Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Izlazak 6:1-30

6  Jehova reče Mojsiju: „Sada ćeš videti šta ću učiniti faraonu.+ Snažna ruka nateraće ga da ih pusti i snažna ruka nateraće ga da ih istera iz svoje zemlje.“+  Bog zatim reče Mojsiju: „Ja sam Jehova.+  Ja sam se pojavio Avrahamu,+ Isaku+ i Jakovu+ kao Bog Svemoćni,+ ali svojim imenom Jehova+ nisam im se objavio.+  I sklopio sam svoj savez s njima da ću im dati hanansku zemlju, zemlju u kojoj su živeli kao stranci.+  I ja sam čuo jecaje Izraelovih sinova,+ koje Egipćani drže u ropstvu, i setio sam se svog saveza.+  „Zato reci Izraelovim sinovima: ’Ja sam Jehova i ja ću vas osloboditi bremena koje su vam nametnuli Egipćani i izbaviću vas iz ropstva u kom vas drže.+ Oslobodiću vas podignutom mišicom i strogim presudama.+  Uzeću vas za svoj narod+ i biću vam Bog.+ I znaćete da sam ja Jehova, vaš Bog, koji vas oslobađa egipatskog bremena.+  Dovešću vas u zemlju za koju sam podigao ruku zaklinjući se+ da ću je dati Avrahamu, Isaku i Jakovu, i daću vam je.+ Ja sam Jehova.‘“+  Mojsije je to ispričao Izraelovim sinovima, ali oni nisu hteli da ga slušaju jer su klonuli duhom zbog teškog ropstva.+ 10  Tada Jehova reče Mojsiju: 11  „Idi, reci faraonu, egipatskom kralju,+ da pusti Izraelove sinove da idu iz njegove zemlje.“+ 12  Ali Mojsije reče Jehovi: „Gle! Izraelovi sinovi nisu me poslušali,+ pa kako će me onda faraon poslušati,+ kad ja teško govorim?“*+ 13  Ali Jehova je i dalje govorio Mojsiju i Aronu i preko njih je davao zapovesti Izraelovim sinovima i faraonu, egipatskom kralju, jer je hteo da Izraelove sinove izvede iz egipatske zemlje.+ 14  Ovo su poglavari domova njihovih očeva: sinovi Izraelovog prvenca Ruvima+ jesu Enoh, Faluj, Esron i Harmija.+ To su Ruvimove porodice.+ 15  Simeonovi sinovi su Jemuilo, Jamin, Aod, Jahin, Soar i Saul, sin jedne Hananke.+ To su Simeonove porodice.+ 16  Ovo su imena Levijevih sinova+ po njihovim porodicama:+ Girson, Kat i Merarije.+ Levije je živeo sto trideset i sedam godina. 17  Girsonovi sinovi su Lovenije i Simej+ po svojim porodicama.+ 18  Katovi sinovi su Amram, Isar, Hevron i Ozilo.+ Kat je živeo sto trideset i tri godine. 19  Merarijevi sinovi su Malije i Musije.+ To su Levijeve porodice po svojim rodovima.+ 20  Amram je uzeo za ženu Johavedu, sestru svog oca.+ Ona mu je rodila Arona i Mojsija.+ Amram je živeo sto trideset i sedam godina. 21  Isarovi sinovi su Korej,+ Nefeg i Zihrije. 22  Ozilovi sinovi su Misailo, Elisafan i Segrija.+ 23  Aron je uzeo za ženu Jelisavetu, Aminadavovu kćer, Nasonovu sestru.+ Ona mu je rodila Nadava, Avijuda, Eleazara i Itamara.+ 24  Korejevi sinovi su Asir, Elkana i Avijasar.+ To su Korejeve porodice.+ 25  Eleazar, Aronov sin,+ uzeo je za ženu jednu od Futilovih kćeri. Ona mu je rodila Finesa.+ To su poglavari otačkih domova među Levijevim sinovima po svojim porodicama.+ 26  To je onaj Aron i onaj Mojsije, kojima je Jehova rekao:+ „Izvedite Izraelove sinove iz egipatske zemlje po njihovim četama.“+ 27  Oni su govorili faraonu, egipatskom kralju, da pusti Izraelove sinove iz Egipta.+ To su Mojsije i Aron. 28  Onog dana kad je Jehova govorio Mojsiju u egipatskoj zemlji,+ 29  Jehova mu je rekao: „Ja sam Jehova.+ Kaži faraonu, egipatskom kralju, sve što ti govorim.“ 30  Tada je Mojsije rekao Jehovi: „Ja teško govorim, pa kako će me faraon poslušati?“+

Fusnote

 Doslovno: „kad sam neobrezanih usna“, kao da usne imaju neobrezanu kožicu (aluzija na kožicu polnog uda) pa su nespretne i zato ne govore razgovetno.