Izlazak 29:1-46

29  „Ovako učini da ih posvetiš da mi služe kao sveštenici: Uzmi jednog junca i dva ovna,+ bez mane,+  zatim beskvasni hleb, okrugle beskvasne hlebove zamešene s uljem i beskvasne lepinje premazane uljem.+ Napravi ih od finog pšeničnog brašna.  Stavi ih u jednu korpu i u njoj ih prinesi,+ a uz to prinesi junca i dva ovna.  „Dovedi Arona i njegove sinove do ulaza+ u šator sastanka i operi ih vodom.+  Zatim uzmi odeću+ i obuci Aronu dugu haljinu, tuniku bez rukava ispod efoda, efod i naprsnik i efod pritegni njegovim pojasom.+  Stavi mu turban na glavu, a na turban stavi sveti znak predanja.+  Uzmi ulje za pomazanje,+ izlij mu na glavu i pomaži ga.+  „Zatim dovedi njegove sinove i obuci im duge haljine.+  Opaši ih pojasevima, Arona i njegove sinove, i stavi im kape. Neka sveštenstvo pripada njima po trajnoj odredbi.+ Tako ćeš Arona i njegove sinove+ opunomoćiti* da služe kao sveštenici. 10  „Zatim dovedi junca pred šator sastanka, a Aron i njegovi sinovi neka polože ruke juncu na glavu.+ 11  Zakolji junca pred Jehovom, na ulazu u šator sastanka.+ 12  Uzmi malo krvi od junca+ i svojim prstom je stavi na rogove oltara,+ a svu ostalu krv izlij na podnožje oltara.+ 13  Uzmi sve salo+ što pokriva creva,+ salo sa jetre,+ oba bubrega i salo što je na njima, i sve to spali na oltaru.+ 14  A meso od junca, njegovu kožu i balegu spali vatrom izvan logora.+ To je žrtva za greh. 15  „Zatim uzmi jednog ovna,+ pa neka Aron i njegovi sinovi polože ruke ovnu na glavu.+ 16  Zakolji ovna, uzmi njegovu krv i poškropi njom oltar sa svih strana.+ 17  Ovna iseci na komade, operi mu creva+ i golenice, i poređaj te komade jedan do drugog i tako sve do glave. 18  Onda celog ovna spali na oltaru. To je žrtva paljenica+ Jehovi na ugodan miris.+ To je žrtva koja se spaljuje pred Jehovom. 19  „Zatim uzmi drugog ovna, pa neka Aron i njegovi sinovi polože ruke ovnu na glavu.+ 20  Zakolji ovna, uzmi malo njegove krvi i stavi je na resu Aronovog desnog uha, na resu desnog uha njegovih sinova, na palac njihove desne ruke i na palac desne noge,+ a ostalom krvlju poškropi oltar sa svih strana. 21  Uzmi malo krvi što je na oltaru i malo ulja za pomazanje,+ pa poškropi Arona i njegovu odeću i njegove sinove s njim i njihovu odeću, da budu sveti on i njegova odeća, i njegovi sinovi s njim i njihova odeća.+ 22  „Od ovna uzmi salo, masni rep,+ salo što pokriva creva, salo sa jetre, oba bubrega i salo što je na njima i desni but,+ jer je to ovan koji se prinosi za uvođenje u svešteničku službu,*+ 23  zatim jedan okrugli hleb, jedan okrugli hleb s uljem i jednu lepinju iz korpe s beskvasnim hlebovima koja stoji pred Jehovom.+ 24  Sve to stavi na ruke Aronu i na ruke njegovim sinovima,+ pa ih obrći tamo i amo kao obrtani prinos pred Jehovom.+ 25  Onda to uzmi iz njihovih ruku i spali na oltaru povrh žrtve paljenice na ugodan miris pred Jehovom.+ To je žrtva koja se spaljuje pred Jehovom.+ 26  „Uzmi grudi od ovna prinesenog za Aronovo uvođenje u svešteničku službu,+ pa ih obrći tamo i amo kao obrtani prinos pred Jehovom. Neka to bude tvoj deo. 27  Od ovna prinesenog za uvođenje Arona i njegovih sinova u svešteničku službu,+ posveti grudi+ koje su prinesene kao obrtani prinos i but koji je prinesen kao posvećeni deo. 28  Neka to pripadne Aronu i njegovim sinovima trajnim propisom koji će Izraelovi sinovi izvršavati, jer je to posvećeni deo.+ To je posvećeni deo koji će Izraelovi sinovi davati od svojih žrtava zajedništva+ kao deo posvećen Jehovi. 29  „Aronova sveta odeća+ neka pripadne njegovim sinovima+ posle njega da u njoj budu pomazani+ i opunomoćeni da služe kao sveštenici.+ 30  Sedam dana+ neka je nosi njegov sin koji će ga naslediti kao sveštenik i koji će ulaziti u šator sastanka da služi na svetom mestu. 31  „Uzmi ovna koji se prinosi za uvođenje u svešteničku službu i skuvaj njegovo meso na svetom mestu.+ 32  Neka Aron i njegovi sinovi na ulazu u šator sastanka jedu+ meso od ovna i hleb koji je u korpi. 33  Neka jedu ono što je poslužilo za njihovo očišćenje da budu opunomoćeni da služe kao sveštenici i da budu posvećeni.+ Niko iz običnog naroda neka to ne jede, jer je sveto.+ 34  Ako bi nešto od mesa žrtve koja se prinosi za uvođenje u svešteničku službu i od hleba ostalo do jutra, to što je ostalo spali vatrom.+ To ne sme da se jede, jer je sveto. 35  „Aronu i njegovim sinovima učini sve kako sam ti zapovedio.+ Trebaće ti sedam dana da ih opunomoćiš da služe kao sveštenici.+ 36  Svakog dana prinesi junca kao žrtvu za greh radi očišćenja.+ Očisti oltar od greha vršeći nad njim obred očišćenja, a zatim ga pomaži+ da bi ga posvetio. 37  Sedam dana vrši obred očišćenja nad oltarom, i posveti+ ga, da oltar bude nešto najsvetije.+ Ko se god dotakne oltara mora biti svet.+ 38  „A ovo prinosi na oltaru: dva mlada ovna od godinu dana, svaki dan bez prekida.+ 39  Jednog ovna prinesi ujutru,+ a drugog ovna prinesi u suton.*+ 40  S prvim ovnom prinesi desetinu efe* finog brašna+ zamešenog sa četvrtinom ina* ceđenog maslinovog ulja i žrtvu levanicu+ od četvrtine ina vina. 41  Drugog ovna prinesi u suton. Prinesi ga kao i ujutru zajedno s prinosom od žita+ i žrtvom levanicom, na ugodan miris, kao žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom. 42  To neka se redovno prinosi+ kao žrtva paljenica iz naraštaja u naraštaj na ulazu u šator sastanka pred Jehovom, gde ću se sastajati s vama da tamo govorim s tobom.+ 43  „Tu ću se sastajati sa Izraelovim sinovima, i to će mesto biti posvećeno mojom slavom.+ 44  Posvetiću šator sastanka i oltar; i posvetiću+ Arona i njegove sinove da mi služe kao sveštenici. 45  Ja ću prebivati među Izraelovim sinovima i biću njihov Bog.+ 46  I oni će znati da sam ja Jehova, njihov Bog, koji ih je izveo iz egipatske zemlje da prebiva među njima.+ Ja sam Jehova, njihov Bog.+

Fusnote

 Doslovno: „Tako ćeš [im] napuniti ruke“. Vidi fusnote za Iz 28:41 i Jev 7:28.
 Doslovno: „ovan ispunjavanja [ruku]“. Vidi fusnotu za Iz 28:41.
 „U suton“ — doslovno: „između dve večeri“. Vidi fusnotu za Iz 12:6.
 Efa iznosi 22 litre. Vidi dodatak 13.
 In iznosi 3,67 litara. Vidi dodatak 13.