Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Isus Navin 24:1-33

24  Isus je okupio sva Izraelova plemena u Sihemu+ i sazvao izraelske starešine,+ poglavare, sudije i upravitelje, i oni su stali pred istinitog Boga.+  Tada Isus reče celom narodu: „Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: ’Pre mnogo vremena vaši praočevi,+ među njima i Tara, Avrahamov i Nahorov otac,+ živeli su s one strane Reke,*+ i služili su drugim bogovima.  „’Kasnije sam uzeo vašeg praoca Avrahama+ s one strane Reke,+ proveo ga kroz svu hanansku zemlju i umnožio njegovo potomstvo+ davši mu Isaka.+  Zatim sam Isaku dao Jakova i Isava.+ Kasnije sam Isavu dao u nasledstvo goru Sir,+ a Jakov i njegovi sinovi otišli su u Egipat.+  Kasnije sam poslao Mojsija i Arona+ i udario sam Egipćane nevoljama koje sam im naneo usred njihove zemlje.+ Zatim sam vas izveo odande.+  Kad sam vaše očeve izveo iz Egipta+ i kad ste došli do mora, Egipćani su s bojnim kolima i konjanicima krenuli+ za vašim očevima prema Crvenom moru.  Tada su vaši očevi zavapili k meni, k Jehovi,+ i ja sam postavio tamu između vas i Egipćana+ i sručio sam na njih more koje ih je prekrilo.+ Svojim očima videli ste šta sam učinio u Egiptu.+ Zatim ste dugo boravili u pustinji.+  „’Onda sam vas doveo u zemlju Amoreja koji su živeli s one strane Jordana, i oni su vas napali.+ Tada sam ih predao vama u ruke da biste zauzeli njihovu zemlju i istrebio sam ih ispred vas.+  Zatim se podigao moavski kralj Valak, Seforov sin,+ da ratuje protiv Izraela.+ On je poslao po Valama, Veorovog sina, da vas prokune.+ 10  Ali ja nisam hteo da poslušam Valama.+ Zato vas je on nekoliko puta blagoslovio.+ Tako sam vas izbavio iz njegove ruke.+ 11  „’Zatim ste prešli Jordan+ i došli do Jerihona.+ Stanovnici Jerihona, Amoreji, Ferezeji, Hananci, Heteji, Gergeseji, Jeveji i Jevuseji, zaratili su s vama, a ja sam ih dao vama u ruke.+ 12  Pred vama sam širio strah, koji ih je oterao ispred vas,+ kao i dva amorejska kralja. Nije to učinio ni vaš mač ni vaš luk.+ 13  Tako sam vam dao zemlju oko koje se niste trudili i gradove koje niste gradili,+ i u njima ste se naselili. Zato sada jedete rod od vinograda i maslinjaka koje niste sadili.‘+ 14  „A sada, bojte se Jehove+ i služite mu u besprekornosti* i u istini.+ Uklonite bogove kojima su vaši praočevi služili s one strane Reke i u Egiptu,+ i služite Jehovi. 15  Ako ne želite da služite Jehovi, izaberite danas kome ćete služiti,+ bogovima kojima su služili+ vaši praočevi s one strane Reke* ili bogovima Amoreja u čijoj zemlji živite.+ A ja i moj dom služićemo Jehovi.“+ 16  Na to narod odgovori: „Nipošto nećemo ostaviti Jehovu da bismo služili drugim bogovima. 17  Jer je Jehova, naš Bog, izveo nas i naše očeve iz egipatske zemlje,+ iz doma robovanja,+ i učinio je pred našim očima te velike znakove+ i čuvao nas je celim putem kojim smo išli i među svim narodima kuda smo prolazili.+ 18  Jehova je pred nama oterao sve one narode,+ to jest Amoreje koji su živeli u ovoj zemlji. Mi ćemo služiti Jehovi, jer je on naš Bog.“+ 19  Tada Isus reče narodu: „Vi ne možete služiti Jehovi, jer je on svet Bog,+ Bog koji zahteva da se odanost iskazuje isključivo njemu.+ On neće opraštati vaše buntovništvo i vaše grehe.+ 20  Ako budete ostavili Jehovu+ i služili tuđim bogovima,+ on će se okrenuti od vas, činiće vam zlo i istrebiće vas posle svega dobra što vam je činio.“+ 21  A narod reče Isusu: „Neće biti tako; mi ćemo služiti Jehovi!“+ 22  Na to Isus reče narodu: „Sami ste sebi svedoci+ da ste svojevoljno izabrali Jehovu da biste mu služili.“+ A oni rekoše: „Svedoci smo.“ 23  „Zato sada uklonite tuđe bogove koji su među vama+ i priklonite svoje srce k Jehovi, Izraelovom Bogu.“ 24  A narod reče Isusu: „Jehovi, svom Bogu, služićemo i njegov glas slušaćemo!“+ 25  Isus je tog dana u Sihemu sklopio savez s narodom i dao mu propis i zakon.+ 26  Zatim je Isus te reči napisao u knjigu Božjeg zakona,+ a onda je uzeo veliki kamen+ i postavio ga tamo pod jedno veliko drvo+ koje je bilo pored Jehovinog svetilišta. 27  Zatim je Isus celom narodu rekao: „Evo, ovaj kamen biće svedok protiv nas,+ jer je čuo sve reči koje nam je Jehova rekao. Neka taj kamen bude svedok protiv vas ako biste se odrekli svog Boga.“ 28  Tada je Isus otpustio narod i svako je otišao na svoje nasledstvo.+ 29  Posle ovih događaja Isus, Navinov sin, Jehovin sluga, umro je sa sto deset godina.+ 30  Sahranili su ga na području koje je dobio u nasledstvo, u Tamnat-Sarahu+ koji se nalazi u brdovitom području Jefrema, severno od gore Gas. 31  Izrael je služio Jehovi dok je Isus bio živ i dok su bile žive starešine koje su nadživele Isusa+ i koje su znale sve što je Jehova učinio za Izrael.+ 32  Josifove kosti,+ koje su Izraelovi sinovi doneli iz Egipta, sahranili su u Sihemu, na polju koje je Jakov kupio za sto kesita*+ od sinova Emora,+ Sihemovog oca. To polje pripalo je u nasledstvo Josifovim sinovima.+ 33  Umro je i Eleazar, Aronov sin,+ i sahranili su ga na brdu njegovog sina Finesa,+ brdu koje je dobio u brdovitom području Jefrema.

Fusnote

 To jest Eufrata.
 Vidi fusnotu za Pst 6:9.
 To jest istočno od Eufrata.
 „Kesit“ je novčana jedinica nepoznate vrednosti.