ljudima.+ 16  Prevario te je strah koji si drugima ulivao, prevarila te je oholost srca tvoga,+ tebe koji živiš u kamenim klisurama i boraviš po visokim bregovima. Iako kao orao visoko svoje gnezdo viješ,+ i odatle ću te srušiti“,+ govori Jehova. 17  „Edom će postati strašan prizor.+ Ko god prođe pored njega gledaće zaprepašćeno i zviždaće u čudu zbog svih njegovih nevolja.+ 18  Kada bude razoren, kao što su bili razoreni Sodom i Gomora i gradovi oko njih“,+ kaže Jehova, „niko od ljudi neće tamo živeti, niko od ljudskih sinova neće se u njemu nastaniti.+ 19  „Gle, neprijatelj će izaći kao lav+ iz jordanskih čestara i napašće one na sigurnom pašnjaku.+ U trenu ću Edom naterati da pobegne iz svoje zemlje.+ Postaviću nad njegovom zemljom onoga koji je izabran. Jer ko je kao ja?+ Ko će me izazvati?+ Koji pastir može opstati preda mnom?+ 20  Zato čujte šta Jehova namerava da učini s Edomom+ i šta je zamislio protiv stanovnika Temana:+ Najmanji iz stada biće odvučeni. Zbog njihovih dela on će opustošiti njihovo prebivalište.+ 21  Od njihovog strašnog pada zemlja se zatresla.+ Vika se čuje+ sve do Crvenog mora.+ 22  Gle, neprijatelj će se kao orao podići i obrušiće se,+ raširiće svoja krila nad Vosorom.+ Tog dana srce edomskih junaka biće kao srce žene koja ima trudove.“+ 23  O Damasku:+ „Posramili su se Emat+ i Arfad,+ jer su čuli lošu vest, strah ih je obuzeo.+ More je u teskobi, ne može se smiriti.+ 24  Damask je izgubio hrabrost. Okrenuo se i dao u beg, izbezumljen je od straha.+ Teskoba i bolovi su ga obuzeli kao ženu koja se porađa.+ 25  Kako to da nije napušten slavni grad, grad veselja?+ 26  „Zato će njegovi mladići popadati po njegovim trgovima i tog će dana izginuti* svi ratnici“,+ govori Jehova nad vojskama. 27  „Zapaliću vatru na zidu Damaska i ona će progutati Ven-Adadove utvrđene dvore.“+ 28  Ovako je rekao Jehova za Kidar+ i za asorska+ kraljevstva koja je porazio Navuhodonosor, kralj Vavilona:+ „Ustanite, pođite na Kidar i oplenite sinove Istoka!+ 29  Uzeće im se njihovi šatori+ i njihova stada,+ šatorska platna+ i sve njihove stvari. Biće im odvedene kamile.+ Vikaće na njih: ’Strah je posvuda!‘“+ 30  „Bežite, bežite daleko! Siđite u dubine da se tamo sklonite, stanovnici Asora“,+ govori Jehova. „Jer Navuhodonosor, kralj Vavilona,+ namerava da vam nešto učini i protiv vas je nešto smislio.“ 31  „Ustanite, pođite na bezbrižan narod,+ koji živi spokojno!“,+ govori Jehova. „Nema on ni vrata ni prevornice i živi sam.+ 32  Njihove kamile+ će se uzeti kao plen, mnoštvo njihove stoke biće im oteto. Rasejaću ih na sve strane,*+ one koji šišaju kosu na slepoočnicama,+ i sa svih strana pustiću na njih nevolju“, govori Jehova. 33  „Asor+ će postati jazbina šakala,+ biće pust doveka. Niko od ljudi neće živeti tamo, niko od ljudskih sinova neće se u njemu nastaniti.“+ 34  Jehova je uputio ovu reč proroku Jeremiji o Elamu,+ na početku kraljevanja Sedekije,+ Judinog kralja: 35  „Ovako kaže Jehova nad vojskama: ’Slomiću Elamov luk,+ glavnu silu njegovu. 36  Dovešću na Elam četiri vetra s četiri kraja nebesa.+ Rasejaću Elamce u sve te vetrove,+ i neće biti naroda u koji neće biti rasejani.‘“+ 37  „Nateraću Elamce da drhte pred svojim neprijateljima, pred onima koji traže njihovu dušu. Pustiću na njih nevolju i svoj žestoki gnev“,+ govori Jehova. „Poslaću na njih mač da ih istrebim.“+ 38  „Postaviću svoj presto u Elamu+ i zatrću tamo kralja i knezove“, govori Jehova. 39  „U poslednjim danima+ sakupiću zarobljene Elamce“,+ govori Jehova.

Fusnote

 Doslovno: „dečake bez oca“.
 Doslovno: „biti ućutkani“.
 Doslovno: „u sve vetrove“, to jest u svim pravcima u kojima duvaju vetrovi. Hebrejski idiom.