Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Isus Navin 1:1-18

1  Posle smrti Mojsija, Jehovinog sluge, Jehova reče Isusu,* Navinovom sinu,+ Mojsijevom sluzi:+  „Moj sluga Mojsije je umro.+ Zato sada ustani i zajedno sa svim ovim narodom pređi preko ovog Jordana u zemlju koju dajem Izraelovim sinovima.+  Daću vam svako mesto na koje stupi vaša noga, kao što sam i obećao Mojsiju.+  Vaše područje biće od pustinje i od ovog Livana pa sve do velike reke, reke Eufrat, to jest sva hetejska zemlja+ do Velikog mora* na zapadu.+  Niko neće moći da se održi pred tobom svih dana tvog života.+ Ja ću biti s tobom kao što sam bio s Mojsijem.+ Neću te napustiti i nipošto te neću ostaviti.+  Budi hrabar i jak,+ jer ćeš ti ovom narodu predati u nasledstvo+ zemlju koju sam pod zakletvom obećao njihovim praočevima da ću im je dati.+  „Samo budi hrabar i veoma jak da savesno činiš sve što ti je zapoveđeno u zakonu koji ti je dao moj sluga Mojsije.+ Ne odstupaj od njega ni desno ni levo,+ da bi postupao mudro kud god pođeš.+  Neka se ova knjiga zakona ne odvaja od tvojih usta.+ Pažljivo je čitaj* dan i noć, da bi savesno činio sve što je u njoj napisano,+ jer ćeš tada biti uspešan na svom putu i postupaćeš mudro.+  Ponovo ti zapovedam:+ Budi hrabar i jak! Ne boj se i ne plaši se,+ jer kud god pođeš, s tobom je Jehova, tvoj Bog.“+ 10  Tada je Isus zapovedio upraviteljima naroda: 11  „Prođite kroz logor i ovako zapovedite narodu: ’Spremite sebi hranu, jer ćete za tri dana preći preko ovog Jordana i ući ćete u zemlju koju vam daje Jehova, vaš Bog, i zauzećete je.‘“+ 12  Ruvimovom plemenu i Gadovom plemenu i polovini Manasijinog plemena Isus je rekao: 13  „Setite se šta vam je zapovedio+ Mojsije, Jehovin sluga, kada je rekao: ’Jehova, vaš Bog, hoće da počinete i daje vam ovu zemlju. 14  Vaše žene, vaša deca i vaša stoka neka ostanu u zemlji koju vam je dao Mojsije s ove strane Jordana.+ A svi vi hrabri junaci+ svrstajte se u bojne redove+ pred svojom braćom i pomozite im. 15  Kad Jehova bude vašoj braći dao da počinu kao i vi, i kad i oni zauzmu zemlju koju im daje Jehova, vaš Bog,+ onda se vratite u zemlju koja vam pripada i zauzmite je,+ zemlju koju vam je Mojsije, Jehovin sluga, dao istočno od Jordana.‘“+ 16  Oni su Isusu odgovorili: „Sve što si nam zapovedio učinićemo i ići ćemo kud god nas pošalješ.+ 17  Kao što smo u svemu slušali Mojsija, tako ćemo slušati i tebe. Samo neka Jehova, tvoj Bog, bude s tobom+ kao što je bio s Mojsijem.+ 18  Ko god se pobuni protiv tvoje naredbe+ i ko ne posluša sve što mu ti zapovediš, taj neka se pogubi.+ Samo budi hrabar i jak.“+

Fusnote

 Ili: Jošui; na hebrejskom Jehošua, što znači „Jehova je spasenje“.
 To jest Sredozemnog mora.
 Ili: „Prigušenim glasom je čitaj“, „Duboko razmišljaj [o pročitanom]“.