Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Izlazak 13:1-22

13  Jehova još reče Mojsiju:  „Posveti mi svakog prvenca, svako prvorođeno među Izraelovim sinovima, i od ljudi i od životinja. On pripada meni.“+  Tada Mojsije reče narodu: „Sećajte se ovog dana u koji ste izašli iz Egipta,+ iz doma robovanja, jer vas je snagom svoje ruke Jehova izveo odande.+ Zato neka se ne jede ništa s kvascem.+  Vi izlazite danas, u mesecu avivu.*+  Kada te Jehova dovede u zemlju Hananaca, Heteja, Amoreja, Jeveja i Jevuseja,+ za koju se zakleo tvojim praočevima da će ti je dati,+ u zemlju u kojoj teče med i mleko,+ onda vrši ovu službu ovog meseca.  Sedam dana jedi beskvasne hlebove,+ a sedmog dana je praznik u čast Jehovi.+  Beskvasni hlebovi neka se jedu sedam dana.+ Ništa s kvascem neka se ne vidi kod tebe+ i uskislo testo neka se ne vidi kod tebe u celoj tvojoj zemlji.+  Tog dana reci svom sinu: ’To je zbog onoga što je Jehova učinio za mene kad sam izašao iz Egipta.‘+  I neka ti to služi kao znak na ruci i kao spomen na čelu,+ da bi Jehovin zakon bio u tvojim ustima.+ Jer te je snažnom rukom Jehova izveo iz Egipta.+ 10  Drži ovu odredbu u propisano vreme od godine do godine.+ 11  „A kada te Jehova dovede u zemlju Hananaca,+ kao što se zakleo tebi i tvojim praočevima,+ i kada ti je preda, 12  posveti Jehovi svakog prvenca,+ a i svako prvorođeno od tvoje stoke.+ Sve što je muško pripada Jehovi.+ 13  I svako prvorođeno magare otkupi sitnom stokom, a ako ga ne otkupiš, slomi mu vrat.+ Otkupi i svakog prvenca između svojih sinova.+ 14  „Ako te tvoj sin kasnije upita:+ ’Šta to znači?‘, odgovori mu: ’Snagom svoje ruke Jehova nas je izveo iz Egipta,+ iz doma robovanja.+ 15  Zato što je faraon tvrdokorno odbijao da nas pusti,+ Jehova je pobio sve prvence u egipatskoj zemlji,+ od prvenca čoveka do prvenca životinje.+ Zato Jehovi žrtvujem svakog muškog prvenca,+ a svakog prvenca od svojih sinova otkupljujem.‘+ 16  Neka ti to služi kao znak na ruci i kao povez preko čela,*+ jer nas je snagom svoje ruke Jehova izveo iz Egipta.“+ 17  Kad je faraon pustio narod, Bog ga nije vodio putem kroz filistejsku zemlju, iako je to bio kraći put, jer je Bog rekao: „Kad vidi rat, narod bi mogao da zažali i da se vrati u Egipat.“+ 18  Zato je Bog poveo narod zaobilaznim putem, kroz pustinju pored Crvenog mora.+ Izraelovi sinovi su izašli iz egipatske zemlje u bojnim redovima.*+ 19  Mojsije je poneo sa sobom Josifove kosti, jer je Josif svečano zakleo Izraelove sinove rečima: „Bog će obratiti pažnju na vas,+ a vi sa sobom ponesite odavde moje kosti.“+ 20  Oni su otišli iz Sokota i ulogorili se u Etamu, na kraju pustinje.+ 21  Jehova je išao pred njima danju u stubu od oblaka da ih vodi putem,+ a noću u stubu od vatre da im svetli, kako bi mogli da putuju i danju i noću.+ 22  Stub od oblaka nije se udaljavao od naroda danju, ni stub od vatre noću.+

Fusnote

 Nakon izgnanstva Jevreja u Vavilon mesec aviv je dobio ime nisan. Vidi dodatak 14.
 Doslovno: „među očima“.
 „U bojnim redovima“, po svemu sudeći, u formaciji poput vojske, s pet grupa: prethodnicom, zaštitnicom, središnjim delom i dva krila.