Izlazak 14:1-31

14  Jehova reče Mojsiju:  „Kaži Izraelovim sinovima da se vrate i ulogore pred Pi-Airotom, između Migdola i mora, prema Vel-Sefonu.+ Ulogorite se prema tom mestu, pored mora.  Tada će faraon reći za Izraelove sinove: ’Smeteno lutaju zemljom. Pustinja ih je zatvorila.‘+  Ja ću dopustiti da faraonu otvrdne srce,+ tako da će poći u poteru za njima. A ja ću se proslaviti na faraonu i na svoj njegovoj vojsci.+ Tako će Egipćani znati da sam ja Jehova.“+ I oni su učinili upravo tako.  Posle nekog vremena javili su egipatskom kralju da je narod pobegao. Faraonovo srce i srce njegovih slugu odmah se okrenulo protiv naroda,+ tako da su rekli: „Šta smo to učinili pustivši Izrael da nam više ne robuje?“+  Zato je on pripremio svoja bojna kola i poveo sa sobom svoj narod.+  Uzeo je šeststo izabranih kola+ i sva ostala kola u Egiptu, a u svima su bili ratnici.  Tako je Jehova pustio da faraonu, egipatskom kralju, otvrdne srce,+ i on je pošao u poteru za Izraelovim sinovima, dok su Izraelovi sinovi odlazili uzdignutih pesnica.+  I Egipćani su pošli za njima, sva faraonova bojna kola, njegovi konjanici+ i njegova vojska, i stigli su ih dok su bili ulogoreni pored mora, kod Pi-Airota, prema Vel-Sefonu.+ 10  Kad se faraon približio, Izraelovi sinovi su podigli oči i videli da Egipćani idu za njima. I Izraelovi sinovi su se mnogo uplašili i zavapili Jehovi.+ 11  I rekli su Mojsiju: „Zar nije bilo grobova u Egiptu, nego si nas doveo ovamo da pomremo u pustinji?+ Šta si nam to učinio izvevši nas iz Egipta? 12  Zar ti nismo u Egiptu rekli: ’Ostavi nas na miru, da služimo Egipćanima‘? Jer nam je bolje da služimo Egipćanima nego da pomremo u pustinji.“+ 13  Tada Mojsije reče narodu: „Ne bojte se.+ Stojte čvrsto i gledajte spasenje koje će vam Jehova danas doneti.+ Jer Egipćane koje danas vidite nikada više nećete videti.+ 14  Jehova će se boriti za vas,+ a vi ćete mirno stajati.“ 15  Jehova tada reče Mojsiju: „Zašto vapiš k meni?+ Reci Izraelovim sinovima da se spreme za polazak. 16  A ti podigni svoj štap,+ ispruži ruku nad morem i razdvoji ga+ da Izraelovi sinovi prođu posred mora po suvom.+ 17  A ja ću dopustiti da Egipćanima otvrdne srce,+ pa će poći za njima, i proslaviću se na faraonu i na svoj njegovoj vojsci, njegovim bojnim kolima i njegovim konjanicima.+ 18  I Egipćani će znati da sam ja Jehova kad se proslavim na faraonu, njegovim bojnim kolima i njegovim konjanicima.“+ 19  Tada je anđeo+ istinitog Boga, koji je išao ispred izraelskog logora, otišao i stao im iza leđa, a stub od oblaka koji je bio ispred njih pomerio se i stao im iza leđa.+ 20  Tako se on postavio između egipatskog logora i izraelskog logora.+ S jedne strane oblak je bio mračan, a s druge strane osvetljavao je noć.+ I nisu prišli jedni drugima cele noći. 21  Mojsije je ispružio ruku nad morem,+ a Jehova je jakim istočnim vetrom, koji je duvao celu noć, potiskivao more i pretvarao morsko dno u suvo tlo.+ I vode su se razdvojile.+ 22  Na kraju su Izraelovi sinovi krenuli posred mora po suvom,+ dok su im vode stajale kao zid s desne i leve strane.+ 23  A Egipćani su pošli u poteru, i svi faraonovi konji, njegova bojna kola i njegovi konjanici ušli su za njima+ posred mora. 24  A za vreme jutarnje straže* Jehova je iz stuba od ognja i oblaka+ pogledao na egipatski logor i u njemu stvorio pometnju.+ 25  Poskidao je točkove s njihovih kola, tako da su ih jedva pokretali.+ Tada su Egipćani povikali: „Bežimo od Izraelaca, jer se Jehova bori za njih protiv Egipćana!“+ 26  Na kraju Jehova reče Mojsiju: „Ispruži ruku nad morem+ da se vode vrate na Egipćane, na njihova bojna kola i na njihove konjanike.“ 27  Mojsije je odmah ispružio ruku nad morem i pred jutro more je počelo da se vraća na svoje mesto. Egipćani su bežali pred morem, ali Jehova ih je pobacao usred mora.+ 28  Vode su se vraćale+ i na kraju su potopile bojna kola i konjanike, svu faraonovu vojsku koja je ušla u more za Izraelcima.+ Nije ostao nijedan od njih.+ 29  A Izraelovi sinovi išli su po suvom posred mora+ dok su im vode stajale kao zid s desne i s leve strane.+ 30  Tako je Jehova tog dana izbavio Izrael iz ruku Egipćana,+ i Izrael je video mrtve Egipćane na morskoj obali.+ 31  Izrael je video i silnu ruku kojom je Jehova udario Egipćane. I narod je počeo da se boji Jehove i da veruje Jehovi i njegovom sluzi Mojsiju.+

Fusnote

 To je kod Jevreja bila treća i poslednja straža koja je trajala otprilike od 2 sata do 6 sati.