Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Brojevi 8:1-26

8  Jehova je rekao Mojsiju:  „Kaži Aronu: ’Kad budeš palio žiške na svećnjaku, neka sedam žižaka osvetljava prostor ispred njega.‘“+  I Aron je učinio tako. Upalio je žiške da osvetljavaju prostor ispred svećnjaka,+ kao što je Jehova zapovedio Mojsiju.  A svećnjak je bio iskovan od zlata. Bio je iskovan, od osnove do cvetova.+ Mojsije je napravio svećnjak prema viziji+ koju mu je Jehova dao.  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Uzmi Levite između Izraelovih sinova i očisti ih.+  Ovako ćeš ih očistiti: poškropi ih vodom koja čisti od greha,+ a oni neka obriju celo svoje telo,+ neka operu svoju odeću+ i očiste se.+  Neka zatim uzmu junca+ s njegovim prinosom od žita+ od finog brašna zamešenog s uljem, a ti uzmi drugog junca za žrtvu za greh.+  Dovedi Levite pred šator sastanka i sakupi ceo zbor Izraelovih sinova.+ 10  Dovedi Levite pred Jehovu i neka Izraelovi sinovi polože+ ruke na Levite.+ 11  Aron neka kaže Levitima da se okreću na jednu i na drugu stranu pred Jehovom kao obrtani+ prinos Izraelovih sinova. Neka njihov zadatak bude da vrše službu Jehovi.+ 12  „Zatim neka Leviti polože ruke juncima na glavu.+ Posle toga prinesi jednog junca kao žrtvu za greh, a drugog kao žrtvu paljenicu Jehovi, da izvršiš obred očišćenja+ za Levite. 13  Postavi Levite pred Arona i njegove sinove i neka se okreću na jednu i na drugu stranu kao obrtani prinos Jehovi. 14  Odvoj Levite između Izraelovih sinova; i Leviti neka pripadnu meni.+ 15  Posle toga neka Leviti dođu da služe u šatoru sastanka.+ Tako ih očisti i učini da se okreću na jednu i na drugu stranu kao obrtani prinos.+ 16  Jer su oni darovani,* meni su darovani između Izraelovih sinova.+ Njih sam uzeo za sebe umesto onih koji otvaraju majčinu utrobu, umesto svih prvenaca Izraelovih sinova.+ 17  Jer meni pripada svaki prvenac između Izraelovih sinova, i od ljudi i od životinja.+ Onog dana kad sam pobio sve prvence u egipatskoj zemlji,+ sebi sam ih posvetio.+ 18  I uzeću Levite umesto svih prvenaca među Izraelovim sinovima.+ 19  Daću Levite Aronu i njegovim sinovima kao one koji su darovani između Izraelovih sinova+ da vrše službu Izraelovih sinova u šatoru sastanka+ i da vrše obred očišćenja za Izraelove sinove, da nikakva nevolja ne dođe na Izraelove sinove+ jer su se približili svetom mestu.“ 20  Mojsije, Aron i ceo zbor Izraelovih sinova učinili su tako sa Levitima. Sve onako kako je Jehova zapovedio Mojsiju za Levite, tako su Izraelovi sinovi učinili. 21  Tako su se Leviti očistili+ i oprali svoje haljine, a posle toga Aron im je kazao da se okreću na jednu i na drugu stranu kao obrtani prinos pred Jehovom.+ Onda je Aron za njih izvršio obred očišćenja da bi bili čisti.+ 22  Zatim su Leviti ušli da vrše svoju službu u šatoru sastanka pred Aronom i njegovim sinovima.+ Onako kako je Jehova zapovedio Mojsiju za Levite, tako su i učinili. 23  Jehova je rekao Mojsiju: 24  „Ovo se odnosi na Levite: od dvadeset i pet godina pa naviše neka Levit stupi u redove onih koji služe u šatoru sastanka. 25  A kad bude imao pedeset godina, neka istupi iz redova onih koji služe i neka više ne služi. 26  Neka pomaže svojoj braći u šatoru sastanka dok se ovi staraju za svoje dužnosti, ali on sam neka ne vrši nikakvu službu. Tako postupi s Levitima u pogledu njihovih dužnosti.“+

Fusnote

 „Darovani“ — hebrejski: netunim, reč srodna nazivu „Netineji“. Vidi 1Le 9:2.