Isus Navin 14:1-15

14  Evo šta su Izraelovi sinovi primili kao nasledstvo u hananskoj zemlji,+ a što su im sveštenik Eleazar, Isus, Navinov sin, i poglavari otačkih domova u plemenima Izraelovih sinova predali u nasledstvo.+  Žrebom su razdelili nasledstvo,+ kao što je Jehova zapovedio preko Mojsija, na devet i po plemena.+  Jer je Mojsije već ranije odredio nasledstvo za dva plemena i polovinu plemena s one strane Jordana.+ Ali Levijevom plemenu nije dao nasledstvo među njima.+  A od Josifovih sinova postala su dva plemena,+ Manasijino+ i Jefremovo.+ Levijevo pleme nije dobilo nikakvo nasledstvo u zemlji, osim gradova+ u kojima će živeti i okolnih pašnjaka za njihovu stoku i za njihovo imanje.+  Izraelovi sinovi su postupili kao što je Jehova zapovedio Mojsiju i razdelili su zemlju.  Tada su Judini sinovi pristupili Isusu u Galgalu,+ i Halev,+ sin Kenezeja Jefonije,+ rekao je Isusu: „I sam znaš šta je za mene i za tebe Jehova rekao+ Mojsiju, Božjem čoveku,+ u Kadis-Varni.+  Bilo mi je četrdeset godina kad me je Mojsije, Jehovin sluga, poslao iz Kadis-Varne da izvidim zemlju,+ i ja sam ga izvestio onako kako mi je bilo u srcu.+  A moja braća koja su pošla sa mnom ulila su narodu strah u srce.+ Ali ja sam u svemu slušao Jehovu, svog Boga.+  Zato se Mojsije tog dana zakleo: ’Zemlja kojom si kročio+ pripašće tebi i tvojim sinovima kao trajno nasledstvo, jer si u svemu slušao Jehovu, mog Boga.‘+ 10  I evo, Jehova me je sačuvao u životu,+ baš kao što je i obećao.+ Prošlo je četrdeset i pet godina otkako je Jehova to obećao Mojsiju, dok je Izrael još išao po pustinji,+ a evo, sada imam osamdeset i pet godina. 11  Ali još uvek sam jak kao što sam bio onog dana kada me je Mojsije poslao.+ Kako sam tada imao snage za rat, tako imam i sada, i da idem i da se vratim.+ 12  Zato mi sada daj ova brda koja mi je Jehova onog dana obećao,+ jer si onog dana čuo da su tamo Enakimi+ i veliki utvrđeni gradovi.+ Nadam se da će Jehova biti sa mnom+ i da ću ih oterati, kao što je Jehova obećao.“+ 13  Tada je Isus blagoslovio Haleva, Jefonijinog sina, i dao mu u nasledstvo Hevron.+ 14  Tako je Hevron pripao Halevu, sinu Kenezeja Jefonije. To je njegovo nasledstvo sve do danas, jer je u svemu slušao Jehovu, Izraelovog Boga.+ 15  Hevron se ranije zvao Kirijat-Arva+ (Arva+ je bio najveći čovek među Enakimima). I zemlja je počinula od rata.+

Fusnote