Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Isus Navin 13:1-33

13  Isus je ostario i zašao u godine.+ Tada mu je Jehova rekao: „Ti si ostario i zašao u godine, a još mnoge krajeve tek treba osvojiti.+  Ovo je zemlja koja je ostala:+ celo područje gde žive Filisteji+ i Gesureji+  (od rukavca Nila istočno od Egipta, pa sve do granice Akarona na severu,+ sve se to računalo kao područje koje pripada Hanancima);+ područje pet filistejskih savezničkih knezova,+ onih iz Gaze,+ Azota,+ Askalona,+ Gata+ i Akarona,+ i područje Aveja;+  na jugu sva hananska zemlja i Meara, koja pripada Sidoncima,+ do Afeka, pa sve do amorejske granice;  gevalska+ zemlja i sav Livan prema istoku, od Val-Gada+ u podnožju gore Ermon sve do granice Emata;+  zemlja svih koji žive u brdima, od Livana+ do Misrefota,+ područje Sidonaca.+ Ja ću ih oterati pred Izraelovim sinovima.+ Tu zemlju razdeli Izraelcima u nasledstvo, kao što sam ti zapovedio.+  Razdeli sada tu zemlju u nasledstvo na devet plemena i polovini Manasijinog plemena.“+  Druga polovina Manasijinog plemena, Ruvimovo pleme i Gadovo pleme dobili su svoje nasledstvo koje im je Mojsije dao istočno od Jordana, upravo onako kako im ga je dao Mojsije, Jehovin sluga:+  od Aroira,+ koji se nalazi uz dolinu Arnon,+ zatim grad koji je usred te doline i svu medevsku+ visoravan do Devona;+ 10  sve gradove amorejskog kralja Siona koji je vladao u Esevonu, sve do granice Amonovih sinova;+ 11  Galad i zemlju Gesureja+ i Mahateja, svu goru Ermon+ i sav Vasan+ do Salhe;+ 12  celo kraljevstvo vasanskog kralja Oga+ koji je vladao u Astarotu i u Edrainu+ i koji je ostao poslednji od Refaima.+ Te kraljeve Mojsije je porazio i oterao.+ 13  Ali Izraelovi sinovi nisu oterali+ Gesureje+ i Mahateje, pa tako stanovnici Gesura i Mahata sve do danas žive među Izraelovim sinovima. 14  Jedino Levijevom plemenu nije dao nasledstvo.+ Njihovo nasledstvo+ su žrtve koje se spaljuju pred Jehovom, Izraelovim Bogom,+ kao što im je i obećao.+ 15  Tako je Mojsije dao nasledstvo plemenu Ruvimovih sinova po njihovim porodicama. 16  Oni su dobili područje od Aroira,+ koji se nalazi uz dolinu Arnon, zatim grad koji je usred te doline i svu medevsku visoravan;+ 17  Esevon+ i okolne gradove+ koji su na visoravni: Devon,+ Vamot-Val,+ Vet-Val-Meon,+ 18  Jasu,+ Kedimot,+ Mifat,+ 19  Kirijatajim,+ Sivmu,+ Zaret-Sar na gori iznad doline, 20  Vet-Fegor, obronke Fazge,+ Vet-Jesimot,+ 21  sve gradove na toj visoravni+ i celo kraljevstvo amorejskog kralja Siona koji je vladao u Esevonu+ i kog je Mojsije porazio,+ kao i madijanske poglavare Evina, Rekema, Sura, Ora i Revu,+ Sionove knezove koji su živeli u toj zemlji. 22  Među onima koje su Izraelovi sinovi pobili mačem bio je i gatar+ Valam, Veorov sin.+ 23  Granica Ruvimovih sinova bio je Jordan. To područje je bilo nasledstvo Ruvimovih sinova+ po njihovim porodicama i to su njihovi gradovi s okolnim mestima. 24  Mojsije je dao nasledstvo i Gadovom plemenu, Gadovim sinovima po njihovim porodicama.+ 25  Oni su dobili ovo područje: Jazir,+ sve gradove u Galadu,+ polovinu zemlje Amonovih sinova+ sve do Aroira,+ koji je u pravcu Rave;+ 26  područje od Esevona+ do Ramot-Mispe i Vetonima, i od Mahanaima+ do davirske+ granice; 27  a u dolini Vet-Aran,+ Vet-Nimru,+ Sokot+ i Safon, ostali deo kraljevstva Siona, esevonskog kralja.+ Jordan je bio granica tog područja sve do kraja Hinerotskog mora.+ Granica je bila istočna strana Jordana. 28  To je nasledstvo Gadovih sinova+ po njihovim porodicama i to su njihovi gradovi s okolnim mestima. 29  Mojsije je dao nasledstvo i polovini Manasijinog plemena, polovini plemena Manasijinih sinova po njihovim porodicama.+ 30  Oni su dobili područje od Mahanaima,+ sav Vasan, celo kraljevstvo vasanskog kralja Oga,+ sva Jairova sela+ u Vasanu u kojima su ljudi živeli pod šatorima, šezdeset gradova. 31  Polovina Galada i Astarot+ i Edrain,+ gradovi Ogovog kraljevstva u Vasanu, pripali su sinovima Manasijinog sina Mahira,+ i to polovini Mahirovih sinova po njihovim porodicama. 32  To im je Mojsije predao u nasledstvo kad su bili u pustim ravnicama Moava, istočno od Jordana, prema Jerihonu.+ 33  Levijevom plemenu Mojsije nije dao nasledstvo.+ Njihovo je nasledstvo Jehova, Izraelov Bog, kao što im je i obećao.+

Fusnote