Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Izlazak 33:1-23

33  Jehova je još rekao Mojsiju: „Idi, kreni odavde, ti i narod koji si izveo iz egipatske zemlje,+ u zemlju za koju sam se zakleo Avrahamu, Isaku i Jakovu: ’Tvom potomstvu ću je dati.‘+  Poslaću pred tobom anđela+ i isteraću Hanance, Amoreje, Heteje, Ferezeje, Jeveje i Jevuseje.+  Idi u zemlju u kojoj teče med i mleko.+ Ja neću ići s vama zato što ste vi nepokoran* narod,+ da vas putem ne istrebim.“+  Kad je narod čuo te strašne reči, počeo je da jadikuje.+ Niko nije stavio na sebe svoj nakit.  Jehova je rekao Mojsiju: „Reci Izraelovim sinovima: ’Vi ste nepokoran* narod.+ Kad bih samo jedan čas+ došao među vas, istrebio bih vas. Zato sada skinite sa sebe sav nakit da vidim šta ću učiniti s vama.‘“+  Tako su Izraelovi sinovi poskidali sa sebe svoj nakit na gori Horiv+ i više ga nisu nosili.  A Mojsije je uzeo svoj šator i razapeo ga izvan logora, daleko od logora, i nazvao ga šator sastanka. Ko god je hteo da nešto pita+ Jehovu, otišao bi do šatora sastanka, koji je bio izvan logora.  Kad god bi Mojsije pošao u šator, ceo bi narod ustao.+ Svako bi stajao na ulazu u svoj šator i gledao za Mojsijem sve dok on ne bi ušao u šator.  A kad god bi Mojsije ušao u šator, stub od oblaka+ bi sišao i stajao na ulazu u šator dok je Bog razgovarao+ s Mojsijem. 10  I ceo narod bi video stub od oblaka+ kako stoji na ulazu u šator, i tada bi ceo narod ustao i svako bi se poklonio na ulazu u svoj šator.+ 11  A Jehova bi razgovarao s Mojsijem licem u lice,+ baš kao što čovek razgovara sa svojim bližnjim. Zatim bi se Mojsije vraćao u logor, a njegov sluga+ Isus, Navinov sin,+ njegov pomoćnik, ne bi izlazio iz šatora. 12  Mojsije reče Jehovi: „Evo, ti mi kažeš: ’Vodi ovaj narod‘, ali nisi mi objavio koga ćeš poslati sa mnom. Još si mi rekao: ’Znam te po imenu+ i našao si milost u mojim očima.‘ 13  Zato te sada molim, ako sam našao milost u tvojim očima,+ obznani mi svoje puteve,+ da bih te upoznao i da bih našao milost u tvojim očima. I seti se da je ovaj narod tvoj narod.“+ 14  A on mu reče: „Ja ću lično poći s tobom+ i daću ti da počineš.“+ 15  Na to mu on reče: „Ako ti lično ne pođeš s nama, nemoj ni da nas vodiš odavde. 16  Po čemu će se znati da sam našao milost u tvojim očima, ja i tvoj narod? Zar ne po tome da ti ideš s nama,+ da se ja i tvoj narod razlikujemo od svih drugih naroda koji su na licu zemlje?“+ 17  A Jehova odgovori Mojsiju: „I ovo o čemu si govorio ja ću učiniti,+ jer si našao milost u mojim očima i znam te po imenu.“ 18  Na to Mojsije reče: „Molim te, daj mi da vidim tvoju slavu.“+ 19  A on mu odgovori: „Učiniću da sva moja dobrota prođe ispred tvog lica+ i pred tobom ću objaviti ime Jehova.+ Smilovaću se onome kome želim da se smilujem, i pokazaću milosrđe onome kome želim da pokažem milosrđe.“+ 20  Zatim reče: „Ali ne možeš videti moje lice, jer čovek ne može mene videti i ostati živ.“+ 21  Jehova još reče: „Evo mesta kod mene, stani na stenu. 22  Dok moja slava bude prolazila, staviću te u pukotinu u steni i zakloniću te svojom rukom dok ne prođem. 23  Posle toga ću skloniti svoju ruku i videćeš me s leđa. Ali moje lice ne može se videti.“+

Fusnote

Ili: „tvrdovrat“.
Ili: „tvrdovrat“.