Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Izlazak 35:1-35

35  Kasnije je Mojsije sazvao ceo zbor Izraelovih sinova i rekao im: „Ovo su reči koje je Jehova zapovedio da ih izvršavate:+  Šest dana neka se radi,+ ali sedmi dan neka vam bude svet, neka to bude sabat, dan potpunog odmora posvećen Jehovi. Ko god bude nešto radio tog dana neka se pogubi.+  Na sabatni dan ne ložite vatru u svojim domovima.“  Mojsije je još rekao celom zboru Izraelovih sinova: „Ovo je reč koju je Jehova zapovedio:  ’Skupite među sobom prilog za Jehovu.+ Svako ko je spremnog srca+ neka donese kao prilog Jehovi zlato, srebro, bakar,+  plavo predivo, vunu purpurne boje, skerletnu tkaninu, fino laneno platno, kozju dlaku,+  crveno obojene ovnujske kože, fokine kože, akacijino drvo,  ulje za osvetljenje, balzam za ulje za pomazanje i za mirisni kâd,+  oniksovo kamenje i drugo kamenje za umetanje u efod+ i u naprsnik.+ 10  „’Neka svi oni među vama koji su vešti*+ dođu i naprave sve što je Jehova zapovedio: 11  sveti šator i njegov pokrivač, kuke, okvire, prečage, stubove i njegova postolja, 12  kovčeg+ i njegove poluge,+ poklopac+ i pregradnu zavesu,+ 13  sto,+ njegove poluge, sav njegov pribor i hleb koji će se stavljati pred Boga,+ 14  svećnjak+ za osvetljenje, njegov pribor, njegove žiške i ulje+ za osvetljenje, 15  kadioni oltar+ i njegove poluge, ulje za pomazanje i mirisni kâd,+ zavesu na ulazu u šator, 16  oltar+ za žrtvu paljenicu s njegovom bakarnom rešetkom, njegove poluge i sav njegov pribor, veliku posudu za vodu+ i njeno postolje, 17  zavese za dvorište,+ stubove i postolja, zavesu na ulazu u dvorište, 18  klinove za šator, klinove za dvorište i njihova uža,+ 19  pletenu odeću+ za služenje u svetilištu, svetu odeću+ za sveštenika Arona i odeću za njegove sinove da služe kao sveštenici.‘“ 20  Tako je ceo zbor Izraelovih sinova otišao od Mojsija. 21  Zatim su svi koje je srce navelo,+ svi koji su to želeli,* došli i doneli prilog Jehovi za izgradnju šatora sastanka, za svu službu u njemu i za svetu odeću. 22  Dolazili su i muškarci i žene, svi koji su bili spremnog srca. Donosili su ukrasne kopče, minđuše, prstenje i ženski nakit, raznovrsne predmete od zlata — svi koji su Jehovi prineli obrtani prinos u zlatu.+ 23  I svi oni kod kojih se našlo plavog prediva, vune purpurne boje, skerletne tkanine, finog lanenog platna, kozje dlake, crveno obojenih ovnujskih koža i fokinih koža, donosili su ono što su imali.+ 24  Svi oni koji su prilagali srebro i bakar donosili su prilog Jehovi. I svi kod kojih se našlo akacijinog drveta za svaki posao u službi donosili su ga. 25  Sve vešte* žene+ prele su svojim rukama i donosile ono što su isprele: plavo predivo, vunu purpurne boje, skerletnu tkaninu i fino laneno platno. 26  Sve vešte žene koje je srce podstaklo* prele su kozju dlaku. 27  Poglavari su donosili oniksovo kamenje i drugo kamenje za umetanje u efod i u naprsnik,+ 28  balzam i ulje za osvetljenje, za pomazanje i za mirisni kâd.+ 29  Svi muškarci i sve žene koje je srce podstaklo da donesu nešto za sav posao koji je Jehova preko Mojsija zapovedio da se uradi, učinili su to. Izraelovi sinovi su donosili dobrovoljni prinos Jehovi.+ 30  Zatim je Mojsije rekao Izraelovim sinovima: „Evo, Jehova je pozvao po imenu Veseleila,+ sina Urija, Orovog sina, iz Judinog plemena. 31  On ga je napunio Božjim duhom da bi imao mudrost, razboritost* i znanje i da bi bio vešt u raznovrsnim poslovima, 32  da pravi nacrte, da radi sa zlatom, srebrom i bakrom,+ 33  da obrađuje kamenje i da ga umeće, i da radi s drvetom i vešto izrađuje raznovrsne predmete.+ 34  Dao mu je sposobnost* da poučava druge, njemu i Elijavu,+ Ahisamahovom sinu, iz Danovog plemena. 35  Obdario ih je veštinom*+ da rade svaki posao, da vezu,+ da tkaju plavo predivo, vunu purpurne boje, skerletnu tkaninu i fino laneno platno, da rade na razboju, da znaju raditi svaki posao i praviti nacrte.

Fusnote

 Doslovno: „mudri“.
 Doslovno: „svako koga je njegov duh na to podsticao“.
 Doslovno: „žene mudrog srca“.
 Doslovno: „žene koje je na to podsticalo mudro srce“.
 Vidi fusnotu za Psl 3:5.
 Doslovno: „Stavio mu je u srce“.
 Doslovno: „Ispunio im je srce mudrošću“.