Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Filimonu 1:1-25

 Pavle, zatvorenik+ zbog Hrista Isusa, i naš brat Timotej,+ Filimonu, našem voljenom bratu i saradniku,+  i našoj sestri Apiji, i našem saborcu+ Arhipu+ i skupštini* koja se sastaje u tvojoj kući:+  Nezaslužena vam dobrota i mir od Boga, našeg Oca, i od Gospoda Isusa Hrista.+  Uvek zahvaljujem svom Bogu kada te spominjem u molitvama+  (jer slušam o tvojoj ljubavi prema Gospodu Isusu i prema svima svetima i o tvojoj veri).+  Neka te vera+ koju deliš s drugima podstakne da činiš dobro, jer si svestan da smo i sami, u jedinstvu s Hristom, doživeli mnogo dobra.  Veoma si me obradovao i utešio svojom ljubavlju,+ jer si ti, brate, okrepio srca svetih.+  Zato, iako imam veliku slobodu u Hristu da ti zapovedim+ da učiniš ono što je ispravno,  ja te radije molim pozivajući se na tvoju ljubav,+ takav kakav jesam, Pavle, čovek u godinama, a sada i zatvorenik+ zbog Hrista Isusa, 10  molim te za svoje dete,+ Onisima,*+ kome sam u okovima postao otac+ 11  i koji ti je ranije bio beskoristan, ali sada je koristan i tebi i meni.+ 12  Njega, srce svoje,+ šaljem ti nazad. 13  Voleo bih da ga zadržim za sebe da mi umesto tebe+ služi u okovima+ koje nosim zbog dobre vesti. 14  Ali ništa nisam hteo da učinim bez tvog pristanka, jer ne želim da to dobro delo učiniš prisilno, već dobrovoljno.+ 15  Možda se baš zato nakratko odvojio od tebe da ga zauvek dobiješ nazad, 16  ali ne više kao roba,+ nego kao više od roba,+ kao voljenog brata.+ Meni je posebno drag, a koliko će tek tebi biti, jer ti je i rob i brat u Gospodu. 17  Zato, ako me smatraš drugom,+ lepo ga primi,+ kao što bi mene primio. 18  A ako ti je išta skrivio ili ti išta duguje, stavi to na moj račun. 19  Ja, Pavle, pišem svojom rukom:+ ja ću to platiti. A ne moram ni da spominjem da mi i samog sebe duguješ. 20  Da, brate, budi mi koristan u Gospodu: okrepi moje srce+ u Hristu. 21  Uzdajući se u to da ćeš mi udovoljiti, pišem ti, uveren da ćeš učiniti i više od ovoga što te molim.+ 22  A osim toga, pripremi mi smeštaj,+ jer se nadam da će vaše molitve+ biti uslišene, pa ću biti oslobođen+ da bih vam služio. 23  Pozdravlja te Epafras,+ moj zatvorski drug u jedinstvu s Hristom Isusom, 24  kao i Marko, Aristarh,+ Dimas+ i Luka, moji saradnici. 25  Neka nezaslužena dobrota Gospoda Isusa Hrista bude s vašim duhom.+

Fusnote

 Vidi fusnotu za izraz „skupština“ u Mt 16:18.
 „Onisim“ znači „koristan“.