Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Izlazak 30:1-38

30  „Napravi oltar za prinošenje kâda,+ napravi ga od akacijinog drveta.  Neka bude četvrtast, lakat dug i lakat širok, i dva lakta visok. Rogovi neka izlaze iz njega.+  Gornju površinu, stranice i rogove obloži čistim zlatom. Okolo mu napravi venac od zlata.+  Napravi mu po dve karike od zlata. Pričvrsti ih ispod venca na dve strane, na dve suprotne strane, da se kroz njih provuku poluge na kojima će se nositi.+  Poluge napravi od akacijinog drveta i obloži ih zlatom.+  Oltar postavi ispred zavese koja je pred kovčegom svedočanstva,+ ispred poklopca koji je nad Svedočanstvom, gde ću se sastajati s tobom.+  „Neka Aron na njemu prinosi mirisni kâd.+ Neka ga prinosi svako jutro kad bude pripremao žiške.+  Neka ga Aron prinosi i u suton,* kad bude palio žiške. To je kâd koji će se stalno prinositi pred Jehovom kroz vaše naraštaje.  Ne prinosite na njemu nedozvoljeni kâd+ ni žrtvu paljenicu ni prinos od žita, i ne izlivajte na njemu žrtvu levanicu. 10  Neka Aron jednom u godini izvrši obred očišćenja na njegovim rogovima.+ Jednom u godini s krvlju žrtve za greh,+ koja se prinosi za očišćenje, neka vrši obred očišćenja. To neka se čini kroz sve vaše naraštaje. Taj oltar je nešto najsvetije pred Jehovom.“ 11  Jehova je još rekao Mojsiju: 12  „Kad budeš prebrojavao Izraelove sinove, da bi napravio popis,+ neka svako od njih da Jehovi otkupninu za svoju dušu kad bude popisan,+ da ih ne snađe nekakva nevolja kad budu popisivani.+ 13  Ovo neka da svako ko bude popisan: pola sikla prema svetom siklu.*+ Dvadeset gera* su jedan sikal. Pola sikla neka bude prilog Jehovi.+ 14  Svako ko bude popisan, od dvadeset godina pa naviše, neka da prilog Jehovi.+ 15  Bogati neka ne da više, a siromah neka ne da manje od pola sikla+ kada daje prilog Jehovi da se izvrši obred očišćenja za vaše duše.+ 16  Uzmi od Izraelovih sinova srebrni novac za očišćenje i predaj ga za službu u šatoru sastanka,+ i to neka bude spomen pred Jehovom za Izraelove sinove, za očišćenje vaših duša.“ 17  Jehova je još rekao Mojsiju: 18  „Napravi veliku posudu za pranje od bakra s postoljem od bakra.+ Postavi je između šatora sastanka i oltara i nalij u nju vodu.+ 19  Neka Aron i njegovi sinovi iz nje peru ruke i noge.+ 20  Kad ulaze u šator sastanka neka se operu vodom da ne poginu, a isto tako i kad pristupaju oltaru da služe i da spaljuju žrtvu pred Jehovom.+ 21  Neka operu ruke i noge da ne poginu.+ To neka im bude trajan propis, njemu i njegovim potomcima kroz sve njihove naraštaje.“+ 22  Jehova je još rekao Mojsiju: 23  „Uzmi najbolje mirise:+ petsto sikala smirne+ u gustim kapima, pola od te količine, dvesta pedeset sikala, mirisnog cimeta,+ dvesta pedeset sikala mirisnog iđirota,+ 24  petsto sikala kasije,+ sve to prema svetom siklu,+ i jedan in maslinovog ulja.+ 25  Zatim od toga napravi sveto ulje za pomazanje, vešto napravljenu mirisnu mešavinu.+ To neka bude sveto ulje za pomazanje.+ 26  „Pomaži njime šator sastanka+ i kovčeg svedočanstva, 27  sto i sav njegov pribor, svećnjak i njegov pribor, kadioni oltar, 28  oltar za žrtve paljenice i sav njegov pribor, kao i veliku posudu za vodu i njeno postolje. 29  Posveti ih da budu nešto najsvetije.+ Ko god ih dotakne mora biti svet.+ 30  Pomaži Arona+ i njegove sinove+ i posveti ih da mi služe kao sveštenici.+ 31  „I reci Izraelovim sinovima: ’Ovo neka mi bude sveto ulje za pomazanje kroz vaše naraštaje.+ 32  Ono ne sme da se maže po čovečjem telu, niti smete da pravite ulje takvog sastava. Ono je sveto i neka vam bude sveto. 33  Ko god napravi takvo mirisno ulje i stavi ga na nekog iz običnog naroda, taj neka se istrebi iz svog naroda.‘“+ 34  Jehova je još rekao Mojsiju: „Uzmi sledeće mirise:+ kapi stakte, zatim oniha, mirisnog galbana i čistog tamjana.+ Neka sve bude u jednakim delovima. 35  Od toga napravi kâd,+ vešto napravljenu mešavinu mirisnog bilja, posoljenu,+ čistu, svetu. 36  Nešto od toga smrvi u fini prah i deo toga stavi pred Svedočanstvo u šatoru sastanka,+ gde ću se sastajati s tobom.+ Neka vam to bude nešto najsvetije. 37  Kâd koji napraviš prema ovom sastavu ne smete praviti za sebe.+ Neka ti to bude kao nešto što je sveto Jehovi.+ 38  Ko god napravi nešto tako da mu miriše, neka se istrebi+ iz svog naroda.“

Fusnote

 „U suton“ — doslovno: „između dve večeri“. Vidi fusnotu za Iz 12:6.
 Ili: „prema siklu svetog mesta“. Taj izraz može značiti da se radilo o standardnom tegu koji se čuvao u svetom šatoru, ili se njime želelo naglasiti da je težina morala biti tačno izmerena. Vidi fusnotu za izraz „po kraljevskoj meri“ u 2Sa 14:26 i dodatak 13.
 Vidi dodatak 13.